fbpx

Základní přehled stavebních materiálů0

Zděný dům s jednovrstvou stěnou

Zděný dům s jednovrstvou stěnou

  • Pálená cihla

Dnes se nejčastěji setkáme s cihelnými bloky se svislými dutinami a lehčeným střepem (asi nejznámějšími zástupci jsou Porotherm nebo Heluz). Dalo by se říci, že jde dnes o „klasické zdivo“ v přímé vývojové řadě od klasické plné cihly. Existují ucelené stavební systémy se všemi potřebnými doplňky.


Broušený cihelný blok HELUZ FAMILY. Zdroj: HELUZ

Zatím se zdá, že výrobci stále dokážou zlepšovat tepelné vlastnosti tohoto zdiva a zjednodušovat způsob stavby (použití polyuretanových pěn namísto malty). Tento druh zdiva má celkem dobrou tepelně izolační schopnost při ještě snesitelné tloušťce stěny (do 50 cm). Také tepelná akumulace a neprůzvučnost je vyhovující. Určitou nevýhodou je nasákavost pórovitého střepu; hotová stavba se musí nechat vyschnout, což prodlužuje dobu stavby.

Reklama

  • Pórobeton

Pórobetonové bloky jsou asi druhé v pořadí oblíbenosti a v mnoha parametrech mají podobné vlastnosti jako výše zmíněné cihelné bloky. Výhodou je, že se snadno opracovávají, lze jej řezat, hoblovat, vrtat a frézovat drážky pro vedení instalací. Tato vlastnost umožňuje snadno dělat různé zakřivené tvary nebo netypické výšky stěn. Pórobeton je nasákavý a při nasáknutí mění trochu svůj objem, takže se rozhodně nehodí do záplavových oblastí.  Jako u cihelného zdiva jsou k dispozici ucelené stavební systémy se všemi doplňky.

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.