fbpx

Lehký beton. Co to je a jak ho využít?0

Jako lehký beton se označuje betonová směs, v níž byla část plniva, štěrku, nahrazena nějakým lehčím materiálem. Díky tomu má lehký beton několik výhod: Nízkou měrnou hmotnost a lepší tepelně izolační vlastnosti.

Beton jako univerzální stavební materiál, asi není potřeba příliš představovat. Jedná se o směs cementu a plniva – nejčastěji písku a drobného kameniva. Pro běžné účely a pro drobné stavební práce okolo rodinného domu si jej můžete koupit namíchaný v suchém stavu, nechat přivést z betonárky nebo si jej prostě namíchat stylem (odborníci nám toto zjednodušení jistě prominou) „lopata cementu, dvě-tři lopaty písku a voda podle požadované hustoty“. Pokud ale chcete například betonovat podlahu, zvažte použití takzvaného lehkého betonu.

Ideální pro podlahy

Lehký beton je beton, v němž byl místo písku či kameniva použit nějaký lehčený pórovitý materiál. Většinou se pro lehké betony používá pórovité keramické kamenivo liapor, nebo speciálně upravené kuličky polystyrenu. Někdy se také k tomu účelu používala antuka. Výhoda lehkého betonu je dvojí: díky přítomnosti porovitého materiálu má výsledný materiál lepší tepelně izolační schopnosti a celkově je takový beton lehčí. Nejde přitom o nic nového, technologii lehkého betonu znali už ve starém Římě. Pro jeho lehčení tehdy používali pemzu.

Reklama

V případě připravené suché směsi lehkého betonu si připravte zhruba 200 Kč za pytel. Foto Liapor

Výhody lehkého betonu oceníte třeba při stavbě podlah. Například předem namíchaný liapor beton s názvem Liapor mix má objemovou hmotnost 600 kg/m3, což je ve srovnání s klasickým betonem o dvě třetiny méně. Jeho použitím tak daleko méně zatěžujete konstrukci domu. Také jeho součinitel tepelné vodivosti se pohybuje někde okolo 0,14 W/mK. Vrstva takového betonu o tloušťce 20 cm bude mít součinitel prostupu tepla (U) zhruba 0,7 W/m2K.

Ekostyren – kuličky polystyrenu upravené po použití v lehčeném betonu.

Jak udělat lehký beton

Lehký beton si může koupit bud´ předem namíchaný v suchém stavu (zmíněný Liapor mix) nebo si jej namíchat sami. V takovém případě prostě použijete kamenivo liapor požadované frakce, nebo upravené polystyrenové kuličky, které se pro tyto účely prodávají pod názvem Ekostyren. Obecně ale polystyren na stavbám nemáme moc rádi, proto doporučujeme raději liapor. Platí také, že čím více liaporu či polystyrenu použijete, tím lepší bude mít beton tepelně-izolační vlastnosti, ale na úkor pevnosti.

Kde využít lehký beton:

  • Pro konstrukci podlah,
  • konstrukce a rekonstrukce stropů,
  • v domech, kde není žádoucí příliš velké statické zatížení stropů a stěn,
  • jako lehkou výplň čehokoli,
  • tam, kde je nutná lepší zvuková izolace.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi