fbpx

Hydroizolace domu: Jaké izolační materiály použít?0

Voda je nepřítelem každé stavby, a to nejen v podobě klimatických srážek. Jak zabránit pronikání vlhkosti do domu? Jaké hydroizolační materiály použít? Jsou lepší bitumenové hydroizolační pásy, kaučukové fólie, stěrkové materiály nebo fólie z PVC?

Voda je nepřítelem všech staveb, a to nejen pokud jde o klimatické srážky. Budovy jsou ve velké většině založeny v zemi a mnohem větším nebezpečím je proto vlhkost, která na budovy působí odspodu. Hydroizolacím je tedy nutné věnovat zvláštní pozornost.

Reklama

„Voda neohrožuje stavby pouze odspodu, ale také shora a v případě dřevostaveb je nutné počítat s hydroizolací i ve stěnách.“

Hydroizolace používáme ale také u bazénů či jímek, tedy tam, kde chceme zabránit úniku vody či pronikání vlhkosti z objektu ven. Ovšem každé opomenutí, nedostatek či nekvalitní dílo je v budoucnu příčinou poškození stavby a následně i vyšších finančních nákladů, neboť dodatečné opravy lze provádět většinou jen při významném narušení již dokončených částí.

SERIÁL: Zateplování rodinného domu

    – Zateplení domu: Co zateplit?

    – Zateplení střechy a fasády

    – Mýty o tepelných izolacích

    – Zateplení domu: Kdy se vyplatí?

    – Izolace: Polystyren, minerální vata a další

Izolace lze rozdělit podle místa určení na izolace střech a stěn a izolace zemní. Podle materiálu můžeme izolace rozdělit na asfaltové a dehtové, syntetické z plastů a pryže a ostatní, například kovové či z jílových hmot, skla a podobně. Podle způsobu aplikace lze hydroizolace rozdělit na pokládané za studena, lepené, natavované, svařované, připevňované mechanicky, v případě stěrek natírané či stříkané.

Asfalt: Tradiční izolační materiál

Nejstarší izolací proti zemní vlhkosti je dnes již nepoužívaný dehet. Jeho nástupcem byl asfalt a izolace na této bázi jsou stále velmi rozšířené, a to jak ve formě nátěrů, tak asfaltových stěrek nebo pásů z oxidovaného a modifikovaného asfaltu. K podkladu se připevňují za horka, případně se kotví mechanicky, mohou se ale pokládat i volně. Pásy z modifikovaného asfaltu jsou určeny pro izolaci proti tlakové vodě, speciální druhy pro izolaci proti radonu. Vysoce kvalitní jsou asfaltové bitumenové pásy, u nichž je tradiční vysoká pevnost asfaltových pásů vylepšena pružností izolačních fólií.

Asfaltové pásy se používají nejen jako zemní, ale i jako střešní izolace
Asfaltové pásy se používají nejen jako zemní, ale i jako střešní izolace

Bitumenové hydroizolační pásy je možné vybírat z mnoha druhů, jedním z nich je modifikovaný asfaltový pás, který má vrchní stranu opatřenu bitumenovou směsí APP, která produktu dodá vysokou tepelnou odolnost. Na spodní straně je pak na nosné vložce z polyesteru a skelných vláken nanesena bitumenová SBS směs, která zajistí lepší mechanické vlastnosti pásu – vysokou tažnost, odolnost proti proražení i proti hydrofyzikálnímu namáhání a rozměrovou stálost. Výběr je však mnohem větší a výrobce vždy uvádí, k čemu je pás určen a jaké má parametry.

Fólie nebo stěrkové materiály?

Dalším typem hydroizolačních materiálů jsou syntetické fólie. Mezi nejčastěji používané patří lehké nopové fólie z PEHD, stále větší oblibu získávají fólie z měkčeného PVC, které mohou být pokládány na vlhký povrch, do určité míry přizpůsobí svůj rozměr podkladu, je možné je aplikovat za jakéhokoli počasí, i při nízkých teplotách, některé druhy mohou tvořit i samostatnou pochůznou vrstvu. Velice kvalitní jsou kaučukové fólie EPDM, jejichž předností je stálost parametrů a vlastností, rychlá instalace, vysoká životnost, vyrábí se velké plachty, což zajišťuje minimalizaci spojů při pokládce. Kaučukové fólie lze použít i jako finální střešní krytinu.

Hladká hydroizolační a separační fólie Penefol
Hladká hydroizolační a separační fólie Penefol. Zdroj: http://www.lithoplast.cz

Stěrkové izolace byly ještě před několika lety novinkou, na kterou mnozí hleděli s nedůvěrou, nátěr přece nemůže izolovat stejně jako pevný kompaktní pás. Ovšem opak je pravdou. Jejich předností je snadná aplikovatelnost, tyto izolace mají tekutou nebo pastovitou konzistenci, nanášejí se postřikem, nátěrem či stěrkováním. S výhodou jsou využívány jako izolace proti pronikání vlhkosti u betonových konstrukcí, neboť brání její absorpci, lze je použít i při izolaci teras a balkónů, na tento typ hydroizolace pak je možné s výhodou pokládat betonové dlaždice do plastových podkladových terčů, aniž by hrozilo poručení izolace.

Izolace stěny a střechy

Voda neohrožuje stavby pouze odspodu, ale také shora a v případě dřevostaveb je nutné počítat s hydroizolací i ve stěnách. Zde se používají parotěsné vrstvy, které zabrání průniku vlhkosti do vnitřních konstrukcí. Parotěsnou zábranou je fólie, plech, desky na bázi dřeva či asfaltové pásy. Pro izolaci vrstev střešního pláště se podle konstrukce užívá takzvaná parobrzda, která umožňuje částečné pronikání vzdušné vlhkosti dovnitř či ven. Zvláštní kapitolou jsou pultové či pochůzné střechy, zde může být finální krytina při odpovídající konstrukci nahrazena asfaltovými pásy, kaučukem či jinou dostatečně odolnou fólií a podobně.

Fólie Lithoplast Dren je tvarovaná perforovaná fólie pro využití ve střešních zahradách
Fólie Lithoplast Dren je tvarovaná perforovaná fólie pro využití ve střešních zahradách. Zdroj: http://www.lithoplast.cz

Nejlepší izolace je větrání

Tento postup znali již ve starověkém Římě, základem je stavebnicový systém dříve z keramických nádob, dnes z plastových misek, které jsou mezi sebou vzájemně propojeny. Jednotlivé mísy jsou obráceny dnem vzhůru na předem připravený podklad a kvůli stabilitě celku spojeny bočními zámky. Vytvoří se tak pochůzná plocha, na niž se položí armovací síť a vše se zalije vrstvou betonu, která přesahuje misky o tři centimetry. Pod jednotlivými prvky se tímto systémem vytvoří vzduchová dutina, která je propojena s venkovním prostředím větracími kanály ve zdech nad povrchem země. Ty umožňují cirkulaci vzduchu, a tedy vysychání objektu. Současně s vlhkostí může být odvětrán i radon.

Autor: Redakce Nazeleno.cz