fbpx

Vybíráme rekuperaci: Víte, jaké parametry sledovat?0

Rekuperace dokáže do domu přivést dostatek čerstvého vzduchu a ušetřit drahé teplo. Podle jakých kritérií bychom měli rekuperaci vybírat? Jaké rekuperační jednotky se hodí pro rodinný domek nebo naopak pro malý byt? Kolik stojí instalace rekuperační jednotky?

Bez vzduchu se neobejde žádný člověk. To samé platí i o budovách. V současné době existuje celá řada stavebních technologií, které svými vlastnostmi dokážou perfektně izolovat dům od okolního prostředí a zamezit tak energetickým ztrátám. Kvalitním zateplením se ale často vytvoří nepropustná obálka, která brání přístupu vzduchu do domu. Abychom se v takovém prostředí cítili dobře a zdravě, je potřeba čas od času vyvětrat.

„Kvalitní rekuperační jednotky mají vysokou účinnost, nízký příkon a životnost kolem 30 let.“

Reklama

Častým větráním však přicházíme o drahé teplo. Intenzivním větráním trvajícím asi jednu hodinu se ztratíme 50 – 75 % tepla. Moderním řešením dilematu teplo – vzduch je rekuperace, která je schopna zajistit výměnu vzduchu bez významných energetických ztrát. Kvalitní rekuperační zařízení mají účinnost zpětného zisku tepla až kolem 90 %.

Rekuperace na Nazeleno.cz

   – Rekuperace: Představení technologie

   – Větrání, rekuperace a další možnosti

   – Proč si pořídit rekuperaci?

   – Vybíráme rekuperaci

Rekuperace vyřeší dilema teplo versus vzduch

Pokud chceme využít výhody moderních izolačních materiálů a současně zdravě (a z hlediska spotřeby energie také levně) bydlet, zůstává rekuperace jediným možným řešením.

Zjednodušeně řečeno, rekuperační zařízení využívá teploty vzduchu odsávaného z domu nebo bytu k ohřevu chladného vzduchu, který je přiváděn z venku (v létě může být naopak přiváděný vzduch ochlazován). Příchozí a odchozí vzduch se přitom nikdy nepotkají – pouze si přes speciální výměník předají teplotu. Vydýchaný vzduch je i s nejrůznějšími pachy odveden ven.

Rekuperace využívá teploty vzduchu odsávaného z domu nebo bytu k ohřevu chladného vzduchu, který je přiváděn z venku
Rekuperace využívá teploty vzduchu odsávaného z domu nebo bytu k ohřevu chladného vzduchu, který je přiváděn z venku. Zdroj: www.rosain.cz

Jak efektivně a na jakou teplotu bude čerstvý vzduch ohřán, je otázkou účinnosti rekuperační jednotky. Účinnost neboli schopnost předat studenému vzduchu co nejvíce tepla z toho odváděného, je důležitým kritériem pro posouzení kvality rekuperačních jednotek, které najdeme na trhu.

Účinnost rekuperace ukazuje na kvalitu

Účinnost rekuperace je ovlivněna především konstrukcí výměníku. Vysoké účinnosti dosahují například rekuperační jednotky Paul (Německo), které mají patentem chráněný protiproudý výměník o účinnosti 80–95 % (to znamená, že teplo, které odchází z domu, je z 80–95 % využito k ohřevu přiváděného vzduchu). Na dosažení požadované teploty v domě pak stačí už jen relativně málo tepelné energie.

Rekuperaci je možné použít v bytech i domech - nejmenší rekuperační jednotky mají kapacitu větracího vzduchu kolem 115 m<sup>3</sup>/hodinu a ty pro </strong>velké prostory zajistí <strong>výměnu vzduchu o objemu až 6 000 m<sup>3</sup>/hodinu
Rekuperaci je možné použít v bytech i domech – nejmenší rekuperační jednotky mají kapacitu větracího vzduchu kolem 115 m3/hodinu a ty pro velké prostory zajistí výměnu vzduchu o objemu až 6 000 m3/hodinu. Zdroj: www.rosain.cz

Nelze si však představovat, že rekuperace funguje na principu perpetuum mobile. Vždy je ještě potřeba (s ohledem na tepelnou ztrátu objektu) dům dovytápět na požadovanou teplotu. Množství spotřebované energie je však mnohem menší.

Kromě toho, že rekuperace šetří energii a umožňuje pohodlné větrání, zbavuje bytový prostor radonové zátěže, nejrůznějších pachů, hluku, prachu a dalších alergenů, které přes speciální filtry nemají šanci proniknout dovnitř.

Co by měla nabídnout kvalitní rekuperace?

Aby rekuperační jednotka splnila veškerá naše očekávání, musí být v první řadě kvalitní. Základním kritériem pro posouzení kvality je již zmiňovaná účinnost. Důležité je pamatovat na to, že při plném výkonu jednotky by nemělo dojít k razantnímu poklesu účinnosti oproti klidovému běhu.

Příkon kvalitních rekuperačních jednotek je malý. Například jednotka SANTOS 370 DC, která je nejčastěji využívána v rodinných domech, má při maximálních otáčkách příkon 100 W (tedy jako žárovka). Se snížením otáček však tento příkon klesá (na cca 70 W). Neopominutelným kritériem je hlučnost rekuperace. Hladina hluku nesmí překročit hygienickou normu pro den a noc (35–40 dB).

Jednotka SANTOS 370 DC, která je nejčastěji využívána v rodinných domech, má při maximálních otáčkách příkon <strong>100 W
Jednotka SANTOS 370 DC, která je nejčastěji využívána v rodinných domech, má při maximálních otáčkách příkon 100 W. Zdroj: www.rosain.cz

Rekuperace by nám neměla „nařizovat“, jaký druh topení použijeme. Naopak, optimálním řešením je oddělení větrání a topení na samostatné systémy. Tím lze dosáhnout rozdílných teplot v místnosti (například nižší teploty pro klidný spánek). Rekuperační jednotka by uživateli měla umožnit nastavit teplotu, vlhkost a množství přiváděného/odváděného vzduchu. Měla by také umět zabránit podtlaku v obytném prostoru při používání krbu nebo při nárazovém vyvětrání objektu. Kvalitní rekuperace mají životnost asi 30 let a po celou dobu by měl být zajištěn servis.

Rekuperaci lze instalovat v bytě, domě i kanceláři

Rekuperaci je možné použít téměř všude, tedy nejen v novostavbách, ale také při rekonstrukcích starších nebo dokonce historických objektů. Nejmenší rekuperační jednotky s kapacitou větracího vzduchu kolem 115 m3/hodinu lze použít v malých bytech nebo kancelářích (o ploše kolem 60 m2).

Na trhu lze najít také rekuperační jednotky střední velikosti určené do prostor, kde není možné vytvořit samostatnou technickou místnost, jako jsou například byty. Tyto jednotky lze zabudovat do skříně v kuchyni, chodbě nebo nad kuchyňskou linku. Další skupinu rekuperačních jednotek tvoří ty, které jsou určené převážně do rodinných domů. Pro velké prostory (například kancelářské objekty) jsou určeny největší rekuperační jednotky, které zajistí výměnu vzduchu o objemu až 6 000 m3/hodinu.

Instalaci rekuperační jednotky by mělo předcházet kvalitní zateplení domu
Instalaci rekuperační jednotky by mělo předcházet kvalitní zateplení domu

Náklady na pořízení rekuperační jednotky se nijak výrazně neodlišují například od vybavení domu ústředním topením. Pořízení rekuperace „na klíč“ do domu o ploše kolem 150 m2 a tepelnou ztrátou kolem 5 kW vyjde podle typu rekuperace asi na 140 000 korun.

Pokud se rozhodnete pořídit si rekuperaci, je nutné především minimalizovat tepelnou ztrátu objektu: tedy provést taková opatření, jako je výměna oken, zateplení obvodového zdiva, stropů… Při zateplování je potřeba brát každý dům jako originál s ohledem na aktuální tepelné ztráty, finanční možnosti a přání uživatele.

Autorka děkuje za spolupráci na článku Ing. Janu Fišerovi.

Autor: Jana Poncarová