fbpx

Vnitřní mikroklima a řízené větrání bytů a rodinných domů0

Návrh systému řizeného větrání s rekuperací tepla

Pro výběr jednotky a pro návrh potrubní trasy je v první řadě nejdůležitější určit množství vyměňovaného vzduchu. Systém se navrhuje pro „nárazové větrání“ (vysoké otáčky ventilátorů). To určíme z přiložených tabulek (níže). Jednotka pracuje v rovnotlakém režimu, přiváděné a odváděné množství je stejné. Určíme množství pro „trvalé větrání (nízké otáčky ventilátorů). Podle požadovaného průtoku vybereme jednotku a navrhneme potrubní trasu podle zásad návrhu stavebnicového systému ED Flex.

Předpis Kuchyně Koupelny WC
m3/h m3/h m3/h
ČSN EN 15 665- změna Z1(národní dodatek) 100 – 150 50 – 90 25 – 50
Průměrné hodnoty – návrh pro nárazové větrání 60 60 30 – 40

 Tab. 1: Odvod  vzduchu (nárazové větrání – vysoké otáčky ventilátoru)

Typ místnosti/ počet osob Přívod v m3/h
Ložnice/2 40
Dětské pokoje-celodenní provoz/1 30
Dětské pokoje-celodenní provoz/2 50
Obývací pokoje včetně kuchyní/n n x 25, min. 100
Obývací pokoje/n n x 25
Pracovny/1 30

Tab. 2: Přívod vzduchu (nárazové větrání – vysoké otáčky ventilátoru)

Systém flexibilního potrubí ED Flex

Trubka je vyrobená z hygienicky nezávadného polyetylenu PE-HD, bez zápachu a emisí, dvouvrstvá, zvenku vroubkovaná (poloměr ohybu cca 0,2 m), vnitřní povrch je hladký s antistatickou a antibakteriální úpravou s nízkými tlakovými ztrátami a vysokým útlumem hluku. Dochází k minimálnímu ukládání nečistot na vnitřním povrchu, které vyžaduje jen jednoduché čištění (splňuje nejnovější evropské směrnice pro čištění potrubí). Systém flexibilního potrubí ED Flex představuje inovační řešení s následně uvedenými přednostmi výhodami:

  • Nejjednodušší návrh a rychlá montáž díky paprskovité „hvězdicové“ flexibilní struktuře nekonečného pokládání potrubí přímo z role – úspora cca 2/3 času potřebného na klasickou montáž z tuhého potrubí
  • O 50 % méně komponentů potřebných na montáž v porovnání s jinými potrubními systémy
  • Žádné materiálové ztráty, zbylé kusy možno využít vložením spojky
  • Maximální tuhost kruhového tvaru potrubí (bezproblémové uložení v betonu, max. odolnost proti mechanickému poškození)
  • Rychlé uvedení do provozu z důvodu minimálních nároků na zaregulování
  • Rovnoměrná distribuce vzduchu
  • Hygienicky optimální řešení z důvodu jednoduchého čištění
  • Možnost instalace i v zimním období

Systém flexibilního potrubí ED Flex

Systém ED Flex® je určen pro přímé uložení do betonu, nad beton nebo pod stropní konstrukci s rychlou, jednoduchou a lacinou montáží i na těžko přístupných a komplikovaných místech na stavbě.

Koncepce vedení a navržení potrubní trasy

Pro přívod a odvod vzduchu se na hlavní potrubí napojí rozdělovací box EDF-M nebo EDF-U. Z jednotlivých boxů se vede potrubí do jednotlivých místností paprskovitě „hvězdicovou“ strukturou bez použití dalších tvarovek či potrubních prvků. Do větších místností nebo při teplovzdušném vytápění se vedou paralelní trasy pro zajištění požadovaného průtoku vzduchu. Pro napojení přívodních a odvodních distribučních prvků jsou k dispozici stropní a podlahové boxy a stěnové a stropní přechody. Hrdla tvarovek a spojek jsou uzpůsobena na systém pouhého „nasunutí“ s těsnicími kroužky. Odpadá tak náročné a pracné těsnění a izolace.

Nežádoucí přeslechy v objektu

Systém ED Flex zabraňuje nežádoucím přeslechům mezi místnostmi již svou konstrukcí. Každé místo přívodu nebo odvodu vzduchu má svou jedinečnou trasu potrubí bez přerušení a odboček až k rozdělovacímu boxu. Vnitřní prostor rozdělovače je opatřen tepelnou a hlukovou izolací. Vzhledem k velkému akustickému vložnému útlumu prvků a tras potrubí je potlačení nežádoucích přeslechů mezi jednotlivými místnostmi velmi vysoké.

Rozdělovací box

Hluk, průvan, spotřeba

Při správné instalaci a provozu systém negeneruje obtěžující hluk. K nízkému hluku přispívá zejména nízká rychlost v potrubí i distribučních elementech. Díky ní jsou distribuční elementy v běžném sníženém provozu neslyšné. Stejně tak nelze zaznamenat žádný nežádoucí průvan.

Jednotky jsou určeny pro trvalý provoz 24 hodin denně. V základním pracovním režimu větrání je hodinová spotřeba elektrické energie v rozmezí cca 15 Wh až 30 Wh. V tomto režimu se množství větraného vzduchu pohybuje okolo 100 m3/h pro celý objekt.

Digestoře versus rekuperace

V objektech s rekuperací je doporučeno použít cirkulační digestoře. Běžné digestoře s výkonem cca 400 m3/h totiž nelze do systému rekuperace zaintegrovat. Při samostatném provozu digestoří s uvedeným průtokem dojde k zásadní změně parametrů systému a jeho vyřazení z funkce. Cirkulační digestoře odstraňují veškeré tuky a pachy z vaření. Tyto odpadní produkty se zachytávají na tukovém a pachovém filtru, které se po plném zanesení vyměňují za nové. Tepelná energie z vaření tak zůstává v objektu a odpadní produkty vaření jsou spolehlivě eliminovány.

Variantou jsou digestoře s možností přepnutí z režimu odtahu do režimu cirkulace. V režimu cirkulace je možné provozovat digestoř spolu s rekuperačním systémem. V režimu odtahu je možné, například v letních měsících, odvádět odpadní vzduch mimo objekt a dohřev přívodního vzduchu není nutný.

Přesnost zaregulování

Přesné dodržení doporučených průtoků jednotlivými distribučními elementy není nezbytné. Na rekuperační jednotce EHR Ekonovent je možné nastavit přímo množství intenzity výměny, která dává informaci o dodržení celkové intenzity výměny vzduchu v objektu. V případě potřeby je možné použít zvýšené nárazové větrání, o jehož intenzitě opět informuje displej dálkového ovládání. Pro zvýšení komfortu je možné jednotku doplnit například o čidlo kvality vzduchu v ložnicích a dětských pokojích, případně i obývacích pokojích. Čidla kvality reagují na kvalitu interního mikroklimatu a vývoj škodlivého CO2. V běžných aplikacích však zcela postačuje manuální regulace otáček spolu s ovladačem nárazového větrání, který slouží uživateli pro zajištění krátkodobě větší intenzity větrání při vaření, v koupelnách a WC.

Autor: Komerční sdělení