fbpx

Průkaz energetické náročnosti budov – budete ho potřebovat?0

Problematika průkazů energetické náročnosti budov se od začátku tohoto roku týká také majitelů rodinných domů. Při veřejné nabídce prodeje či pronájmu nebo při rozsáhlejší rekonstrukci svého domu se bez tohoto průkazu již neobejdou.

Povinnost pořídit průkaz energetické náročnosti budov od nového roku platí také pro majitele rodinných domů, pokud jej chtějí prodat či pronajmout. Ukládá to novela zákon číslo 406/2000 sb o hospodaření s energií. Je to právě ten zákon, který předchozí prezident Klaus zařadil k „vůbec nejhorším a svobodné společnosti nejškodlivějším, o jejichž podpis byl jako prezident republiky kdy požádán.“ Jeho zbytečně exaltované vyjádření ale nyní ponechme stranou. Ministerstvo průmyslu a obchodu sice oznámilo, že do dubna letošního roku bude v případě energetických průkazů pro rodinné domy postupovat benevolentně, pokud však chcete výhledově prodat či pronajmout svůj dům, bez tohoto průkazu se neobejdete.

Nahlédnout do průkazu tedy bude mít zákonný nárok „možný kupující“ nebo „možný nájemce“. A to ještě před uzavřením smluv týkajících se koupě nebo pronájmu budovy.

Reklama

Není to pouhý energetický štítek

Průkaz energetické náročnosti budov je laicky řečeno osvědčení, které vypovídá o tom, jak je daná budova náročná a energie a v jaké energetické třídě se nachází. Podobně, jako je tomu u elektrických spotřebičů, je domu v průkazu přiřazena podle měrné roční spotřeby energie v kWh/(m2*rok) energetická třída označená písmeny A-G. Díky tomu bude ihned patrné jak, je dům (či byt, protože zákon se týká také bytových domů) energeticky náročný. „Průkaz energetické náročnosti budovy je hlavně nástrojem ochrany spotřebitele. Ten pak s nemovitostí nekupuje zajíce v pytli, jehož provoz se mu následně prodraží. Průkaz by proto měl být co nejjednodušší a jednoznačný,“ popisuje ve svém článku smysl průkazů energetický auditor Karel Murtinger.

Nejde však jen o energetickou třídu. Průkaz energetické náročnosti budov není jen pouhým energetickým štítkem, má daleko větší výpovědní hodnotu. Součástí průkazu je také kromě určení energetické třídy také graf tzv. „podílu energonositelů na dodané energii“ – tedy znázornění podílu jednotlivých energetických vstupů (plyn, elektřina, solární energie atd.). Z těchto informací, stanovené měrné spotřeby energie a cen jednotlivých energií lze pak orientačně spočítat roční náklady na vytápění domu.

Energetické třídy budov a měrná roční spotřeba energií (hodnoty pro rodinné domy):

A (mimořádně úsporná) méně než 51 kWh/(m2*rok)
B (velmi úsporná) 51 – 97 kWh/(m2*rok)
C (úporná) 98 – 142 kWh/(m2*rok)
D (hospodárná) 143 – 191 kWh/(m2*rok)
E (nehospodárná) 192 – 240 kWh/(m2*rok)
F (velmi nehospodárná) 241 – 286 kWh/(m2*rok)
G (mimořádně nehospodárná) více než 286 kWh/(m2*rok)

Průkaz dále obsahuje také určení, jak je budova šetrná k životnímu prostředí. Součástí jsou však také jednotlivé dílčí ukazatele, jako je součinitel prostupu tepla obálkou budovy (vypovídá o izolačních schopnostech vnějších stěn a střechy domu), energetické nároky vytápění, klimatizace, ohřevu teplé vody, osvětlení a další. Průkaz obsahuje nejen aktuální hodnoty, ale také doporučení pro zlepšení.

V jaké energetické kategorii je váš dům

Podle názoru odborníků je až 80 % rodinných domů v kategorii F a G, tedy energeticky nevyhovujících. Jako dobrý výsledek se naopak považují první tři třídy. Mimochodem novostavba třídy D a horší by vůbec nedostala stavební povolení, protože by neodpovídala požadovaným normám. Obecně lze říci, že na třídu A se dostanou pouze domy postavené v pasivním standardu. Třídě B pak odpovídají nízkoenergetické domy a třídě C běžné moderní úsporné domy.

Vzor průkazu energetické náročnosti budov i s vysvětlivkami najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Kdy přesně bude průkaz potřeba?

Jak už bylo řečeno, průkaz energetické náročnosti budov budou majitelé rodinných domů potřebovat v případě, že jej chtějí prodat či pronajmout, případně při větších stavebních úpravách. Tato povinnost se netýká rekreačních objektů, kulturních památek, domů v památkových zónách a domů, s podlahovou plochou menší než 50 m2. Pokud dům neprodáváte, nepronajímáte nebo nerekonstruujete, průkaz mít nemusíte. Nejsou tedy pravdivé fámy, že průkaz si budou muset pořídit všichni majitelé rodinných domů.

Jak na průkaz energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti budov vystavují autorizovaní specialisté, na trhu najdete také celou řadu firem, které se na energetické audity budov specializují. Seznam autorizovaných specialistů naleznete například zde.

Trochu složitější je to však s cenou za vypracování průkazu. Nelze totiž jednoznačně říci, kolik vás průkaz bude stát, protože vše závisí na individuálních podmínkách a hlavně na stavu vašeho domu. Nejlépe na tom jsou majitelé relativně nových rodinných domů, kteří vlastní projektovou dokumentaci. Na jejím základě totiž energetický auditor průkaz vypracuje takříkajíc „od stolu“ (vyhodnotí všechny tepelné vlastnosti použitých stavebních materiálů, využívané zdroje energií atd.). Pokud však projektovou dokumentaci k domu nevlastníte, kvalitní a zodpovědný auditor si bude muset váš dům prohlédnout, případně provést všechna důležitá měření. A to samozřejmě vystavení průkazu prodraží.

Úspory energie v budovách
Přečtete si více

 

V souvislosti s cenou za průkaz je možné také očekávat různé přístupy vlastníků a odborných firem. Mnohým majitelům rodinných domů bude asi stačit jen vágně vypracovaný průkaz vystavený jen proto, aby byly splněny podmínky zákona. A ten bude samozřejmě levnější. Pokud ale bude chtít vlastník domu vypracovat průkaz, který bude mít opravdovou vypovídací hodnotu (a tak by to mělo být), zaplatí asi poctivému auditorovi více. Cena průkazu energetické náročnosti běžného rodinného domu se předpokládá někde v rozmezí 2000 až 7000 Kč.

Průkaz energetické náročnosti v kostce:

  • Od 1. 1. 2013 jej potřebují i majitelé rodinných domů při prodeji, rekonstrukci, či pronájmu
  • Netýká se rekreačních objektů a domů s podlahovou plochou menší než 50 m2
  • Vypovídá o energetických nárocích budovy
  • Určíte z něj roční náklady na vytápění
  • Zpracovávají jej autorizovaní auditoři
  • Cena průkazu závisí na konkrétním případě – bude se pohybovat od 2000 do cca 7000 Kč
  • Průkaz platí deset let

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi