fbpx

Postupy a porovnání nákladů při založení stavby na pěnovém skle a-glass0

V poslední době, kdy je kladen stále větší důraz na úspory energie, narůstá na důležitosti řešit úniky tepla skrz konstrukci domu stykem stěn a podlah s okolní zeminou. Jedna z možných cest je řešit tuto izolaci pomocí štěrku z pěnového skla A-GLASS.

Pěnové sklo umožňuje:

  • Použití jako svislá tepelně izolační vrstva zdiva pod povrchem, funguje jako tepelná izolace a drenážní vrstva
  • Použití jako vodorovná tepelně izolační vrstva pod základovou deskou, funguje jako tepelná izolace a drenážní vrstva i jako vrstva umožňující odvětrání v případě radonového rizika.
  • Použití jako vodorovná tepelně izolační vrstva pod drenážní chodníček a zabezpečit tak dodatečné do-izolování základových pasů.

Při použití štěrku z pěnového skla musí jak investor, tak projektant změnit také uvažovaní v rovině nákladů v objemu stavby. Nemůžeme provádět klasické porovnávání ceny v rovině základová deska a hrubá stavba. Využitím postupů s použitím pěnového skla se náklady přesouvají z hrubé stavby do základové desky.

V praxi to znamená, že kompletní deska s využitím izolace z pěnového skla vychází finančně o cca. 20 % dráž než při klasickém založení na základových pasech do ne zámrzné hloubky. Porovnáme-li ale rozdíl mezi technologiemi v celém objemu stavby, je rozdíl ceny mezi deskou klasickou a využívající izolaci ze štěrku z pěnového skla pouze 10 %. 10% úspora vznikla využitím povrchu desky jako konečné vrstvy před finálními podlahami. Oproti klasickému založení můžeme tak vypustit celé souvrství podlahy mezi základovou deskou a finální podlahou.

Nabízí se dva možné způsoby jak desku na pěnovém skle A-GLASS realizovat:

Klasicky na základových pasech do ne zámrzné hloubky s řešením tepelných mostů mezi konstrukcemi.

Výhodou tohoto řešení je, že není příliš vzdálené od klasického založení a proto by nemělo být problémem pro realizační firmy. Většinou na pasy klademe dvě vrstvy ztraceného bednění a vrchní řada bývá řešena z polovičních bloků. Pak stačí jenom vložit mezi bloky ztraceného bednění a budoucí desku izolaci z XPS a místo podsypu štěrkem provést podsyp pod deskou z pěnového skla.

Zaizolování vnější strany základů pak již pokračujeme standardně. Pro ještě lepší izolaci základů můžeme provést do vzdálenosti 800 mm kolem domu násyp ze štěrkového pěnového skla o tloušťce 200 mm.

Na polštáři vytvořeném 300mm tlustou vrstvou štěrku z pěnového skla A-GLASS

Základová vrstva je pak tvořena vrstvou betonu s armováním o tloušťce 250mm. Nevýhodou této metody založení je obecná neznalost a nedůvěra realizačních firem v postup, přestože samotná realizace je jednoduchá. Jednoduše se rozprostře geotextílie, na tu se ve vrstvách po 200mm postupně rozprostře štěrk z pěnového skla který se následně hutní až vznikne výsledná vrstva. Ta se znovu překryje geotextílií a je hodový základ pod desku.

Desku touto technologií je pak možno dokončit v mnohem rychlejším čase, neboť nám, v porovnání s klasickou deskou na pasech, odpadají technologické mezery nutné k vytvrdnutí pasů a ztraceného bednění.

Založení desky s pomocí štěrku z pěnového skla A-GLASS je novou technologií, a přestože posouvá standard zakládání staveb, jeho využití při dobré projekční a realizační prací stojí pouze o 10 % více než při založení klasickým způsobem s izolačním souvrstvím nad deskou.

Je snadné provést dodatečnou izolaci vnější obálky domu a zvýšit tak standard svého bydlení. Provedení dodatečné izolace především vodorovných konstrukcí v kontaktu se zeminou je vždy komplikované. Je proto dobré řešit tento problém již v projektu, především nabízí li se řešení které v ceně celé stavby, znamená navýšení rozpočtu domu o cca. 1 %.

Autor: Komerční sdělení