fbpx

Pasivní versus nízkoenergetický dům: Najděte 7 rozdílů0

Nízkoenergetické a pasivní domy – oba typy úsporných staveb nabízí příjemné vnitřní prostředí, vysoký komfort bydlení a hlavně nižší náklady na energie. Nejsou však zdaleka totožné. V čem se liší? Jaké jsou jejich zásadní rozdíly?

Závislost na nákladných energiích nás nutí myslet víc a víc ekonomicky. Rostoucí DPH klidnému spaní nijak nepřidává a tak řada investorů zvažujících stavbu rodinného domku hledá alternativu. Dům, který by spotřeboval co nejmíň energií. Pro celou řadu již spokojeně bydlících stavebníků se účinným řešením ukazuje být energeticky úsporný dům.

Pasivní dům je ekonomicky výhodnější než nízkoenergetický dům již při současných cenách energií.“

Reklama

Energeticky efektivní domy nám s velkou pravděpodobností naznačují cestu, kudy se bude v budoucnu stavebnictví ubírat. Podle jedné ze směrnic EU bychom totiž do několika let měli stavět pouze domy blížící se spotřebou energií nule. V  kategorii domů, které jsou na spotřebu energií méně náročné, se jako nejzajímavější jeví především dva – nízkoenergetické a pasivní domy.

Úsporné bydlení

– Pasivní dům a jeho stavba

– Nízkoenergetický dům

– Aktivní dům není sci-fi

 

Spojuje je celá řada věcí. Nižší spotřeba energií na vytápění, systém větrání nebo kvalitní izolace. Může se vám dokonce zdát, že mezi nimi není zásadnější rozdíl. Opak je ale pravdou. Pokud tápete v tom, jaké jsou ty „nej“ rozdíly mezi nízkoenergetickým a pasivním domem a rádi byste v tom měli jasno, je dnešní článek určen přímo pro vás. Spolu s odborníky se podíváme na to, v čem se pasivní a nízkoenergetické domy nejvíce odlišují. Zjistíte tak, který sedí na tělo právě vám.

Rozdíl číslo 1 – spotřeba energií

S výstavbou energeticky úsporné architektury jsme u nás stále ještě spíše na začátku. Učit bychom se v tomto směru mohli od našich germánských sousedů – v Rakousku a Německu je tradice výstavby energeticky úsporných staveb celkem dlouhá. Snad každý nový dům tu splňuje standardy energeticky úsporného stavění a tak se tu nízkoenergetické a pasivní domy mohou počítat na tisíce, možná desetitisíce. V čem ale spočívá nejzásadnější rozdíl mezi těmito dvěma typy domů?


Energeticky efektivní dům s klasickou sedlovou střechou. Zdroj: www.ekowatt.cz

Pokud bychom měli začít tzv. „od Adama“, hned první odlišnost spočívá v celkovém množství energie na vytápění, případně na další potřeby spojené s provozem domu. „Zatímco u nízkoenergetických domů je požadovaná měrná potřeba tepla na vytápění za rok maximálně 50 kWh/m2, u pasivního domu je tato hodnota dle metodiky PHPP, vyvinuté Pasivhausinstitutem v Darmstadtu, 15 kWh/m2,“ říká Veronika Příplatová ze společnosti ELK a. s.

Rozdíl číslo 2 – ekonomická návratnost

Méně energií tedy spořádá dům pasivní, jak už lze ostatně vyčíst i z jeho názvu. Čísla mnohdy člověku ale moc nenapoví, proto se podívejme dál. To, co každého investora zajímá téměř nejvíc, je návratnost investic a jejich efektivní vynaložení. Který dům je lepší zvolit z hlediska návratnosti investic?

Pokud se tedy zaměříme na porovnání pasivního a nízkoenergetického domu, dozvíme se, že „u přímé investice do nízkoenergetického domu je návratnost obvykle mezi osmi až dvanácti lety. Zajímavé je, že pasivní dům je na tom při současných cenách energií v porovnání s domem nízkoenergetickým ještě o něco lépe, protože je u něj jednodušší a méně nákladná realizace moderních vytápěcích systémů, např. zemního výměníku,“ říká Ing. arch. Ivan Kraus. Podle jeho slov je tedy pasivní dům ekonomicky výhodnější. Tím, že spotřeba energií na vytápění je v pasivním domě skutečně minimální, předčí v návratnosti i dům nízkoenergetický. A s tím souvisí hned další rozdíl.

Rozdíl číslo 3 – vytápění

Výše zmíněná menší spotřeba tepla na vytápění u domu pasivního dává tušit, že rozdíl mezi nízkoenergetickým a pasivním domem se bude odrážet i ve způsobu vytápění. A je to skutečně tak. V pasivním domě třeba vůbec nenajdete klasickou otopnou soustavu s radiátory, které se potýkají s řadou nevýhod (překáží, jsou obtížně čistitelné). Jak se tedy pasivní dům vytápí?

„I za velkých mrazů při inverzním počasí stačí do jednotlivých místností dopravit pouze velmi malé množství teplého vzduchu  malými tryskami pod stropem. Za slunečných mrazivých dnů, jako byly nedávno uplynulé, nemusí být vůbec nutné pasivní dům vytápět, protože slunce přes den poskytne okny dostatek tepla i pro mrazivé noci,“ říká Ivan Kraus. V létě je zas možné rozvody využít pro chlazení, do systému se pouze doplní chladič (postačí jeden pro běžný dům).

Výhoda pasivního domu spočívá i v tom, že vytápět takto postačí pouze obytné místnosti a koupelny. Menší místnosti včetně toalet mají zpravidla natolik malé tepelné ztráty, že instalace topení v nich nemá smysl. Na druhou stranu v domě nízkoenergetickém teplovzdušné vytápění natolik výhodné být nemusí. Je tu totiž háček v tom, že dopravovaná vzduchová množství musí být daleko vyšší, což může způsobovat hluk.


Pasivní dům spotřebuje na vytápění výrazně méně energií než dům nízkoenergetický. Zdroj: www.ekowatt.cz

Vzduch je v nízkoenergetickém domě zpravidla nezbytné dopravit podlahou až k oknům, aby se zabránilo rosení za velkých mrazů, což v pasivním domě být nemusí, protože velmi kvalitní okna mají vysokou povrchovou teplotu (obvykle vyšší než zdi v běžném domě). Výdechy z podlahy u oken ovšem na druhou stranu zase komplikují případné využití systému pro chlazení, protože přiváděný vychlazený vzduch se zpravidla nedokáže správně promíchat s teplým vzduchem v místnosti a zůstává u podlahy.

Oproti pasivnímu domu, kde tedy tepelné ztráty z větší části pokryjí solární zisky otvorovými výplněmi, vnitřní tepelné zisky z přítomnosti osob a provozu domácích spotřebičů a zbývající tepelnou energii dodá systému řízeného větrání, potřebuje nízkoenergetický dům klasickou otopnou soustavu.

Rozdíl číslo 4 – tepelné izolace

Kvalitní tepelně izolační vrstva je předpokladem pro fungování nízkoenergetického i pasivního domu. Přesto i zde najdeme rozdíl. „Stavební konstrukce pasivního domu se vyznačují silnější vrstvou tepelně izolační vrstvy, jsou použité jiné otvorové výplně než u nízkoenergetických domů,“ říká Veronika Příplatová. Příkladem může být řez zdí pasivního a nízkoenergetického domu:


Nízkoenergetický dům ELK se sílou stěny 33,8 cm, tloušťkou izolace 30 cm a součinitelem prostupu tepla u o hodnotě 0,14 W/m²K. Zdroj: ELK a. s.


Pasivní dům ELK o stěně silné 39,8 cm, tloušťkou izolace 36 cm a součinitelem prostupu tepla u o hodnotě 0,10 W/m²K. Zdroj: ELK a. s.

Rozdíl číslo 5 – projekt

Rozdíly ale najdeme už ve fázi projektu. Klíčem k úspěšnému vytvoření pasivního domu představuje totiž právě již přípravná fáze. Seznam činností, které musí být velmi pečlivě provedené, je tudíž celkem dlouhý. Vše závisí na kvalitním návrhu domu, který je třeba vytvořit pomocí softwaru určeného pro navrhování a optimalizaci pasivních domů včetně zhodnocení místních klimatických podmínek. Jinak není možné např. správně nadimenzovat vytápěcí a chladící soustavu. Na detailní přípravu ve fázi projektu pak navazuje důkladnější dozor ve fázi stavby.

Velkou roli při navrhování hrají možnosti dostupného pozemku, zastínění okolním terénem a výstavbou či možnosti využití solárních zisků – orientace většiny oken, které by měly směřovat na jih. Důležitý je také kompaktní tvar objektu.

„Pouhým otočením domu může vzrůst spotřeba tepla na vytápění až na dvojnásobek, tedy na téměř na 30kWh/m2 za rok, čímž se ze stejného domu stane dům nízkoenergetický. Málokdy jsou ovšem podmínky naprosto ideální a proto je vždy vhodné orientaci oken v pasivním domě přizpůsobit místním podmínkám. Umístit např. některá okna tak, aby nabízela výhled do krajiny, propojit interiéru se zahradou apod., i když nebudou orientovaná na jih,“ říká Ivan Kraus. Takto totiž pořád docílíme domu s vyšším komfortem při nižších nákladech na provozu, než pokud bychom navrhovali dům od počátku nízkoenergetický.

Navrhnout kvalitní pasivní dům tedy není jednoduchá záležitost. Odborníků, kteří se tím zabývají, zatím není mnoho. Na druhou stranu nízkoenergetický dům může být bez problémů klidně typový dům na klíč, dosáhnout nízkoenergetického standardu ale můžete i rekonstrukcí staršího domu, což u pasivního domu lze jen výjimečně – při mimořádně příznivých podmínkách.

Rozdíl číslo 6 – teplotní rozdíly uvnitř domu

Rádi byste v domě vybudovali chladnější spíš pro uchovávání potravin? V pasivním domě to nebude tak jednoduché. Mezi místnostmi uvnitř tepelné obálky totiž nelze dosáhnout vyšších teplotních rozdílů než cca 3 – 4 °C. Potraviny, které vyžadují skladování v chladu tak musíte mít v lednici, příp. v místnosti mimo tepelnou obálku (např. sklep, přístavek). V nízkoenergetickém domě toto být problém nemusí, protože teplota v jednotlivých místnostech je stále ještě dost závislá na vytápění.


Nízkoenergetické i pasivní domy šetří energii

Rozdíl číslo 7 – komfort

Každý, kdo staví dům, touží nejen po tom „bydlet ve vlastním“, ale také po útulném a příjemném domově s určitým vnitřním komfortem. Příjemná teplota a čistý vzduch jsou v tomto ohledu jedním ze základních požadavků.

Pasivní dům poskytuje nejvyšší komfort ze všech forem výstavby, a to i oproti domu nízkoenergetickému. Klima v pasivním domě je celoročně jako v běžném domě na přelomu jara a léta. Pasivní dům poskytuje dokonce i vyšší komfort než nízkoenergetický dům s celoplošně instalovaným podlahovým vytápěním, které je známé velkou tepelnou setrvačností, která za slunečných dnů způsobuje u jižně orientovaných místností přehřívání,“ říká Ivan Kraus.

Autor: Jana Poncarová