fbpx

Pasivní domy na klíč: Výhody a nevýhody domů z katalogu0

Pasivní domy na klíč jsou levnější variantou pasivního bydlení. Pasivní dům by měl v první řadě šetřit náklady na vytápění a využívat pasivních energetických zisků, proto je nutné dbát i na jeho zasazení do konkrétního místa. Je možné této podmínky dosáhnout i u pasivních domů na klíč?

Pokud si otevřete kteroukoli stránku o pasivních domech, narazíte pravděpodobně na tuto definici: „Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/m2a.“ Z toho lze vyčíst, že jde o stavbu nenáročnou na vytápění, stavbu, v níž „neprotopíte“ majlant. Když se budete charakteristikami pasivního domu zabývat dál, zjistíte navíc, že jde například „chytrou“ stavbu s kvalitní izolací, rekuperačním systémem a dalšími technicky promyšlenými systémy. Kromě toho by pasivní dům měl využívat obnovitelné zdroje energie, a být tak alespoň částečně nezávislý.

„U pasivního domu na klíč je nutné navíc zpracovat přídavný projekt osazení do terénu a napojení na inženýrské sítě a místní komunikaci.“

Reklama

Dobře, technické záležitosti nechme stranou. Nic se ale v základní definici nedozvíme o tom, jak pasivní dům vypadá, jaké jsou jeho dispozice nebo vnější tvář. Možná, že sice narazíte na větu v tom smyslu, že pasivní dům by se měl vyznačovat kompaktním tvarem a jižní orientací, pro mnoho z nás je ale i toto vyjádření pořád dost abstraktní.

Pasivní dům, stejně jako každý jiný dům v tom, by měl především sloužit svému majiteli, a proto je navrhován s ohledy na jeho přání a představy. Krom toho by ale jako každý jiný dům měl vždy mít nějaký vztah s místem, na kterém se nachází, tedy mít Genia Loci místa. „Každý architekt vám řekne, že stavba domu není jen záležitost jednotlivce jako majitele stavební parcely, ale dům svým výrazem a zasazením ovlivňuje široké okolí kolem sebe. Proto není možné stavět kdykoliv, cokoliv na jakémkoliv místě,“ říká architekt David Křeček.

SERIÁL: Pasivní domy

   – Co vědět před stavbou pasivního domu

   – Izolace jako základ pasivního domu

   – Jak efektivně topit v pasivním domě

   – Pasivní domy povinně po roce 2020

   – Úsporné bydlení: Není jen pasivní dům

Pasivní dům: Individuální projekt nebo na klíč?

Představme si tedy situaci, kdy vás nadchne idea úsporného pasivního domu. Jdete za architektem, kterému sdělíte své přání, a on vám navrhne stavbu citlivě zasazenou do zamýšleného místa. Kromě toho vyřeší všechny podstatné souvislosti tak, že výsledkem bude kvalitní pasivní bydlení. V projektu splní všechny ony důležité podmínky a vy se za nějakou dobu spokojeně nastěhujete do nového domu. Zkrátka ideální situace.

Pasivní domy na klíč jsou levnější variantou pasivního bydlení
Pasivní domy na klíč jsou levnější variantou pasivního bydlení. Zdroj: ISIFA

Už nyní se ale někdy setkáváme se zcela jiným postupem. V pohodlí domova otevře zájemce o pasivní dům katalog, píchne prstem na místo, kde je vyobrazen pasivní dům  obstojného vzhledu a tuto stavbu si zkrátka objedná „na klíč“. Za několik měsíců se stane spokojeným uživatelem zvoleného domu, šťastný, že vše proběhlo hladce a „bez práce“. Pokud jste už alespoň zlehka pronikli do problematiky pasivních domů, musí vám být jasné, že druhý ze jmenovaných postupů je přinejmenším trochu nadsazený. Je vůbec možné vytvořit typový pasivní dům, který bychom si jednoduše vybrali z katalogu a bez přemýšlení zasadili na parcelu?

Existuje typový pasivní dům?

Vytvořit typový projekt pasivního domu možné je, pouze však pod podmínkou, že budou zachována a respektována velmi důležitá pravidla, která návrh pasivního domu bezpodmínečně určují,“ říká David Křeček. To znamená, že kromě standardních podmínek musí být projekt pasivního domu optimalizován a o něco více „předimenzován“, neboli vylepšen oproti individuálnímu návrhu. Díky tomu může být projekt flexibilní a univerzální, tedy použitelný pro kterékoliv místo v ČR.

Ptáte se proč ono „předimenzování“? To se týká energetických úspor stavby. Ne všechna místa v republice jsou totiž ideální svou orientací, stíněním okolního prostředí anebo klimatickými podmínkami. Všechny tyto aspekty ale významně ovlivňují pasivní energetické zisky stavby a na jejich principu je filozofie domu postavena. Tak se může stát, že v rámci různých míst dochází k významným energetickým výkyvům (jen pro příklad osazení mezi Brnem a Krušnými horami má na standardní rodinný dům vliv až 4,5 kWh/m2.a což může být až cca 35 % potřeby tepla na vytápění!). I přesto musí dům stále splňovat podmínky „pasivního domu“. Jak by to projektanti měli řešit?

Pasivní dům s pomocí software

Jak se v tom vyznat, když se všude píše, že pasivní dům je do 15 kWh/m2.a, ale můžeme narazit i na informaci, že to je do 20 kWh/m2.a? Je nutné ujasnit si pojmy.  Pro nejpřesnější návrh a jeho optimalizaci projektanti používají speciální software od Institutu pro pasivní domy. „Jako nejideálnější nástroj pro návrh je specializovaný software PHPP (pasivní dům stanoví na 15 kWh/m2.a), který umožňuje přesné a citlivé nastavení všech navrhovaných komponent domu a zahrnuje vliv přesné lokality,“ říká Křeček. Použití tohoto software ale vyžaduje nadměrnou znalost všech souvislostí, což není jednoduché.

Pasivní dům využívá pasivní energetické zisky - třeba ze slunečního záření
Pasivní dům využívá pasivní energetické zisky – třeba ze slunečního záření. Zdroj: ISIFA

Aby bylo možno navrhovat pasivní domy na klíč, je třeba co nejvíce zobecnit vliv různé polohy, stínění okolím atd. a tak zjednodušit zadávání. Právě pro tyto účely byla zavedena nová metodika TNI 73 0329 pro rodinné domy (a TNI 73 0330 pro bytové domy), která zjednodušuje a zpřehledňuje zadávání různých dat pro návrh pasivního domu (má například jednotná klimatická data). Pasivní dům definuje do 20 kWh/m2.a, což je ovlivněno trochu rozdílným výpočtem a započtením poněkud paušalizovaného zadávání. Právě tato metodika umožňuje dobře porovnat jednotlivé konstrukční varianty návrhu typového pasivního domu bez ohledu na stínění a další faktory.

Výhody pasivního domu na klíč

Pasivní dům na klíč tedy realizovat lze. Abychom mohli odhalit jejich výhody a nevýhody, pojďme se nejdříve podívat na typovou výstavbu obecně. Její charakteristikou jsou obecně známá fakta: jednotné hmotové a dispoziční řešení využité ve více lokalitách, což snižuje pořizovací náklady projektu až na minimum. V tom spočívá první plus – cena projektu je několikanásobně nižší než u individuálních projektů. Zde je ale nutné přidat jedno velké ALE. Na úkor tohoto osvědčeného řešení jde totiž originalita, jejíž hodnota klesá někam k nule. A je to pochopitelné, pokud je totiž projekt poutavý a povedený, vybere si ho zpravidla více investorů.

Ještě větší háček spočívá v tom, že u typového pasivního domu není vyřešené umístění stavby na pozemek, tedy polohové a výškové uspořádání a napojení na inženýrské sítě. Znamená to, že u každého projektu bude stejně nutné zpracovat přídavný projekt osazení do terénu a napojení na inženýrské sítě a místní komunikaci. „Je třeba si uvědomit, že první lákavá nabídka po přičtení všech dalších ,dodatečných nákladů‘ není zase tak perspektivní. Může se totiž stát, že po „drobných“ úpravách typového domu včetně všech přípojek, osazení a PENB skončíme na podobné ceně jako za čistě individuální projekt navrhovaný na míru,“ uzavírá David Křeček.

Pasivní domy na klíč a stanovisko EU

Pasivní domy na klíč. Lze v budoucnu očekávat jejich boom? Máme se hrozit rizika výstavby satelitních městeček v pasivním standardu? Na tuto otázku je v současnosti těžké odpovědět. Co ale můžeme, je reprodukovat stanovisko Evropské Unie. Ta se snaží výstavbu pasivních domů rozšířit co nejvíce mezi veřejnost, a tudíž se naskýtá možnost jakési „prefabrikace“ neboli „typového“ stavění.

Navíc po roce 2020 budou muset být všechny budovy stavěny v pasivním standardu (už od roku 2018 se toto opatření bude týkat všech staveb financovaných ze státního rozpočtu). V souvislosti s tím, lze předpokládat, že zvyšující se poptávka zřejmě „vyhecuje“ české stavebnictví k odpovídající nabídce. Tady ale zároveň spočívá i jedno z možných rizik. A totiž nedostatek odborníků, kteří by se u nás navrhováním pasivních domů zabývali. Díky programu Zelená úsporám se sice roztrhl pytel s firmami, které nabízejí nízkoenergetické a pasivní bydlení, zdaleka ale ne všechny z nich mohou nabídnout dostatečné znalosti a zkušenosti. Stejné riziko tedy hrozí v případě pasivní výstavby do budoucna.

Pokud si tedy budete chtít jednoduše ověřit „pravost pasivního domu“, bude vám stačit „prověřit“ projektanta. Zeptejte se ho, jak dům navrhoval, z čeho vycházel, jak ho hodnotil. Tady se ukáže, zda nevycházel jen z obecně známých pouček, ale skutečně dané problematice rozumí.

Originální pasivní dům nebo pasivní dům na klíč
Originální pasivní dům nebo pasivní dům na klíč?

Architekti se budou prokazovat certifikátem odbornosti

Je ale jasné, že podmínky se v budoucnu budou muset zpřísňovat. Díky tomu nejspíš dočkáme certifikace pro architekty, jejímž prostřednictvím budou moci prokazovat svou praxi a zkušenosti s návrhem pasivního domu. Jedna taková certifikace je v evropských zemích už celkem běžná, a to tzv. Evropská certifikace pro návrh pasivního domu (CertifiedEuropeanPassive House Designer). Poskytuje jí Institut pro pasivní domy v Německu a uděluje ji odborníkům v celé Evropě. Jejím hlavním posláním je dát zákazníkům důvěru v projektanta – zkrátka prokazuje, že jde o odborníka. U nás tato certifikace zatím není běžná, v krátké době se to ale změní.

Výstavbu pasivních domů u nás nejvíce propaguje Centrum pasivního domu, které sídlí v Brně. Je to neziskové sdružení právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu. Potažmo se Centrum pasivního domu snaží zajišťovat kvalitu pasivních domů. Jeho členy jsou architekti, projektanti, stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a prvků, a všichni ostatní odborníci se zájmem o pasivní domy. Právě díky činnosti Centra pasivního domu se k nám dostávají mnohé poznatky o pasivní výstavbě ze zahraničí (Německa či Rakouska), kde jsou znalosti této problematiky již víc rozšířeny.

Pasivní domy na klíč a jejich výhody

A co ony pasivní domy na klíč? Najdeme u nich přeci jen nějaké výhody? Můžeme říct, že přinejmenším jednu ano. Cena typového pasivního domu by měla být logicky o něco menší. Je to proto, že pasivní typový projekt by měl mít optimalizovaný design z hlediska dispozice, tvaru, materiálů a provozu. Stavba celkově měla být vyladěná, což předpokládá dořešené použití materiálů, optimalizované detaily apod. Výhodou je také čas. Pokud si totiž zákazník vybere pasivní dům z katalogu, bude moci začít s jeho realizací rychleji, než když si nechá vypracovávat projekt od architekta. Bude mu totiž stačit zpracování dodatečných technických záležitostí, což netrvá tak dlouho, a poté může hned začít stavět.

Ani typovému pasivnímu domu ale nesmíme odpustit žádný z požadavků, které klademe pasivnímu domu projektovanému přímo na míru,“ říká David Křeček. Pasivní domy na klíč si tedy možná půjdou tak trochu svou „vlastní cestou“. Rozhodně by ale typovost nikdy neměla převážit nad individuální výstavbou domů.

Článek byl připraven ve spolupráci s odborníkem na pasivní domy Ing. arch. Davidem Křečkem.

Autor: Jana Poncarová