fbpx

Jak se staví pasivní dům – základová deska0

Po nezbytných zemních pracích a terénních úpravách následuje stavba základové desky. U našeho domu její realizaci usnadňuje nevytápěný suterén. Základovou desku proto nebylo nutné tepelně izolovat.

Na konci srpna 2012 byly dokončeny výkopové práce včetně základových pasů. Z fotografií je patrné, že terénní úpravy byly značného rozsahu. Z pozemku bylo odvezeno zhruba 90 nákladních automobilů vytěžené zeminy. Kompletní zemní práce prováděla dodavatelská firma, která poskytla i veškerou potřebnou těžkou techniku.

Reklama

Armování základových pasů. (Foto: Isover)

Samozřejmě se i na této stavbě investoři potýkali a potýkají s problémy v průběhu výstavby. Před samotným započetím armování a bednění základové desky se díky vydatným dešťům utrhla zadní stěna výkopu a zasypala připravené podloží. Nezbylo tedy než opět povolat těžkou techniku a sesunutou zeminu odstranit. Po zbytek výstavby byl svah přikryt plachtou, která jej chránila před povětrnostními vlivy.

Základová deska pasivního domu

Dům je založený na břidlicové skále. Pozemek tak nabídl pevné podloží, které je pro založení domu ideální. Základová deska je pro větší stabilitu domu proarmována se základovými pasy. Před zalitím základové desky byl aplikován hydroizolační těsnící plech po celém obvodu pro ochranu proti tlakové vodě ve spáře mezi deskou a vodorovnou stěnou. Hydroizolace desky bude provedena až v interiéru suterénu před realizací vnitřních podlah.

Betonování základové desky.(Foto: Isover)

Jelikož je suterén navržen jako samostatná nevytápěná část domu, samotná základová deska tepelně izolovaná není. Izolace soklu a základových pasů na jižní straně bude provedena dodatečně jako ochrana před promrzáním garáže a sklepních prostor. Do základové desky byl samozřejmě instalovaný zemnící pásek pro následné napojení hromosvodu. Základová deska byla hotová během několika dní a vesměs další den po jejím vylití začaly s opatrností probíhat další navazující práce.

Základová deska a pasivní domy:

Při stavbě pasivního domu je nutné pamatovat na dobrou tepelnou izolaci základové desky. Platí to zejména pro domy s obytným přízemím, které bude vytápěno. Základová deska se tepelně izoluje polystyrenovými deskami, na něž je aplikována tenká betonová plocha, která pak slouží jako základ pro podlahovou krytinu. V takovém případě je ale nutné dát pozor na tepelný most v místě napojení svislého zdiva a základové desky. Pro eliminaci těchto tepelných mostů je možné použít například bloky z pěnoskla a na nich svislé stěny založit. Častou realizací je rovněž lože z extrudovaného polystyrenu (XPS) tloušťky cca 15 cm, na kterém je teprve nalitý beton základové desky.

Alternativním řešením je použití vrstvy drceného pěnového skla, které je nasypáno do výkopu v nezámrzné hloubce. Teprve na tomto pěnovém skle, které má vynikající izolační vlastnosti, je pak vytvořena základová deska. Takové řešení je jednodušší a v ideálním případě i levnější, problémy ale mohou nastat, pokud je na pozemku vysoká hladina spodní vody.

Hotová základová deska s prostupy inženýrských sítí. Při betonování je nutné pamatovat na dostatečnou tuhost bednění (dobré podepření desek) – tlak betonu je i při malé výšce desky poměrně velký. (Foto: Isover)

 

Další možnosti zakládání pasivního domu:

V případě dřevostaveb může být vhodné založit dům na základových patkách, nebo zemních vrutech. Při takovém řešení mimo jiné odpadají možné problémy s radonem, protože mezi podlahou a terénem je vzduchová mezera. Bohužel nelze jednoznačně říci, který systém založení dřevostavby je optimální, protože hodně záleží na velikosti domu a místních podmínkách.

Cena základové desky se pohybuje okolo 3000 Kč za m2, cenu je ale možné snížit, pokud si některé práce provedete svépomocí (zaměření, výkopy).

Pro zemní vruty hovoří hlavně rychlost a relativní jednoduchost aplikace. Jejich navrtání totiž provede pomocí mechanizace odborná firma. Někteří stavebníci si však stěžují na vysokou cenu této technologie.

Seriál Jak se staví pasivní dům vzniká ve spolupráci s firmou ISOVER – dodavatelem izolačních materiálů nejen pro nízkoenergetické a pasivní domy a sdružením Centrum pasivních domů.

Autor: Redakce Nazeleno.cz