fbpx

Jak se staví pasivní dům – střecha0

Ne nadarmo se říká: „Střecha dělá dům“. Celková stavba se rázem promění a dostane správný tvar. Zároveň je již stavba chráněna před nepřízní počasí. Například v zimě může být zatékání a sněžení do odkrytých konstrukcí problém zejména v období velkých mrazů, které mohou v kombinaci s vodou a vlhkostí poničit samotné zdivo.

Hlavní cíl z hlediska harmonogramu stavby byl dokončení střechy do příchodu zimy. Počasí bylo v zimě 2012 až na několik málo dní velmi příznivé. Samotná realizace střechy probíhala od poloviny prosince do počátku ledna. Pro splnění podmínky investora (klasická sedlová střecha hodící se do stávající zástavby) byla navržena sedlová střecha se sklonem 15°. Jde o kompromisní řešení pro pasivní dům, kde snížením sklonu střechy je eliminována ochlazovaná plocha domu, která přispívá k jeho lepší energetické bilanci.

Reklama

Již zaizolovaná střecha před pokládkou krytiny. (Foto: Isover)

Vzhledem k malému sklonu bylo navrženo hydroizolační podstřeší. Z hlediska provedení prací bylo nezbytné vybrat takovou realizační firmu, která má s tímto typem střechy dostatečné zkušenosti a dbá na dodržování nutných detailů. Samozřejmě doporučujeme oslovit firmy na základě dobrých referencí a zkušeností. V případě potřeby je možné nechat si doporučit vhodnou firmu ze strany výrobců krytiny, případně tepelných izolací, kteří spolupracují s proškolenými a certifikovanými firmami.

Krov pasivního domu

Konstrukce krovu je tvořena dřevěnými krokvemi 180/120 mm ve vzdálenosti 1 m, s vrcholovou vaznicí podpíranou sloupky z oceli, které budou vynášeny stropem. Podpěrné sloupky jsou součástí dělících příček ve 2NP. Samotné krokve spolu s kleštinami budou v interiéru přiznány pouze částečně.

Zateplení střechy

Pasivní dům se vyznačuje zejména aplikací dostatečné tloušťky kvalitní izolace. Pro řešení tepelné izolace tohoto domu byl navržen systém nadkrokevního zateplení Isover v celkové tloušťce 320 mm v kombinaci se zateplením mezi krokve v tloušťce 80 mm. Nadkrokevní izolace umožňuje provést vnější izolaci domu bez tepelných mostů, čehož docílíme dotažením izolace z obvodové stěny až do úrovně zateplení střechy, kde se obě vrstvy v konečné fázi překrývají.

Na samotný krov byl aplikován první záklop z OSB desek, na který byla připevněna chytrá parobrzda Isover VARIO s dostatečnými přesahy jednotlivých pásů, které se přelepují páskou Isover VARIO KM DUPLEX a s přesahem ze střechy pod pozednici a do štítu, kde se nakonec přichytávala pro zajištění neprůvzdušnosti domu k samotnému věnci a zdivu.

Pasivní dům a střecha

Při výběru střechy pro pasivní dům je nutné uvažovat hlavně o tepelně izolačních schopnostech a stejně tak i o velikosti vytápěného prostoru. Z tohoto hlediska splňují daná kritéria střechy s malým sklonem 0,5-20° (ploché, pultové nebo sedlové). Za nejvhodnější lze přitom považovat dům s plochou jednoplášťovou střechou.

Systémy izolace střechy

Při návrhu střechy pro pasivní či nízkoenergetický dům je nutné brát v úvahu zejména systém tepelné izolace. Dnes již běžný systém zateplení pod a mezi krokve částečně odstraňuje přímý tepelný most krokví. Při výpočtu takového systému je nutné zohlednit samotnou koncovou tloušťku ale i tepelný most krokví. Jako nejlepší se jeví nadkrokevní systém zateplení, který lze realizovat jednak s tepelnými izolacemi na bázi polystyrenu nebo polyuretanu, stejně tak ale i s tepelnými izolacemi z minerální vlny. Zohlednit je potřebné také volbu materiálu a provedení parozábrany.

Střešní okna jsou problematická

K prosvětlení plochy domu bývají častým doplňkem střech střešní okna nebo tzv. světlíky. Je ale samozřejmě nutné je zvolit s ohledem na jejich instalaci v pasivním domě. Mělo by tedy jít o energeticky úsporné prvky s trojitým zasklením. Obecně se ale střešní okna pro pasivní domy příliš nedoporučují, kvůli obtížnější izolaci a obecně horším izolačním schopnostem šikmých oken. Osvětlení podkroví lze ale částečně vyřešit světlovody, i ty však musí mít výborné tepelně izolační vlastnosti.

Následně byly připevněny vynášecí trámky pro nadstavbu střechy a samotná aplikace izolace nadkrokevního systému. Ten byl proveden pomocí čedičové vaty Isover UNI s lambdou 0,035 a polystyrenových trámků Isover EPS TRAM. Mezi krokve bude dodatečně vkládaná sklená vlna Isover Unirol Profi s lambdou 0,033.

Hydroizolační fólie

Po zalaťování a doplnění izolace byl proveden horní záklop OSB desek a položena hydroizolační fólie TYVEK Supro. Spojení jednotlivých pasů bylo provedeno vnitřně oboustrannou lepicí páskou. Lišty pro pokládku střešní krytiny jsme podlepili speciální pěnovou páskou pro zajištění těsnosti hydroizolační fólie v místě jejího přichycení.

Hotová střecha pasivního domu. (Foto: Isover)

Pokládka střešní krytiny

V konečné fázi mohla být položena samotná střešní krytina. Zvolili jsme betonovou tašku ELEGANT v černé barvě od společnosti KM Beta. Při pokládce krytiny byl též proveden prostup pro odvětrání kanalizace v domě. Samotný prostup byl ošetřen proti pronikání vody do střešní konstrukce a z interiéru naopak pro zachování neprůvzdušnosti domu.

Střecha byla zcela dokončena na počátku ledna 2013. Pořádná zima přišla skutečně až poté, takže stavba mohla bezpečně vysychat a jak bylo v minulosti dobrým zvykem, promrznout.

Zelené střechy pasivního domu

V případě pasivních domů se často využívá tzv. vegetačních (zelených) střech. Vegetace na střeše má nejen svou estetickou funkci, ale také chrání konstrukci střechy před účinky počasí a přispívá k lepším tepelně izolačním vlastnostem celé střešní skladby.

Zelené střechy se rozdělují na extenzivní a intenzivní. Střecha s extenzivní vegetací nepotřebuje příliš velkou údržbu. Rostou na ní převážně nízké suchomilné rostliny – například rozchodníky či netřesky. Naopak intenzivní zelená střecha se podobá opravdové visuté zahradě – jde o záhon na střeše a je na ní možné pěstovat i třeba drobné keře. Intenzivní zelená střecha může být i pochozí.

Ozelenění musí být samozřejmě přizpůsobena i celá střešní konstrukce; intenzivní zelené střechy jsou v tomto smyslu samozřejmě náročnější. Více si o zelených střechách můžete přečíst v našem článku.

Seriál Jak se staví pasivní dům vzniká ve spolupráci s firmou ISOVER – dodavatelem izolačních materiálů nejen pro nízkoenergetické a pasivní domy a sdružením Centrum pasivních domů.

Autor: Redakce Nazeleno.cz