fbpx

Jak se staví pasivní dům: Rozvody elektřiny a vody0

U pasivního domu je nutné věnovat velkou pozornost rozvodům vody, energií a případně i plynu. Důležité jsou hlavně dobře vyřešené prostupy, rozvody by také měly co nejméně narušovat obálku domu.

Po uzavření stavby je možné začít řešit rozvody v celém domě. Dům je situován v blízkosti hlavních řádů, přípojka elektřiny a dále vodovodu i kanalizace proto byla realizována poměrně snadno.

Plyn se kvůli problémovému připojení na pozemek nepřivedl. V případě, že investor uvažuje o instalaci chytrého systému řízení domu, je nezbytné mít vše rozmyšleno v dostatečném předstihu. Tento fakt naši investoři trochu podcenili a ovládání jednotlivých technologií se bude v konečné fázi realizovat individuálně. Týká se to ovládání řízené ventilace, podlahového vytápěníovládání venkovních žaluzií sloužících ke stínění domu v letním období a zamezení jeho přehřívání.

Reklama

Elektřina

Ten, kdo má realizaci rozvodů za sebou, už ví, jak je nepříjemné bourat to, co se pracně postavilo. U vápenopískových cihel je možné využít vnitřních otvorů jednotlivých cihel k protažení elektrických kabelů, pak se tomuto bouracímu kroku takřka vyhnete. Nicméně je to opět záležitost precizní přípravy projektu a hlavně pak dohledu nad samotnou realizací na stavbě.

Ve zdi z vápenopískových cihle vytvoříte potřebné drážky pro rozvody poměrně snadno. U stěn z monolitického betonu stavebník rozvody zakryl sádrokartonovou předstěnou. (Foto: Isover)

V našem „Multi-komfortním“ pasivním domě se rozvody elektřiny realizovaly klasickým způsobem, tzn., že musely být ve zdech připraveny otvory pro instalaci rozvodů v případě stěn z vápenopískových cihel. U monolitických stěn byly rozvody vedeny po stěně a budou zaklopeny sádrokartonovými předstěnami.

V pasivním domě je potřeba dbát na detaily, co nejvíce eliminovat místa oslabení obálky domu a připravené otvory ošetřit tak, aby nedocházelo k úniku vzduchu. Elektrické krabice se tak např. vsazují do sádry a prostupy skrz obálku domu jsou ošetřený speciální páskou a tmelem. Samotné rozmístění vypínačů, zásuvek, samotných rozvaděčů vždy záleží na potřebách a požadavcích investora.

Nejčastější místa a příčiny vzniku netěsností obálky domu

Původ vzniku netěsností může být různý. V plánovací fázi jde často o zanedbání, případně nedořešením návrhu neprůvzdušnosti. Při realizaci nejsou dodrženy doporučené postupy, použité vhodné vzduchotěsnicí a lepicí materiály neodpovídají návrhu nebo jsou špatně aplikovány.

Kritická jsou hlavně místa napojení konstrukcí: střecha na obvodovou zeď v místě pozednice, detaily v okolí trámů a vazníků (většinou zhoršená dostupnost), v místě uložení stropu, napojení vnitřních zdí na obvodovou stěnu, detaily kolem základů v místě napojení obvodové zdi a podlahy.

Dalšími problematickými místy jsou stavební otvory (okna, dveře, přístupová dvířka) a veškeré prostupy vedení, přípojky zemního registru, vzduchotechniky a také odvodů zplodin zdroje tepla, kanalizace a jiné.

Zdroj: Centrum pasivního domu

V případě instalací doplňkových technologií je potřeba od daného výrobce/dodavatele zjistit požadavky na přípravu elektřiny, a to nejlépe ještě před samotným započetím těchto prací. V tomto domě se společně s běžnými rozvody realizovala příprava pro venkovní žaluzie a podlahové elektrické vytápění.

Vodovod a kanalizace

Z hlediska optimalizace rozvodů je dobré při tvorbě projektu myslet na to, abychom měli vodu a kanalizaci v domě pokud možno co nejvíce centralizovanou. Tedy aby byla například koupelna či technická místnost v blízkosti kuchyně atd. Samotné řešení a rozmístění rozvodů vychází opět z požadavků investora.

Právě v době realizace rozvodů a je nezbytné dbát na detaily a dobře zajistit veškeré prostupy a přívody. V této fázi může být obálka domu znehodnocena, což by mohlo mít za následek zásadní ovlivnění výsledku blower door testu.

Seriál článků Jak se staví pasivní dům vzniká ve spolupráci s firmou ISOVER – dodavatelem izolačních materiálů nejen pro nízkoenergetické a pasivní domy a sdružením Centrum pasivního domu.

Autor: Redakce Nazeleno.cz