Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Partneři sekce

Pasivní domy

Jak se staví pasivní dům: Rozvody elektřiny a vody

U pasivního domu je nutné věnovat velkou pozornost rozvodům vody, energií a případně i plynu. Důležité jsou hlavně dobře vyřešené prostupy, rozvody by také měly co nejméně narušovat obálku domu.

10. 11. 2014 | redakce Nazeleno.cz

Ve zkratce:

Při realizaci rozvodů v pasivním domě je nutné dát pozor hlavně na prostupy přes obálku domu. Snadno totiž narušíte její vzduchotěsnost. Samotná realizace rozvodů pak závisí na technologii zdiva.

Po uzavření stavby je možné začít řešit rozvody v celém domě. Dům je situován v blízkosti hlavních řádů, přípojka elektřiny a dále vodovodu i kanalizace proto byla realizována poměrně snadno.

Plyn se kvůli problémovému připojení na pozemek nepřivedl. V případě, že investor uvažuje o instalaci chytrého systému řízení domu, je nezbytné mít vše rozmyšleno v dostatečném předstihu. Tento fakt naši investoři trochu podcenili a ovládání jednotlivých technologií se bude v konečné fázi realizovat individuálně. Týká se to ovládání řízené ventilace, podlahového vytápěníovládání venkovních žaluzií sloužících ke stínění domu v letním období a zamezení jeho přehřívání.

Elektřina

Ten, kdo má realizaci rozvodů za sebou, už ví, jak je nepříjemné bourat to, co se pracně postavilo. U vápenopískových cihel je možné využít vnitřních otvorů jednotlivých cihel k protažení elektrických kabelů, pak se tomuto bouracímu kroku takřka vyhnete. Nicméně je to opět záležitost precizní přípravy projektu a hlavně pak dohledu nad samotnou realizací na stavbě.

Ve zdi z vápenopískových cihle vytvoříte potřebné drážky pro rozvody poměrně snadno. U stěn z monolitického betonu stavebník rozvody zakryl sádrokartonovou předstěnou. (Foto: Isover) 

V našem "Multi-komfortním" pasivním domě se rozvody elektřiny realizovaly klasickým způsobem, tzn., že musely být ve zdech připraveny otvory pro instalaci rozvodů v případě stěn z vápenopískových cihel. U monolitických stěn byly rozvody vedeny po stěně a budou zaklopeny sádrokartonovými předstěnami.

V pasivním domě je potřeba dbát na detaily, co nejvíce eliminovat místa oslabení obálky domu a připravené otvory ošetřit tak, aby nedocházelo k úniku vzduchu. Elektrické krabice se tak např. vsazují do sádry a prostupy skrz obálku domu jsou ošetřený speciální páskou a tmelem. Samotné rozmístění vypínačů, zásuvek, samotných rozvaděčů vždy záleží na potřebách a požadavcích investora.

Nejčastější místa a příčiny vzniku netěsností obálky domu

Původ vzniku netěsností může být různý. V plánovací fázi jde často o zanedbání, případně nedořešením návrhu neprůvzdušnosti. Při realizaci nejsou dodrženy doporučené postupy, použité vhodné vzduchotěsnicí a lepicí materiály neodpovídají návrhu nebo jsou špatně aplikovány.

Kritická jsou hlavně místa napojení konstrukcí: střecha na obvodovou zeď v místě pozednice, detaily v okolí trámů a vazníků (většinou zhoršená dostupnost), v místě uložení stropu, napojení vnitřních zdí na obvodovou stěnu, detaily kolem základů v místě napojení obvodové zdi a podlahy.

Dalšími problematickými místy jsou stavební otvory (okna, dveře, přístupová dvířka) a veškeré prostupy vedení, přípojky zemního registru, vzduchotechniky a také odvodů zplodin zdroje tepla, kanalizace a jiné.

Zdroj: Centrum pasivního domu

V případě instalací doplňkových technologií je potřeba od daného výrobce/dodavatele zjistit požadavky na přípravu elektřiny, a to nejlépe ještě před samotným započetím těchto prací. V tomto domě se společně s běžnými rozvody realizovala příprava pro venkovní žaluzie a podlahové elektrické vytápění.

Vodovod a kanalizace

Z hlediska optimalizace rozvodů je dobré při tvorbě projektu myslet na to, abychom měli vodu a kanalizaci v domě pokud možno co nejvíce centralizovanou. Tedy aby byla například koupelna či technická místnost v blízkosti kuchyně atd. Samotné řešení a rozmístění rozvodů vychází opět z požadavků investora.

Právě v době realizace rozvodů a je nezbytné dbát na detaily a dobře zajistit veškeré prostupy a přívody. V této fázi může být obálka domu znehodnocena, což by mohlo mít za následek zásadní ovlivnění výsledku blower door testu.

Seriál článků Jak se staví pasivní dům vzniká ve spolupráci s firmou ISOVER - dodavatelem izolačních materiálů nejen pro nízkoenergetické a pasivní domy a sdružením Centrum pasivního domu.

Související články

Tagy: Stavba a rekonstrukce, Pasivní domy, Nízkoenergetické domy

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií

Katalog firem

VESPER HOMES – plnohodnotné nízkoenergetické a pasivní domy

VESPER HOMES - Nová generace difúzně otevřeného stavebního a konstrukčního sytému na bázi masivního dřeva.…

<!-- -->
KOREK spol. s r.o., org. sl.

Jsme specialisté na dodatečné zateplení budov kontaktním tepelně izolačním systémem a v rámci revitalizace…

<!-- -->
KM BETA, a.s.

Největší český výrobce betonové střešní krytiny, vápenopískového zdicího systému SENDWIX a dále cihelného…

<!-- -->
HAAS FERTIGBAU

Společnost HAAS FERTIGBAU je společnost s téměř stoletou tradicí ve výstavbě montovaných staveb na bázi…

<!-- -->
ATREA s.r.o.

Společnost ATREA vznikla již v roce 1990. Opírá se o dlouholeté zkušenosti v oblasti mikroklimatu budov…

<!-- -->
Chcete být na tomto místě? Zvolte zvýhodněný zápis!