fbpx

Jak se staví pasivní dům: Projekt a dispozice0

Pasivní dům musí interiér uzpůsoben tak, aby nejlépe odpovídal požadavkům na solární zisky a co nejlepší tepelnou izolaci stavby. V dalším díle našeho seriálu o stavbě pasivního domu se blíže podíváme na projekt domu.

Dům je osazen na jižním svahu zaručujícím maximální sluneční osvit a tím jak aktivní, tak pasivní solární zisky. Tvar domu je jednoduchý kvádr, orientovaný svojí delší stranou k jihu, dům je řešen jako dvoupodlažní. Stavba respektuje svažitost původního terénu a je vsazen do úrovně prvního nadzemního podlaží do terénu.

Členění a dispoziční řešení pasivního domu

Suterén, ze dvou stran plně pod úrovní terénu, bude využíván jako garáž, sklep a dílna. Toto technické podlaží je konstrukčně, zejména s ohledem na tepelnou bilanci domu, zcela odděleno od horních nadzemních podlaží.

Reklama

Pro pasivní dům je důležitá orientace stavby obytnými místnostmi na jih, jihovýchod či jihozápad. (Obr.: Isover)

Dispoziční uspořádání domu respektuje další zásadu návrhu pasivních domů, a to zónování domu. Obytné místnosti jsou proto situovány na jižní osluněné straně a na severní stranu domu jsou dispozičně umístěny ostatní místnosti domu. Jedná se o komoru, technickou místnost, zádveří a komunikační prostoty domu.

Chcete dobře fungující pasivní dům? Zapomeňte na vikýře, výklenky a komplikované tvary. 

V přízemí, kde je situován vstup do domu, se dále nachází obývací pokoj, kuchyň s jídelnou a spíží a také technická místnost a toaleta. Horní podlaží obsahuje mimo komunikační prostory (schodiště a chodbu) především ložnice a koupelnu.

Koupelnu a kuchyň je v pasivním domě výhodné situovat nad sebe. Zde je koupelna umístěna částečně nad technickou místností a kuchyní.  (Obr.: Isover)

Po celé délce jižní fasády je v úrovni prvního nadzemního podlaží předsazena obytná terasa. Pro zamezení přehřívání jsou v přízemí instalovány stínící prvky v podobě dřevěných slunolamů a v patře pak mechanické předokenní žaluzie. Měrná potřeba tepla na vytápění domu je 15 kWh/(m2.a).

Z obou půdorysů je patrné umístění místností ve směru sever jih. Okna na jižní straně zajišťují optimální solární zisky, většinou je však nutné instalovat také stínění proti přehřívání interiéru v letních měsících.  (Obr.: Isover)

Navržené technické řešení a materiály

Podzemní podlaží je navrženo jako železo-betonová stěnová konstrukce se zateplením z extrudovaného polystyrenu. Vzhledem k provedenému geologickému průzkumu na pozemku nebylo nutné svah zpevňovat opěrnou stěnou, fixaci svahu bude zajišťovat samotná konstrukce domu. Z tohoto důvodu byla i nosná svislá stěna ze tří světových stran navržena taktéž z monolitické konstrukce. Jižní stěna prvního a celé druhé podlaží je pak vyzděno z vápenopískové cihly tloušťky 175 mm od firmy KM BETA. Vodorovné nosné konstrukce tvoří železo-betonové desky.

Pasivní domy – technické řešení a dispozice

Základní pravidlo – kompaktní tvar

Základním pravidlem při navrhování pasivních domů je tvarová kompaktnost. Princip je jednoduchý. Zkuste si dát k sobě dvě kostky. Objem je sice dvojnásobný, ale zároveň máme o dvě ochlazované plochy méně. Výstavba samostatně stojících rodinných domů je už ve své podstatě energeticky nevýhodná ve srovnání s řadovou nebo bytovou zástavbou, která poskytuje navíc možnost napojení na společný zdroj tepla. Pokud to není vysloveně nutné, je vhodné omezit různé vystupující prvky (výklenky, vikýře apod.), nebo je sdružit do větších celků.

Zónování – uspořádání dle potřeb na vytápění

Správně navržené dispozice zásadně ovlivňují využitelnost prostor, spotřebu energie a spokojenost uživatelů. Vnitřní uspořádání místností se volí s ohledem na teplotní režim a jeho regulaci, potřebnou míru denního osvětlení, délky rozvodů, funkční propojení nebo jiné požadavky, jako možnost výhledu, dispozice pozemku apod.

Základní rozdělení prostor v objektu je na vytápěné a nevytápěné, které většinou vychází z logicky a funkčně oddělených celků jako sklep, podkroví, garáž, pobytové a jiné prostory. Vytápěnou a nevytápěnou zónu je nutné důkladně tepelně oddělit.

Kuchyň, koupelna a technická místnost by měly být co nejblíže u sebe případně přímo nad sebou. Nejen u pasivních domů se obytné místnosti umísťují k osluněné straně, od jihovýchodu po jihozápad s teplotami kolem 20 °C. Ložnice pak k severovýchodu až jihovýchodu, čímž může být případně dosažena i nižší teplota. Koupelny patří mezi nejteplejší místnosti v domě a je vhodné je umístit do teplejší části objektu. Komunikační a skladové prostory se umísťují spíše na severní stranu objektu, případně do nevytápěné části.

Zdroj: Centrum pasivních domů

Střecha domu je sedlová se sklonem 15°. Zateplení střechy je řešeno nadkrokevním systémem Isover s použitím polystyrénových trámků a výplňové čedičové vlny Isover UNI v celkové tloušťce 320 mm s doplňkovým zateplením mezi krokve v tloušťce 80 mm. Pro zajištění neprůvzdušnosti střechy a správnému vlhkostnímu režimu bude aplikována parobrzda Isover VARIO KM DUPLEX. Na střechu bude použita betonová krytina společnosti KM BETA.

Zateplení obvodových stěn je provedeno z šedého polystyrenu Isover EPS Greywall v tloušťce 300 mm v kontaktním zateplovacím systému společnosti Weber. Pro tepelnou izolaci podlahy je navržen šedý podlahový polystyren Isover EPS Grey 150 v tloušťce 260 mm. Vnitřní sádrokartonové konstrukce budou řešeny pomocí materiálů Rigips.

Okna a vytápění

Výplně otvorů v obytných podlažích budou dřevěné. Okna a vstupní dveře budou dodány firmou SLAVONA s navrženým součinitelem prostupu tepla U = 0,70 W/m2.K.

Ideálně navržený a umístěný pasivní dům by měl mít:

  • Kompaktní, málo členitý tvar,
  • největší plochu oken na jih případně na jihovýchod nebo jihozápad a nejmenší na severní straně,
  • efektivní využití vytápěného prostoru uvnitř domu,
  • solární zisky nesnižované zastíněním okolní zástavbou, terénem či například nevhodně umístěnou pergolou,
  • vhodné letní stínění proti přehřívání interiéru místností umístěné s ohledem na světové strany.

 

Zdroj: Centrum pasivních domů

Dům bude vytápěn biokrbem a elektrickým podlahovým vytápěním s uživatelsky jednoduchou regulací v jednotlivých místnostech. Větrání je řízené – nucené s využitím rekuperace. Zajišťuje ho vzduchotechnická jednotka VPL 18 od firmy NILAN s integrovaným tepelným čerpadlem a akumulační nádrží pro ohřev teplé užitkové vody.

Seriál Jak se staví pasivní dům vzniká ve spolupráci s firmou ISOVER – dodavatelem izolačních materiálů nejen pro nízkoenergetické a pasivní domy a sdružením Centrum pasivních domů.

Autor: Redakce Nazeleno.cz