fbpx

Jak se staví pasivní dům – okna0

Kvalitní okna a jejich bezchybná montáž, jsou pro dobrou funkci pasivního domu klíčová. Významně totiž ovlivňují celkovou energetickou bilanci domu.

Při stavbě nízkoenergetických a pasivních domů se klade důraz na dokonalé utěsnění obálky budovy; celý dům pak před dokončením musí projít testem neprůvzdušnosti. Proto se mění i konstrukce oken a je nutné zlepšit jejich utěsnění z vnitřní strany, abychom zabránili pronikání vlhkého vzduchu z interiéru do okna. Samotná okna a dveře jsou tedy nedílnou součástí kvalitní obálky pasivního domu, které mohou velice zásadně ovlivnit tepelnou bilanci domu.

Reklama

Velikost oken je dobré zvolit s hledem na plochu místnosti a orientaci ke světových stranám. Dům bude mít stínění vnějšími žaluziemi a pergolou. (Foto: Isover)

 

V dnešní době se nejen v energeticky úsporných domech v drtivé většině případů již používají okna s izolačními trojskly za účelem eliminace tepelných ztrát. Kvůli eliminaci tepelných mostů musí být okna instalována v rovině izolace, jsou tedy většinou předsazena před nosnou stěnu.

Osvětlení interiéru

Samotná okna přispívají v pasivním domě zejména ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí z hlediska oslunění interiéru a tedy využití denního světla. Pasivní domy mívají větší prosklené plochy orientované na jih, což kromě tepelných zisků v zimě znamená pro uživatele domu možnost delšího provozu v interiéru bez použití umělého osvětlení. Vždy je ale nutné počítat také se stíněním, protože v létě jsou naopak solární zisky nadměrné a interiéru hrozí přehřívání.

Výběr oken

V Multi-Komfortním domě v Zahořanech jsme zvolili dřevěná okna s izolačním trojsklem SOLID COMFORT SC92-C od společnosti Slavona, která se specializuje na výrobu oken a dveří pro pasivní a nízkoenergetické domy. Všechna okna a dveře Slavona se vyznačují vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi, tento konkrétní typ je navíc ještě vylepšen díky vložení korku do profilu okna, jelikož korek má nižší tepelnou vodivost než dřevo.

Jak velká okna má mít pasivní dům

Volba velikosti oken v pasivním domě je vždy kompromisem mezi potřebou solárních tepelných zisků v zimě a hrozbou nadměrného přehřívání interiéru v létě. Obecně se za nejvhodnější považuje plocha okna ve velikosti ¼ až 1/6 plochy místnosti. Zohlednit je potřeba i orientaci místnosti ke světovým stranám a také účel pokoje.

V klimatických podmínkách České republiky je nutné vyřešit také letní stínění. To se většinou řeší pomocí venkovních žaluzií, markýz, slunolamů či pergol.

Pro úsporu finančních prostředků je možné některá okna instalovat jako neotvíravá – takto lze ušetřit kolem 30 % ceny oken. Každá místnost by však měla mít alespoň jedno okno, které je možné otevřít.

Z hlediska životnosti je okno i rám chráněný pomocí nejkvalitnějšího systému povrchové úpravy ADLER HighRes s desetiletou zárukou bez nutnosti údržby. Dřevěná eurookna profilové řady SOLID COMFORT SC92 jsou vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy, dosahují velmi nízké hodnoty součinitele prostupu tepla Uw = 0,70 W/m²K. Patří proto mezi eurookna s nejlepšími parametry na trhu.

Na vizualizaci domu jsou dobře patrné stínicí prvky, bez kterých se žádný pasivní dům neobejde. V létě by totiž hrozilo přehřívání. Je dokonce možné říci, že letní přehřívání je pro návrh pasivního domu větší problém, než zimní vytápění. (Obr.: Isover)

Montáž a způsob kotvení

Montáž se realizuje z exteriéru. v případě vícepodlažního domu je pro zajištění montáže oken zapotřebí mít kolem domu přistavené lešení.

Pro pasivní domy se používá předsazená montáž oken do roviny vnější izolace stěny. Okna staticky drží kompozitové úchyty, na obrázku je vidět také těsnící páska. (Foto: Isover)

Dle projektu měla být původně okna ukotvena prostřednictvím tzv. OSB kastlíků. Po domluvě s dodavatelem byl využit systém kotvení společnosti Slavona pomocí kompozitních kotev, které snižují tepelný most v místě kotvení a zároveň zjednodušují přípravu a samotnou montáž oken. Veškerá okna a vchodové dveře byly namontovány na domě během jediného dne.

Co je důležité při volbě oken pro pasivní dům?

  • Izolovaný rám okna a nízká pohledová výška
  • Vysoká těsnost oken ve funkční spáře
  • Kvalitní zasklení s výplní inertním plynem
  • Dostatečná hodnota propustnosti slunečního záření (g)
  • Správné osazení okna do konstrukce a utěsnění při montáži – izolace vzduchotěsnou samolepicí páskou
  • Možnost stínění proti nadměrnému přehřívání v létě

Zdroj: Centrum pasivních domů

Společně s montáží oken je pro zajištění neprůvzdušnosti domu důležitá aplikace těsnící pásky z interiéru, kterou instalují montéři oken. Vnější páska se následně instaluje před realizací fasády. Těsnící pásky byly použity od společnosti CIUR.

Seriál Jak se staví pasivní dům vzniká ve spolupráci s firmou ISOVER – dodavatelem izolačních materiálů nejen pro nízkoenergetické a pasivní domy a sdružením Centrum pasivních domů.

Autor: Redakce Nazeleno.cz