Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Partneři sekce

Pasivní domy

Jak se staví pasivní dům: Fasáda

Pokud má novostavba splňovat energeticky pasivní standard, tak se samozřejmě neobejde bez kvalitně zateplené obálky domu. V následujícím článku se společně podíváme, jak byla v Zahořanech provedena fasáda.

24. 11. 2014 | redakce Nazeleno.cz

Ve zkratce:

Fasása domu, jehož stavbu průběžně sledujeme, byla zateplena šedým polystyrenem tloušťky 300 mm. V místech, kde bude kotveno další vybavení - světla, žaluzie, jsou zasazeny bloky z materiálu Compacfoam. Díky tomu je možné do fasády kotvit různé prvky bez vzniku tepleného mostu.

Tloušťka tepelné izolace se u pasivních domů mnohdy pohybuje kolem 300 mm. Dle nosného systému a preferencí investora je nezbytné dopředu zvolit vhodný typ zateplovacího systému a konkrétního izolantu. U pasivních domů s předsazenou montáží oken zároveň samotný zateplovací systém slouží jako ochrana rámu před povětrnostními vlivy. Často je tedy potřeba naopak zateplení fasády provést ještě ve fázi pokročilé hrubé stavby.

Podklad a zajištění neprůvzdušnosti

V případě této referenční stavby se střídají dva nosné materiály, a to sice monolitická konstrukce vápenopískové zdivo. Obojí je materiál přesný, hladký bez nerovností. Neprůvzdušnou vrstvu u cihlového zdiva tvoří zpravidla vnitřní omítka.

Fasáda domu byla zateplena šedý polystyrenem tloušťky 300 mm. Na obrázku je také vidět předsazená montáž oken, která jsou zasazena do roviny teplené izolace. (Foto: Isover)

V průběhu výstavby se objevil jeden detail ve štítu střechy, kde díky blízkosti trámů a kleštin u stěny nebylo možné toto zajistit. Díky odborné pomoci pana Palečka (firma Radion), specialisty na provádění blower door testu v pasivních domech a zajištění jejich neprůvzdušnosti, bylo nalezeno snadné řešení v podobě natažení vrstvy lepidla zvenčí po věnec. Nakonec se investor rozhodl toto opatření aplikovat na celé fasádě. To znamená, že zvenčí byl povrch dokonale připraven na provedení kontaktního zateplovacího systému.

Tepelná izolace

Pro zateplení domu byl zvolen šedý polystyren Isover EPS GreyWall v tloušťce 300 mm. Na severní straně pak dokonce v tloušťce 380 mm, a to z důvodů dosažení odskoku - soklu, který pokračoval pod terén v materiálu XPS v tloušťce 300 mm. Vzhledem k rovinnosti podkladu byl zvolen zateplovací systém Weber Therm Klasik bez použití kotvicích prvků a s celoplošným lepením.

Detail prvků z materiálu Compacfoam, ke kterým je možné kotvit další prvky (světla, žaluzie, pergoly atd.), aniž by došlo ke vzniku tepelného mostu. (Foto: Isover)

Aplikace zateplení probíhala v letních dnech, bylo tedy nutné zabezpečit správný technologický postup a zajistit hlavně stínění stavby, aby byl šedý polystyren chráněn před slunečním zářením. Toho se docílilo stavbou lešení s krycí sítí pro zastínění stavby. Díky předsazené montáži oken je nutné dbát na preciznější vyřezávání tepelného izolantu a také na vyplnění případných mezer.

Kotvení izolace bez tepelných mostů

U pasivních domů je nutné řešit jakékoliv tepelné mosty i v podobě prvků umístěných na fasádě, jako jsou svody, světla, satelitní anténa, pergoly, přístřešky, atd. Každý kotvicí prvek může znamenat významný tepelný most, který může negativně ovlivnit energetickou bilanci domu.

Na co si dát pozor při tepelné izolaci fasády pasivního domu

Při aplikaci izolace je pro dosažení požadovaného účinku a předpokládané životnosti nutné dodržovat základní doporučení výrobců zateplovacích systémů. Běžných chyb při vlastním provedení je velké množství. Mezi ty nejčastější a nejzávažnější patří:

  • Velké spáry mezi izolačními deskami (doporučené spáry pod 3 mm, větší spáry vyplňovat izolantem, nevyplňovat cementovým lepidlem!)
  • Nedostatečné množství a umístění kotev pro odolnost vůči namáhání větrem
  • Nezapuštění hmoždinek do izolantu - správně by měly být hmoždinky zapuštěny do izolantu a překryty zátkou ze stejné tepelné izolace
  • Prostupy pro vynesení stříšek, okapového svodu a jiné procházející celou vrstvou izolantu – je nutné je termicky vhodně oddělit
  • Stlačení vláknitých desek u izolací vkládaných do roštu (deska nemá izolační účinek jako v původní tloušťce)
  • Nedodržení doporučené tloušťky odvětrávaných mezer (střecha, fasáda)
  • Nerovnoměrná (nedostatečná rovinatost izolačních desek) či nedostatečná tloušťka omítkového systému a nedodržení zásad armování výztužnou tkaninou – způsobuje vytváření trhlin, zatékání a snížení životnosti
  • Nevhodné použití a umístění nasákavých materiálů či dřevěných prvků – například ve styku s terénem nebo v místě odstřikujícího deště
  • Nedostatečná ochrana proti povětrnosti během výstavby (ochrana před zatečením, zastínění desek z šedého polystyrenu) a nepoužití konstrukční ochrany proti poškození povětrností (klempířské prvky, různé připojovací a dilatační profily) nebo zvířaty (ochrana dutin mřížkami)

Zdroj: Centrum pasivního domu

U pasivního domu v Zahořanech byly použity bloky Compacfoam, které zabezpečí kotvení do fasády domu bez tepelných mostů. Tyto bloky byly použity jak pro kotvení svodů, světel, elektrických zásuvek, čidel atd., tak také pro kotvení pergoly v 1NP, která bude tvořit významný stínící prvek zabraňující přehřívání interiéru domu.

Povrchová úprava fasády

V první fázi, která byla důležitá zejména pro ochranu oken, byl zateplovací systém proveden do fáze aplikace perlinky a lepidla. V této fázi je dům připravený na aplikaci finální omítky, která by měla být provedena až po terénních úpravách v okolí domu, a to zejména pro její ochranu před znečištěním a případným poškozením. Před samotnou omítkou budou realizovány vnější parapety. Venkovní žaluzie budou osazeny naopak až po provedení finální omítky Weber Therm Klasik.

Seriál článků Jak se staví pasivní dům vzniká ve spolupráci s firmou ISOVER - dodavatelem izolačních materiálů nejen pro nízkoenergetické a pasivní domy a sdružením Centrum pasivního domu.

Související články

Tagy: Stavba a rekonstrukce, Okna a dveře, Izolace, Pasivní domy, Nízkoenergetické domy

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií

Katalog firem

KM BETA, a.s.

Největší český výrobce betonové střešní krytiny, vápenopískového zdicího systému SENDWIX a dále cihelného…

<!-- -->
HAAS FERTIGBAU

Společnost HAAS FERTIGBAU je společnost s téměř stoletou tradicí ve výstavbě montovaných staveb na bázi…

<!-- -->
KOREK spol. s r.o., org. sl.

Jsme specialisté na dodatečné zateplení budov kontaktním tepelně izolačním systémem a v rámci revitalizace…

<!-- -->
ATREA s.r.o.

Společnost ATREA vznikla již v roce 1990. Opírá se o dlouholeté zkušenosti v oblasti mikroklimatu budov…

<!-- -->
VESPER HOMES – plnohodnotné nízkoenergetické a pasivní domy

VESPER HOMES - Nová generace difúzně otevřeného stavebního a konstrukčního sytému na bázi masivního dřeva.…

<!-- -->
Chcete být na tomto místě? Zvolte zvýhodněný zápis!