fbpx

Jak efektivně topit v pasivním domě?0

Čím a jak vytápět? Připravili jsme sérii článků na toto téma. Který systém je vhodný pro pasivní dům? Vytopí celou stavbu například krb na dřevo?

Říkáte si, že problematika vytápění nejde s názvem „pasivní dům“ dohromady? Opak je pravdou. Přestože je tepelná ochrana u pasivních staveb dnes na velmi vysoké úrovni, žijeme v oblasti, kde i takový dům potřebuje několik dní v roce dotápět. Je tomu tak proto, že napříklas oproti sousednímu Rakousku, kde je pasivní výstavba hojně rozšířená, nejsme schopni pokrýt veškeré ztráty domu v extrémnějších podmínkách pouze slunečním zářením. Solární zisky jsou u nás menší a pasivní domy proto potřebují mít svůj vlastní promyšlený systém větrání a vytápění.

„Dnů, kdy je v našich klimatických podmínkách třeba pasivní dům dotápět, je zhruba 15 až 20 ročně.“

Dnů, kdy je v našich klimatických podmínkách třeba pasivní dům vytopit, je ročně jen okolo dvaceti. Přesto je zde problematika vytápění a větrání zásadní už při samotném návrhu domu. Nejde tu totiž pouze o zajištění příjemného prostředí pro obyvatele, úsilí ale směřuje také k dosažení celkového ekologického přínosu – jak v oblasti materiálové, tak energetické. Díky tomu zde bodují recyklovatelné materiály a obnovitelné zdroje energie.

Reklama

Přečtěte si víc o pasivních domech

  • Pasivní dům: Co je dobré vědět před stavbou

  • Pasivní domy povinně po roce 2020

  • Pasivní dům – jakou vybrat izolaci?

  • 10 mýtů o pasivních domech

  • Nízkoenergetický, pasivní a nulový dům

Na čem tedy návrh celého systému vytápění záleží? Faktorů, které návrh zásadně ovlivňují, je několik. Jedním z nich je především samotný typ domu – tedy jeho velikost a dispozice. Důležitá je navíc celková orientace domu a jeho kompaktnost. Nemalou roli při navrhování ale hrají i zkušenosti architekta a velké slovo má v neposlední řadě také specialista na vytápění a vzduchotechniku, který posuzuje efektivitu a realizovatelnost celého systému.

Jak je to s vytápěním v pasivním domě?

Vytápění a pasivní dům. Jak to tedy funguje? Jedním z hlavních principů kvalitního pasivního domu je snaha „levně získat a udržet teplo v domě“, tedy omezit nekontrolovaný únik tepla z domu pryč. Na tom se podílí řada prvků a systémů, jmenujme např. tepelnou izolaci či rekuperaci. Rekuperace zde zajišťuje předání tepla mezi vzduchem, který je odváděn pryč a tím, jež proudí dovnitř. Díky tomuto zpětnému získávání tepla se teplota interiéru téměř nemění. „Při požadované 80% účinnosti zajistí rekuperace i v zimních mrazech (-15°C) teplotu vzduchu cca 16 °C v interiéru,“ říká architekt David Křeček. Díky těmto systémům tedy uniká z domu minimum tepla a z pasivního domu se tak stává stavba velmi nenáročná na vytápění. I zde je ale vytápění zhruba po dobu 15 až 20 dní do roka nezbytné.

Na vytápění pasivního rodinného domu je potřeba asi desetina energií než u klasické stavby, v ideálním případě desetina energií, které spotřebuje běžná dnešní novostavba. Skutečná částka na vytápění se tak pohybuje okolo 4 až 5 000 korun ročně (dle velikosti domu). Pro výpočet nákladů na vytápění pro konkrétní pasivní stavbu lze pak využít jednoduchý výpočet: plocha domu x 15 kWh/m2.a x cena/kW = např. 120 x 15 x 2,3 = 4140 Kč/rok. Hodnota 120 zde představuje vytápěnou plochu domu, číslo 15 je měrná potřeba tepla na vytápění a 2,3 je průměrná cena za 1Kw,“ upřesňuje architekt.

Téma měsíce: Čím vytápět dům?

  • Speciál o olejovém vytápění: Instalace doma, výhody, rizika

  • Slunce, olej a další alternativní zdroje

  • Co teď frčí v oblasti vytápění a ohřevu vody?

 

Zemní registr – předehřev venkovního vzduchu

Jednou ze základních součástí tepelné ochrany pasivního domu je zemní registr neboli výměník tepla. Vzduchový anebo solankový výměník je pro pasivní dům nepostradatelným zařízením, které v zimním období funguje jako protimrazová ochrana pro rekuperační jednotku. Výměník tepla slouží tedy především k tomu, aby o několik stupňů ohřál čerstvý vzduch nasávaný zvenku. Využívá při tom principu stálého tepla země, které je v zimě v hloubce 1,5 až 2 metrů konstantní – cca okolo 4 až 8 stupňů. Vzduch nebo kapalina v zemním potrubí přebírá teplo ze země a předehřívá vzduch, který pak vchází do rekuperační jednotky, v níž se dále ohřívá na pokojovou teplotu.

„Pokud chcete vytápět téměř bez práce, zvolte peletová kamna s automatickým zásobníkem.“

Pro samotný systém vytápění je možné vybrat systém přímo „šitý na míru“ projektovanému domu. Vybírat je možné z mnoha typů vytápění. Jednak je možné zvolit vytápění vzduchem anebo s klasickými zdroji tepla – ať už stropní, stěnové nebo podlahové nízkoteplotní vytápění. Jinou variantou jsou přímotopné panely, odporové dráty, malé radiátory, krbová kamínka, kamna na biolíh (dražší varianta) či topná folie a další.

Teplovzdušné vytápění – domácí pohoda bez práce

Jedním z oblíbených a dnes již standardních řešení vytápění v pasivním domě je teplovzdušné vytápění. Teplý vzduch vyrovnává v interiéru vzniklé tepelné ztráty (které ale nesmí být velké) a stabilizuje tak vnitřní teplotu. Tento typ vytápění může ušetřit i část nákladů, protože pro rozvod teplého vzduchu se využívá rozvodů společných pro přívod čerstvého vzduchu. Projektanti se všeobecně snaží rozvody zjednodušovat a minimalizovat a vzduch je tedy veden buď kanálky v podlaze a ústí pak pod okny, nebo je veden pod stropem a foukán pomocí tzv. dýzy na okno. Samotné dohřívání vzduchu se děje buď ve výměníku, kdy vzduch přebírá teplo od vody, nebo je dohříván elektrickou spirálou za rekuperací.

Teplovzdušné vytápění může být instalováno ve dvou různých systémech. V jednom z nich využívá systému s cirkulací teplého vzduchu, v druhém bez cirkulace, díky čemuž je oblíbený v mnoha zahraničních zemích. Nedochází při něm totiž ke zbytečnému přesušování vzduchu, jak je tomu údajně při teplovzdušném vytápění s cirkulací. Systém s cirkulací je navíc také náročnější na prostor, umožňuje ale zas pokrýt i vyšší tepelné ztráty v kratším čase. Díky tomu zvládne velmi rychle reagovat na přizpůsobení vnitřní teploty obyvatelům.

Přímotopné fólie ohřejí, navíc bez nároku na prostor

Velmi zajímavou novinkou ve vytápění jsou přímotopné sálavé fólie. Ty se aplikují buď ve formě stěnového či stropního systému v sádrokartonových konstrukcích anebo se integrují do podlahy. Díky maximální ploše topného povrchu dokážou rovnoměrně vytopit místnost a navíc nekladou žádné nároky na prostor. Jejich výhodou je i energetická úspora, která vzniká díky oteplení konstrukcí a zajištění tepelné pohody už při nižší teplotě vnitřního prostředí. Kromě úspory na energiích se navíc přímotopné fólie mohou pochlubit i příznivou cenou a možností jednoduché individuální regulovatelnosti.

Kamna či krb – sen mnoha z nás

Pro mnoho lidí je snem moci se doma ohřát u kamínek či krbu. Jako zdroj tepla je tato varianta velmi příjemná a dokáže navíc vhodně dotvářet útulnou domácí atmosféru. I taková možnost je v pasivním domě realizovatelná, například ve formě kamínek na biomasu. Spalovat můžete biomasu v podobě štěpek, pelet, slámy nebo dřeva a prostor si tak vytápět podle libosti. Velmi výhodná jsou v tomto směru peletová kamna s automatickým zásobníkem, která navíc významně ušetří práci s obsluhou. Stačí u nich naplnit zásobník a pak se už nemusíte o nic starat. Kamna si sama dodávají spalovaný materiál a zakoupit lze dokonce lze model, který je možné ovládat pomocí dálkového ovládání třeba v mobilním telefonu.

I vysněná krbová kamna mohou najít své místo v pasivním domě. Jejich využití je ale vázáno podmínkou minimálního výkonu. Při velkém výkonu kamen totiž může paradoxně docházet k přetopení interiéru a tedy plýtvání energií. „Obrovskou výhodou krbových kamen je ale možnost propojení s ohřevem teplé vody vodním okruhem. Ten se napojí od kamen do zásobníku teplé vody a 80 % tepla z kamen jde do vody a 20 % do vzduchu,“ říká David Křeček. Pokud ale zvažujete volbu klasického krbu do pasivní stavby, zpomalte. Krb se do pasivních staveb nedoporučuje nejen kvůli velkým tepelným mostům, ale právě i riziku přehřívání interiéru.

Tepelné čerpadlo do pasivního domu

Investicí do budoucna jsou bez pochyb systémy využívající při vytápění obnovitelné zdroje energie. K nejoblíbenějším z nich patří v poslední době tepelná čerpadla. Zdrojem energie je pro ně voda, vzduch či půda a zcela tak nahrazují způsoby vytápění závislé na uhlí či plynu. Vzhledem k tomu, že čerpadlo přebírá teplo přímo z přírody, nemusíte se už navíc zajímat o ceny energií. „Tepelné čerpadlo je vhodné především pro větší rodinné domy. Využít je možné například hlubinný vrt země/voda nebo voda/voda a další. Výhodou je jejich velký výkon a nadbytečnou energií lze vytápět třeba i krytý bazén,“ radí architekt.

Tepelné čerpadlo pracuje na principu získávání tepla z okolního prostředí, a to nejčastěji pomocí kapaliny. Po odebrání tepla z půdy, vzduchu či vody se tekutá kapalina ohřeje a přemění do plynného stavu. Následně přechází do kompresoru, kde je díky zvýšenému tlaku ještě více ohřána. Svoje teplo pak odevzdá topné kapalině, která ohřívá dům v radiátorech. Plynná látka pak znovu kondenzuje a celý proces se neustále opakuje. Na trochu odlišném principu pracuje tepelné čerpadlo země/voda, které využívá energie z hornin získané prostřednictvím hlubinného vrtu.

Energie ze slunce u vás doma

V pasivních domech nezůstává opomíjena ani sluneční energie. Je možné ji dobře využít především k ohřevu teplé užitkové vody. Kromě toho lze prostřednictvím fotovoltaické elektrárny vyrábět i elektřinu na vytápění. V tomto případě je ale překážkou problém se skladováním elektřiny. Ze zákona není totiž možné skladovat ji doma v akumulátoru, místo toho se prodává do sítě. Ideálním řešením je tedy využití energii z fotovoltaiky ihned k zatápění (tedy v momentě kdy svítí slunce) a během zataženého počasí využívat k topení energii ze sítě.

Zajímavou inspirací při úvahách nad vytápěcím systémem pro váš dům může být veletrh FOR THERM, který se koná již příští týden 18. až 22. září 2012 na výstavišti v pražských Letňanech jako součást letošního ročníku veletrhu FOR ARCH.

Autor: Redakce Nazeleno.cz