fbpx

Výměna oken – na co si dát pozor?0

Investice do rekonstrukce rodinného či bytového domu je sama o sobě velice finančně náročná, nehledě na náš čas a vloženou energii. Významnou položku v rozpočtu pak zabírá výměna oken. Co čekat v souvislosti s výměnou oken a na co si dát pozor?

Při výběru dodavatele dbejte hlavně na reference a historii společnosti. U větších a dlouhodobě působících dodavatelů na trhu je lepší šance, že budou schopni zajistit pozáruční servis a případné opravy výrobků i ve vzdálenější budoucnosti. Na co bychom si měli dát pozor, abychom z nových oken měli radost a žádné starosti navíc?

Jak rekonstrukci ošetřit smluvně?

Nejčastěji jsou stavební a rekonstrukční práce okolo domu zachyceny ve smlouvách o dílo. Nejinak tomu bývá u výměny starých oken a dveří za nová plastová či hliníková. Vedle právních náležitostí by smlouva měla obsahovat také přesnou specifikaci dodávky výrobků a sjednaných prací spojených s výměnou oken a dveří (například demontáž, montáž, montáž příslušenství k oknům, zednické práce, montáže vnitřních a venkovních parapetů, výmalby, likvidaci odpadů, popřípadě nadstandardní úklid a tak podobně), jednotlivě oceněných a s popisem rozsahu. Díky tomu zákazník přesně ví, za co a v jakém rozsahu investuje své peníze.

Reklama

Jak probíhá výměna

Opravdoví profesionálové zkontrolují před začátkem prací celý prostor, zejména zakrytí podlah a nábytku. Případné nedostatky odstraní, aby minimalizovali riziko poškození majetku zákazníka. Nejprve probíhá demontáž starých oken vysazením okenních křídel, rozřezání rámů a vylámání okenních rámů ze zdiva.

Příprava k instalaci nových oken zahrnuje zejména začištění stavebního otvoru, úklid sutě, ometení a penetraci otvoru. Na rámy se nalepí z interiéru parotěsné a z exteriérové části paropropustné pásky. To zaručí funkčnost tepelné izolace a zabrání tvorbě plísní. Dalším krokem je usazení okenního rámu, jeho vyvážení, ukotvení do stavební konstrukce, nalepení exteriérové paropropustné pásky na zdivo, připevnění okenních křídel, zapěnění rámu a nalepení interiérové parotěsné pásky. Montáž výrobků je ukončena seřízením a odzkoušením funkčnosti výrobků. Nakonec přijdou zednické a malířské práce.

Finální práce zahrnují i úklid

Zcela samozřejmé je provedení hrubého úklidu, odstranění nečistot a vyčištění prostor okolo oken jak venku, tak v interiéru. Montážní parta na závěr ověří úplnost a kvalitu zhotoveného díla a předvede zákazníkovi funkčnost nainstalovaných oken a kvalitu provedení zednických prací. Profíci a zákazník pak společně provedou předání hotového díla a sepíší předávací protokol.

Předání hotového díla – důležitá je kontrola

„Před předáním díla musí dodavatelská firma odstranit ochranné fólie z výrobků, aby mohl zákazník zkontrolovat povrchovou úpravu. V případě poškození se o rozsahu poškození provede zápis do předávacího protokolu. Stejným způsobem se provádí vizuální kontrola skleněných výplní dodávaných výrobků. Při přejímce se provádí kontrola seřízení a funkčnosti otvírání křídel, popřípadě funkčnost vnitřních žaluzií, upevnění sítí proti hmyzu a podobně. Dále je nutno zkontrolovat provedení zednického zapravení, montáže vnitřních a venkovních parapetů,“ uvádí Jan Kasarda, odborník na realizaci staveb společnosti RI Okna.

U zednických prací se většinou vizuálně kontroluje povrchová úprava nových omítek, rovinnost omítek a stejnotvarost ostění. U parapetů vnitřních se kontroluje rovinnost montáže (doporučuje se mírný spád do místnosti od okna přibližně 1°-2°), u venkovních parapetů se kontroluje dostatečné vyspádování od okna (doporučuje se 5°-6 °), dále je potřeba zkontrolovat napojení parapetů na stavební konstrukce (provedení tmelení popřípadě zapravení omítkovinou), napojení se kontroluje na venkovním a vnitřním ostění, ale i pod parapetem. Zjištěné nesrovnalosti se můžou odstranit (přemontování, oprava tmelení a podobně).

„V případě závad, které se v okamžik převzetí díla nedají odstranit, doporučuji všechny závady s popisem rozsahu poškození zapsat do předávacího protokolu,“ uvádí Jan Kasarda. Forma provedení předávacího protokolu jednotlivých dodavatelů je rozdílná a není stanoven jednotný vzor. Předávací protokol by však měl obsahovat minimálně tyto údaje:

  • Identifikaci zakázky (číslo smlouvy),
  • identifikaci zákazníka (jméno a příjmení, adresa, popřípadě adresa stavby, telefonní kontakt),
  • provedení rozsahu prací (nejlépe vypsané provedené, nebo neprovedené práce uváděné ve smlouvě o dílo),
  • kontrolní záznam o zabudování výrobků (použité materiály izolantu, druhy použitých parotěsných a paropropustných pásek, přesnost zabudování výrobků,
  • způsob kotvení výrobku,
  • počet a rozmístění kotvících bodů,
  • seřízení a funkčnost oken,
  • zjištěné vady,
  • převzaté dokumenty,
  • datum a podpisy předávajícího a přejímacího.

Likvidace starých oken

Většina dodavatelů na trhu nabízí zákazníkům možnost zajištění ekologické likvidace odpadů. Stará demontovaná okna, stavební materiál a suť odvezou montéři k jejich ekologickému odstranění a vy se můžete těšit z nových oken, která dotvoří celkový vzhled vašeho interiéru.

Autor: Redakce Nazeleno.cz