fbpx

Výměna oken a zasklení lodžií v panelovém domě0

Zasklívání lodžií v panelovém domě

U některých typů objektů tvoří lodžie značnou část plochy ochlazovaných konstrukcí, a proto mohou úpravy lodžií výrazně ovlivnit celkovou energetickou bilanci objektu. Lodžie ovlivňují energetickou bilanci budovy jak na straně tepelných ztrát prostupem a větráním, tak na straně tepelných zisků. Vliv zasklení se vztahuje následně také ke kvalitě vnitřního prostředí v bytech. Zasklení lodžie se provádí pomocí jednoduchých okenních tabulí, které jsou umístěny v kolejnici a jsou tak jednoduše posunovatelné. Toto opatření je finančně nenáročné, investice je přibližně 2 900 Kč na metr zasklení. Kolejnice je umístěna na rekonstruovaném původním zábradlí, které se v rámci opatření změní ve stěnovou konstrukci a je tak umožněno (při uzavření zasklení) vytvoření nevytápěné zóny se zvýšenou teplotou proti venkovnímu prostředí.  Zvýšením teploty v prostorulodžie se zmírní tepelná ztráta z bytů přes lodžii do exteriéru. Ve výsledku tak dojde ke snížení potřeby tepla na vytápění celého objektu.

„Lodžii otevřete vždy společně s okny, zajistíte si tak dostatek vzduchu v bytě.“

Největší efekt na úsporu tepla bude mít zasklení lodžie v objektech, kde ještě nebyla provedena žádná opatření na úsporu tepla, tedy u nezatepleného objektu s původními okny. Na druhé straně zasklení sníží množství solárních zisků v místnosti sousedící s lodžií, jelikož sluneční paprsky pronikající do místnosti musí překonat o jednu vrstvu zasklení navíc v porovnání se stavem před zasklením.

Reklama

Zateplování a tepelné izolace

    – Cenový přehled izolací

    – Vybíráme tepelnou izolaci

    – Zasklení lodžií: Vyplatí se?

    – Vybíráme úsporná okna

    – Zateplování paneláku

Zasklením lodžie se také výrazně zvětší obytný prostor bytu. Je to také častá, avšak ne zcela vhodná alternativa k zateplování parapetních panelů mezi byty a lodžií, které by jinak zmenšilo o pár centimetrů hloubku lodžií. Pokud se použije k zasklení lodžie velmi těsné zasklení s nízkou spárovou průvzdušností, hygienicky nutná dotace čerstvého vzduchu do obývaného prostoru může být velmi omezena.

Zasklení lodžie a větrání

Pokud jsou již na lodžii vyměněna okna, zasklením lodžie se výměna vzduchu ještě sníží a při zavřených oknech i zasklení na lodžii neproudí do bytu téměř žádný čerstvý vzduch. Bude tedy záviset na uživateli bytu, zda bude dostatečně větrat, aby si udržel příjemné a zdravé klima v bytě. Často je však pravidelné větrání komplikované a z hlediska uživatele nekomfortní. V takových případech lze záměrně vynechat těsnění mezi tabulemi zasklení, kde tak vznikne několik milimetrů široká spára, která zajistí přísun čerstvého vzduchu.

Je třeba zmínit, že efekt lodžiového zasklení může mít ve výsledku i negativní dopad na potřebu energie, paradoxně především v případech, kdy bude lodžiové zasklení stále zavřeno a utěsněno. V takovém případě bude k udržení dostatečné kvality vzduchu v interiéru třeba intenzivnějšího větrání mezi obytnými místnostmi a lodžií, jelikož na lodžii není dostatečně čerstvý vzduch. Výsledkem pak bude to, že intenzivní výměnou vzduchu vzroste tepelná ztráta větráním a tím i teplota v lodžii.

Nejvýhodnější strategií větrání s pozitivním dopadem jak na vnitřní klima, tak na potřebu tepla na vytápění, je otevření lodžiového zasklení vždy společně s okny do interiéru. Při tomto způsobu užívání lze zasklením dosáhnout finanční úspory až 1 000 Kč/m2 podlahové plochy bytů při nižší a 2 000 Kč/m2 podlahové plochy bytů při vyšší ceně tepla ze systému CZT. Nedostatečná výměna vzduchu na lodžii může způsobit také kondenzaci vodní páry na vnitřním líci lodžiového zasklení a venkovního parapetu. Tyto konstrukce nebyly navrhovány tak, aby byla zajištěna jejich dostatečně vysoká povrchová teplota. Vodní pára unikající z bytu se sráží na chladných površích, jakými je zasklení a venkovní parapet. V prostoru lodžie se tak velmi často objevují plísně, které se dveřmi a okny šíří do bytu.

Začlenění lodžií do vytápěných prostorů

Investičně i technicky náročnějším opatřením (400–1 600 Kč/m2 podlahové plochy bytů), které u nás zatím nebylo realizováno, je možnost začlenění prostoru současných lodžií do vnitřních prostor vytápěného bytu. Stavebně toto opatření obnáší vybourání stěny mezi obytným prostorem a lodžií (tj. zpravidla nenosného parapetního panelu a původních oken), zarovnání podlahových konstrukcí a osazení oken na úroveň vnějšího líce původní lodžie. Začlenění lodžie přináší především zvýšení komfortu bydlení, úsporu tepla na vytápění a má rovněž architektonický přínos. Užitná plocha bytu se zvětší o plochu lodžie a umožňuje tak posunout tyto místnosti ke standardům dnes navrhovaných budov.

Ke snížení potřeby tepla na vytápění dojde díky náhradě starých oken s vysokou tepelnou propustností za okna s propustností nižší. Zároveň se sníží plocha ochlazovaných konstrukcí celé budovy, jelikož boční stěny lodžií budou včleněny do vytápěného prostoru. Množství solárních zisků vzroste oproti původnímu stavu z důvodu zvětšení prosklené plochy a eliminace stínění stropem lodžie. Aby nedocházelo k přehřívání interiéru v letních měsících, je vhodné především na jižní straně okna osadit předokenními žaluziemi, které sníží solární zisky v době, kdy nejsou žádané. Ve výsledku tak při volbě tohoto opatření dojde k vysoké finanční úspoře (až 8 000 Kč/m2 podlahové plochy bytů při vyšší ceně tepla).

SERIÁL: Zateplování panelových domů

 

  • Zateplení panelového domu

  • Výměna oken a zasklívání lodžií

Připravujeme:

  • Větrání v panelových domech a vzduchotechnika

  • Vytápění a ohřev vody

Článek vznikl jako výstup výzkumného projektu VAV-SP-3g5-221-07 – Komplexní rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu.

Autor: Redakce Nazeleno.cz