fbpx

Větrání, rekuperace a další možnosti (Stavíme energeticky úsporný dům – 4.díl)0

Proč je důležité větrání?

Energeticky úsporný dům musí být těsný, aby neztrácel zbytečně teplo. Zároveň však musí být prostory správně odvětrávány. Jaké jsou možnosti větrání? Můžete na nich například pomocí rekuperace ušetřit? A co tepelná čerpadla?

Proč je důležité větrání?

Energeticky úsporný dům musí být těsný, aby neztrácel zbytečně teplo infiltrací. U zděných domů s moderními okny se dá celkem bez problémů docílit dobré těsnosti, což je výhodné z hlediska energetického, ale už ne tak dobré z hlediska kvality vzduchu v domě. Do vzduchu se totiž uvolňují zplodiny našeho metabolismu, především oxid uhličitý, vodní pára a těkavé organické látky. Měřítkem znečištění vzduchu je tzv. Pettenkoferovo kriterium, které používá koncentraci snadno měřitelného oxidu uhličitého jako indikátoru znečištění vzduchu lidskými odéry a stanovuje jako optimální hodnotu koncentraci pod 0,1 % oxidu uhličitého.

Bez výměny vzduchu se neobejdete

Při běžné činnosti vyprodukuje jedna osoba za hodinu asi 15-20 litrů oxidu uhličitého a pro udržení tohoto limitu je nutné množství čerstvého vzduchu někde mezi 20-30 m3 za hodinu na každou osobu.

Reklama

Seriál Stavíme nízkoenergetický dům

   – Vhodná lokalita, zdroje a tvar domu

   – Stěny domy (cihly, dřevo, beton)

   – Okna domu (umístění, rámy, trojskla, rolety)

   – Větrání a rekuperace

Vaření je dalším velkým zdrojem emisí (vodní pára, pachy, nebo oxidy dusíku při použití plynových sporáků). Sušení prádla nebo sprchování rovněž produkuje mnoho vlhkosti, která může vést v nedostatečně větraných koupelnách ke kondenzaci na stěnách a vzniku plísní. Laserové tiskárny zase uvolňují do ovzduší malá množství vysoce jedovatého a dráždivého ozónu.

Také v poslední době oblíbený desinfekční prostředek Savo produkuje výrazně dráždivé emise. Z nábytku, koberců či podlahových krytin uvolňuje celá řada organických látek – běžně se používá souhrnný název „těkavé organické sloučeniny“ (VOC  z anglického Volatile Organic Compounds). Některé z těchto látek jsou zdraví škodlivé nebo mají nepříjemný pach. Limity pro řadu takovýchto látek stanovuje Vyhláška č. 6/2003.

Správné větrání musí vyměnit dostatečné množství vzduchu a nezaznamenat velké tepelné ztráty
Správné větrání musí vyměnit dostatečné množství vzduchu a nezaznamenat velké tepelné ztráty

Delší pobyt v nedostatečně větraných budovách má za následek celou řadu různých potíží, které se shrnují pod zkratku SBS (Sick Building Syndrome neboli „Syndrom nemocných budov“ ).

Větrání vás může stát i 8 tisíc korun ročně!

V moderním těsném domě je samovolná výměna vzduchu už příliš malá, než aby zajistila potřebnou kvalitu vnitřního prostředí, a je proto zcela nezbytné zajistit přiměřené větrání. Za přiměřené větrání se považuje výměna vzduchu rozmezí 0,3 až 0,6 objemu za hodinu v době, kdy jsou místnosti obývány, a přibližně 0,1 objemu za hodinu, kdy v nich nikdo není (pro účely energetických výpočtů se bere průměrná výměna vzduchu 0,5/hod).

Pozor! Pokud máte hodně pokojových květin, které uvolňují do vzduchu vlhkost, může být 0,1 výměna za hodinu málo!

Problém ovšem je, že výměna teplého vnitřního vzduchu za studený vnější vzduch s sebou nese poměrně značnou ztrátu tepla. Průměrný rodinný dům s objemem obytných místností 300m3 potřebuje pro ohřev větracího vzduchu při vnitřní teplotě 20°C a venkovní teplotě  –12°C příkon přibližně 1,7 kW. Za rok je to něco přes 3 MWh tepla (to může být ve slušně zatepleném domě skoro třetina celkové tepelné ztráty!). Při topení elektřinou v přímotopné sazbě zaplatíme za „správné větrání“ skoro 8 000 Kč, což rozhodně není zanedbatelná částka.

Autor: Redakce Nazeleno.cz