fbpx

Jak si vybrat okna do pasivního domu?0

Okna jsou oči domu, klademe důraz na jejich vzhled, sledujeme tepelně technické vlastnosti. Zajímáme se o životnost oken a nároky na údržbu. Okna si však pořizujeme především proto, aby nám poskytly dostatek denního světla a mohli jsme jimi větrat. V pasivním domě to je trošku jinak, protože větrat okny nemusíme. Na rozdíl od běžných staveb chceme maximálně využít solární zisky.

Při výběru oken do pasivních domů se mluví hlavně o součiniteli prostupu tepla oknem menším než 0,8 W/m2K. Ale neměli bychom podcenit ani další vlastnosti jako je minimální průvzdušnost či maximální vodotěsnost. S ohledem na řízené větrání je právě neprůvzdušnost velmi důležitá.

Okno je především světlo

Okna jsou především zdrojem přirozeného světla. V běžných domech jsou okna nutná kvůli větrání, v pasivním domě větrat okny nemusíme, ale je vhodné alespoň část oken mít také otvíravých, abychom v létě měli možnost i přirozeného větrání. Otvíravá okna se také pohodlněji umývají.

Reklama

Aby okna poskytovala dostatek světla, je výhodný větší poměr plochy skla vůči rámu. Izolační skla mají často lepší tepelně izolační vlastnosti než rámy, je tedy výhodnější okno s větší plochou skla. Proto jsou trendem pasivních domů právě okna s nízkými rámy.

Významné jsou i vlastnosti izolačního skla a to nejen součinitel prostupu tepla Ug, ale také prostup světla a solární zisky. V pasivních domech je výhodnější použití tzv. solárních skel se zvýšenou energetickou propustností (trojskla Ug=0,6 W/m2K s energetickou propustností cca. g=62%).

Využití solárních zisků

Solární zisky přispívají k pokrytí tepelných ztrát objektu. Okna s kladnou bilancí dokonce přijmou více energie, než jimi unikne. Zásadní je nepodcenit stínění oken, abychom v letních měsících nemuseli řešit naopak přehřívání místností a nákladné chlazení. Náklady na klimatizaci mohou být mnohem vyšší než na vytápění.

Vhodné zastínění oken je například horizontálními slunolamy či přesahem střechy zejména na jižní straně fasády, obvykle doplněno o aktivními stínící prvky (žaluzie, rolety).

Jak to je s tím součinitelem prostupu tepla?

Součinitel prostupu tepla (celého okna Uw, rámu Uf) se zjišťuje výpočtem nebo změřením. Výsledné hodnoty mohou být rozdílné. Proto je i při porovnávání těchto hodnot dobré vědět, jakým způsobem byly zjištěny.

Nejnižší hodnoty součinitele prostupu tepla dřevěných oken jsou často získané měřením. To se provádí obvykle na jednom vzorku okna a neposuzuje se vlhkost dřeva. Pokud je vlhkost velmi nízká (velmi suché dřevo), je nižší i tepelná vodivost (λ) tohoto dřeva.

Při výpočtu se používá hodnota tepelné vodivosti λ pro danou dřevinu stanovena ČSN EN 10077-2. Tato normová hodnota je obvykle vyšší, než naměřená hodnota ideálního vzorku, proto zajišťuje bezpečnost výpočtu. Výsledná hodnota součinitele prostupu tepla okenního rámu a celého okna pak odpovídá lépe skutečnosti za běžných podmínek.

Takže hodnota Uw, která na první pohled vypadá nižší, vůbec nemusí znamenat, že má toto okno lepší tepelně technické vlastnosti.

Nejpřísnější hodnocení oken pro pasivní domy poskytuje Passive House Institute v Darmstadtu. Ten také formuluje požadavky na tato okna. Okno musí dosáhnout Uw do 0,8W/m2K se zasklením Ug=0,7W/m2K (měřená okna sice dosahují hodnot Uw nižších než 0,8, ale se zasklením Ug= 0,5W/m2K a méně). Ale mimo součinitel prostupu tepla posuzuje celkovou efektivitu okna a podle toho rozděluje okna, která splnila první požadavek do tříd účinnosti A – C. Především se všechny prvky posuzují za stejných podmínek, takže porovnání deklarovaných parametrů je objektivnější.

Příkladem okna s certifikátem PHI je okno PROGRESSION

Vlastnosti okna byly ověřeny také změřením součinitele prostupu tepla v Centru stavebního inženýrství ve Zlíně:

  • Uf=0,65W/m2K
  • S trojskelm Ug=0,5W/m2K, Uw= 0,61W/m2K
  • S trojsklem Ug= 0,6W/m2K, Uw= 0,69W/m2K

Tento výsledek měření potvrzuje výborné parametry okna PROGRESSION.

Jaké další vlastnosti oken jsou důležité v pasivních domech?

Netěsnosti v obálce budovy způsobují tepelné ztráty a snižují efektivitu zpětného získávání tepla větracím systémem. Dále hrozí kondenzace v konstrukcích a samozřejmě i v oknech. Proto dbáme na utěsnění oken. Okna do pasivního domu musí splňovat nejvyšší třídu průvzdušnosti „4“, tedy minimální průvzdušnost (tato hodnota je uváděna v prohlášení o vlastnostech a certifikátu). Proto je nutné, aby byla utěsněna dobře skla a také vnitřní těsnící profil křídla. Odbornou terminologií musí být dostatečně těsná zasklívací a funkční spára okna. V případě netěsností by mohlo docházet ke kondenzaci v prostoru mezi křídlem a rámem okna a mohlo by dojít i k poškození okna.

Nepodcenit ani montáž oken

Nejen kvalita oken, ale i správná montáž oken je nezbytná. Začátkem je návrh detailu optimálního osazení okna, to je práce projektanta stavby. V pasivních domech se často setkáváme s předsazenou nebo částečně předsazenou montáží, kdy jsou okna v rovině izolace.

Důležité je důsledné utěsnění připojovací spáry, aby se zamezilo průniku vlhkosti. Při montáži oken se často realizuje pouze vnitřní parotěsná páska. Vnější utěsnění se může realizovat až se zateplením fasády.

Abychom měli jistotu, že toto všechno je opravdu v pořádku, provádíme po dokončení obálky budovy test vzduchotěsnosti – Blower Door test, který nám odhalí případné netěsnosti obálky. Šetřit na diagnostice se nevyplatí, u „běžných“ staveb se často neprovádí a proto se na některé chyby nepřijde. Velmi často se taková chyba projeví později nějakým defektem, který už bude složitější odhalit a odstranit.

Pozor na vysokou vlhkost

Kvalita vnitřního prostředí je velkou předností pasivního domu. Díky řízenému větrání je zajištěna hygienická výměna vzduchu. Stejně tak můžeme udržovat relativní vzdušnou vlhkost na optimální úrovni. Proto je nezbytné správně nastavené větrání. Pokud by byla v domě vysoká vlhkost a přetlak, mohl by se vlhký vzduch tlačit i do dobře utěsněných oken a kondenzovat.

Nebezpečná je vysoká vlhkost během stavebních prací. Tady je zásadní stavbu velmi intenzivně větrat a vyšší nutnost větrání může být i několik měsíců po nastěhování. Proto se doporučuje relativní vzdušnou vlhkost sledovat a udržovat okolo 50%.

Ať se dobře bydlí

Pasivní dům má mnoho výhod, doposud se nejvíce mluvilo o úsporách energií. Již jsme zmínili kvalitu vnitřního prostředí, tedy stále čerstvý vzduch, aniž bychom museli myslet na větrání okny.

Kvalitní okna poskytují tepelnou pohodu. Zabrání proudění studeného vzduchu, který se objevuje kolem netěsných či nedostatečně izolujících oken. V zimě okna poskytnou příjemné teplo zadarmo díky solárním ziskům.

Autor: Redakce Nazeleno.cz