fbpx

Jak na tepelnou izolaci okenních parapetů0

Izolace parapetů oken se často podceňuje. Výsledkem je pak pocit chladu v blízkosti rámu okna a tedy nižší obývací komfort v místnosti. Řešením může být instalace oken na izolační podkladový profil.

Oblast parapetu patří z hlediska tepelné izolace k nekritičtějším místům montáže oken. V místě napojení parapetu na okno často vzniká tepelný most, který se pak negativně projevuje v interiéru kondenzací vody a sníženou tepelnou pohodou v blízkosti oken. Elegantním a dostupným řešením jsou tepelně izolační parapetní profily z materiálu Compacfoam. Jejich použitím se výrazně zvýší obývací komfort v blízkosti okna a oblast parapetu nebude tolik chladná.

Tepelně izolační parapetní profil z materiálu Compacfoam se používá v místě napojení okenního rámu na parapetní zdivo. Jedná se o přesně tvarovaný hranol, který umožní montáž okna na podkladové zdivo a zaručí dobrou izolaci rámu v místě, které není jinak dobře možné překrýt kontaktním zateplovacím systémem.

Reklama

Izolace spodní části okna

Použitím profilu z izolačního materiálu Compacfoam se v místě napojení okenního rámu a parapetu zabrání vzniku lineárního tepelného mostu. Pouhé napojení rámu okna na zdivo je totiž často v tomto místě příčinou zvýšené kondenzace vlhkosti a nižší tepelné pohody v blízkosti okna. Tepelný most a následná kondenzace vody pak vede ke vzniku plísní a rovněž výrazně snižuje životnost samotného okna.

Podkladový profil v instalaci okna. A – rám okna, B – profil z izolační hmoty. (Foto: Propasiv.cz)

Tepelně izolační parapetní profil je hranol z izolační hmoty Compacfoam s výškou 37 mm a tloušťkou 60 mm, který plní v tomto místě úlohu tepelné izolace a zároveň konstrukčního prvku. V profilu jsou vyfrézovány drážky a otvory podle požadavků daného okenního rámu. Vysoká pevnost Compacfoamu (nečastěji používaný Compacfoam s třídou hustoty CF100 má nosnost až 380 kg/dm2) umožňuje okno dobře usadit přímo na profil bez nutnosti další konstrukce. Součinitel prostupu tepla (U) činí při tloušťce profilu 60 mm pouze 0,63 W/K.m2.

Montáž a izolaci okna pomocí podokenního profilu je možné použit jak u novostaveb tak u rekonstrukcí. Profily splňují hodnotu lineárního činitele prostupu tepla požadovanou pro pasivní domy. Compacfoam je paropropustný a je možné jej využívat také u difúzně otevřených konstrukcí. Pokud je vyžadována nepropustnost pro vodní páru, je potřeba použít ze strany interiéru parotěsnou izolační pásku.

Častý problém oken – chlad od skel a rámu

Ceny podokenních parapetních profilů z materiálu Compacfoam představují v kontextu nákladů na celou stavbu téměř zanedbatelnou částku. I přes nízké náklady však použití podokenního profilu výrazným způsobem pomáhá vylepšovat tepelně izolační vlastnosti oken a měl by tedy zvýšit i komfort bydlení.

Detail napojení rámu okna v místě parapetu. (Obr: Propasiv.cz)

Použití tepelně izolačního podokenního profilu představuje stavebně jednoduché, ale velmi efektivní a trvalé řešení izolace spodní části okna. V praxi jej obyvatelé domu ihned pocítí vyšší tepelnou pohodou v místnosti. Parapet a spodní část rámu se totiž při nižších venkovních teplotách daleko méně ochlazují.

Compacfoam – izolační materiál s vysokou pevností

Compacfoam, z něhož jsou podokenní profily vyrobeny, je tepelně izolační materiál s velmi vysokou pevností v tlaku a velmi malou deformací při zatížení. Z hlediska chemického složení jde o polystyren, s ním má ale Compacfoam společnou jen výbornou schopnost tepelné izolace. Vzhledově i mechanickými vlastnostmi se jedná o velmi rozdílný materiál. Compacfoam je například mnohem pevnější a umožňuje bez problémů kotvit další konstrukce a stavební prvky, aniž by došlo k narušení tepelně-izolační vrstvy stěny a vzniku tepelného mostu.

Kromě tepelně izolačních parapetních profilů se Compacfoam používá také pro předsazenou montáž oken, případně ke kotvení různých dalších prvků – konzol, markýz, svítidel apod. – přímo do fasády zateplené kontaktním systémem.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi