fbpx

Dvojskla nebo trojskla? Okna a úspory0

Při zateplování bytových i rodinných domů bývá vhodné vyměnit také okna. Právě starými okny totiž z domu uniká nejvíce tepla. Na problematiku oken jsme se podívali podrobněji.

Hlavním ukazatelem, který vypovídá o izolačních vlastnostech daného okna (i jiných konstrukcí), je součinitel prostupu tepla Uw s jednotkou W/(m2K). Čím nižší je hodnota tohoto součinitele, tím okno propouští méně tepla a má tedy lepší izolační vlastnosti. Původní okna v panelových domech byla většinou dřevěná se součinitelem prostupu tepla 2,7 W/(m2K). Nejefektivněji lze snížit tepelnou ztrátu výměnou původních oken za nová, kterými prostupuje 2 až 3 krát méně tepla, mají tedy 2–3 krát nižší Uw.

Typy pro úspornější domácnost:

V dnešní době je vhodné požadovat okna s Uw hodnotou maximálně 1,1 W/(m2K). Tato hodnota vyjadřuje izolační vlastnost celého okna. Je třeba dát si dobrý pozor na reklamní triky některých dodavatelů oken, kteří místo hodnoty součinitele prostupu tepla pro celé okno Uw udávají hodnotu Ug, což je hodnota pouze pro zasklení. Teplo ovšem uniká i rámem okna, který má vždy horší izolační vlastnosti v porovnání se zasklením. Ve výsledku je tak součinitel Ug pro zasklení vždy nižší v porovnání s Uw pro celé okno, podle kterého je třeba se při výběru oken orientovat.

Reklama

Propustnost pro sluneční záření

Dalším ukazatelem, na který je třeba pohlížet při výběru oken, je celková propustnost slunečního záření g, která vyjadřuje, jak moc okno propouští solární záření do interiéru. Tento součinitel nabývá hodnot od 0 do 1, přičemž při hodnotě 1 je veškeré teplo ze slunečního záření dopadající na zasklení okna propuštěno do interiéru. Čím vyšší je hodnota tohoto součinitele, tím je možné využít více solárních zisků v budově, čímž klesá její spotřeba tepla na vytápění. Hodnota tohoto součinitele závisí především na počtu skel – okna s dvojskly mají přibližně o pětinu vyšší prostup solárního záření (g = 0,75) v porovnání s trojskly určenými pro pasivní domy (g = 0,6).

Počet komor okenního rámu je často jen marketingový trik výrobců, důležitá je jeho konstrukce

Dvojskla propustí více slunce, trojskla lépe izolují

Co je tedy výhodnější? Vyměnit okna v panelovém domě za okna s izolačními dvojskly, nebo trojskly? Izolační okna s dvojskly propouštějí díky menšímu množství skel v porovnání s trojskly do interiéru více slunečního záření, tepelné zisky jsou vyšší, do interiéru proniká více tepla zvenku. Naproti tomu izolační okna s trojskly mají větší množství skel, díky kterým má okno menší hodnotu součinitele Uw a propouští tedy méně tepla ven z budovy.

Cena oken s trojskly je vyšší (cca. 5 300 Kč/m2 plochy okna) v porovnání s dvojskly (cca. 4 000 Kč/m2). Při volbě izolačních oken s čirými trojskly lze dosáhnout finanční úspory za 40 let od realizované výměny v průměru 2 350 Kč/m2 podlahové plochy bytů, při volbě oken s dvojskly v průměru 2 270 Kč/m2 podlahové plochy bytů v oblastech s cenou tepla 480 Kč/GJ. Z pohledu celkové míry finanční úspory je tedy téměř stejně výhodné vyměnit okna v panelovém domě za okna s izolačním dvojsklem a okna s čirým izolačním trojsklem. Pokud se zaměříme i na jiné funkční a komfortní výhody oken s trojsklem, lze tedy spíše doporučit volbu oken s trojskly s extra čirým zasklením.

Okno - komory rámu
Téměř vždy se vyplatí instalace okna s izolačním trojsklem. Výjimkou mohou být pouze jižní stěny domů, kde postačí dvojskla. Foto: Thinkstockphoto.com

Pozor na kvalitu a parametry rámu

Kromě součinitelů Uw a g je dalším důležitým parametrem při výběru okna hloubka zapuštění skla do rámu a materiál distančního rámečku mezi skly. Z hlediska rizika výskytu kondenzace vodní páry na styku skla a rámu je výhodné zvolit okno s více zapuštěným sklem do rámu okna. V poslední době je patrný jednoznačný odklon od hliníkových a nerezových distančních rámečků ke ztuženým plastům (typy Swisspacer, Thermix, Chromatec, TGI a další), které mají lepší vlastnosti. Novinkou je použití speciálních těsnicích pásek mezi stěnou a okenní konstrukcí, které se používají při osazování nových oken. Připojovací spára po obvodu rámu okna je totiž velmi exponovaným místem z hlediska difúze vodních par. Panel i okno jsou pro vodní páry velmi těsnou překážkou, takže pára má tendenci unikat z interiéru právě kolem oken.

Výměnou oken radikálně snížíte náklady na energie

Výrobci oken často argumentují počtem komor rámu, který vydávají za hlavní měřítko kvality. Jde ovšem pouze o reklamní trik. Izolační vlastnosti rámu totiž závisejí především na konstrukci rámu, nikoliv na počtu komor. Kvalitu konstrukce ale není schopen posoudit laik. Proto je vhodné se orientovat podle hodnoty Uw, kterou najdeme v protokolu o měření vlastností okna v nezávislé akreditované zkušebně.

Další informace o zateplování panelových domů naleznete na webu sdružení Ekowatt.

Autor: Redakce Nazeleno.cz