fbpx

Stavíme energeticky úsporný dům: Plány a lokalita0

Náklady na pořízení vlastního domu představují zpravidla největší investici, kterou průměrná rodina ve svém životě vynaloží. Ani po jeho dostavbě není nákladům konec – největší část výdajů přitom ukrojí platby za energii. Je tedy žádoucí postavit dům pokud možno úsporný, jinak nakonec v průběhu času zaplatíme peněz za energie než za stavbu. Jak na to?

Moderní dřevostavba v pasivním standardu. Takové domy jsou energeticky velmi úsporné. Foto Centrum pasivního domu

Stavba domu (nebo rekonstrukce většího rozsahu) je zpravidla finančně a organizačně náročné akce. Lidé mají tendenci uvažování rozdělit na menší části a zabývat se jimi postupně (napřed postavíme hrubou stavbu a pak se budeme zabývat topením). Na dům je často nahlíženo jako na jakousi stavebnici a mnohdy si lidé neuvědomí, že ne všechny kostičky téhle stavebnice se dají libovolně kombinovat.

„Snáze se předělává projekt než postavený dům a přemýšlení je méně namáhavé než bourání betonu.“
Reklama

V poradnách EKIS se často setkáváme s lidmi, kteří by do domu nainstalovali nejraději všechny ty skvělé vymoženosti, které vidí ve firemních prospektech. Mnohokráte jsem se například setkal se snahou zateplovat zdivo Ytong lambda (které má již samo o sobě docela slušné tepelně-izolační vlastnosti) přidáním 6cm pěnového polystyrenu. Výsledkem je možná energeticky úspornější dům, ale rozhodně zbytečně drahý a navíc dochází k problémům s kondenzací vlhkosti ve stěně.

Také oblíbená trojkombinace kotel na dřevo+tepelné čerpadlo+solární systém poskytuje sice impozantní výsledky, pokud jde o snížení emisí skleníkových plynů, ale takováto investice se nám nikdy nezaplatí.

Se stavbou domu je to jako s pečením dortu. Nestačí do něj vložit samé dobré věci, musíme hlavně mít dobrý recept (projekt) a dobrého kuchaře (stavební firmu). Navíc také musíme o domech něco vědět, abychom si dokázali dobře vybrat. V této sérii článků se budeme zabývat převážně energetickými aspekty stavby nebo rekonstrukce domu.

Příprava před stavbou rodinného domu

Hned na úvod je důležité si ujasnit, co doopravdy chcete a potřebujete:

  • Budeme stavět ve městě, nebo na venkově?
  • Jak velký dům a jaké místnosti v něm potřebujete?
  • Typ a tvar domu (dřevostavba nebo dům zděný, přízemní, poschoďový, „technický” nebo „přírodní” apod.).
  • Jaké energie jsou (a budou) v místě dostupné (elektřina, plyn, dřevo, voda pro tepelné čerpadlo)?
  • Kolik peněz do stavby chcete a můžete investovat?

Vhodná lokalita pro stavbu domu

Spotřeba energie v domě závisí na klimatických podmínkách lokality, v rámci ČR ale rozdíly nejsou velké. Jsou dány v podstatě nadmořskou výškou, intenzitou větru a dostupností slunečního záření.

Teplotní oblasti České republiky, více na stránkách encyklopedie Hestia

Dům zpravidla stavíme v blízkosti místa, kde pracujeme, kde máme příbuzné či tam, kde se nám prostě líbí. Při hledání vhodné parcely se vyplatí najít místa s příznivým mikroklimatem. Budoucí výdaje na vytápění ovlivňuje například skutečnost, zda jde o místo větrné, nebo naopak chráněné.

Vítr a sluneční záření

Vítr zvyšuje tepelné ztráty infiltrací (netěsnostmi oken a dveří) a částečně i přestup tepla z vnějšího povrchu stěn (to už ale při dnes požadované úrovni tepelného odporu stěn není významné). Ochlazuje ale také sluncem zahřátou zem, čímž snižuje teplotu vzduchu v okolí domu. U dobře izolovaných domů s těsnými okny přímý vliv větru ale není tak významný jako u starých domů. Ovlivnění lokální teploty je nicméně znát vždy a je tedy výhodné najít si místo alespoň trochu chráněné.

Sluneční záření vylepšuje energetickou bilanci domu, je to energie zadarmo. Pokud to jde, je výhodné vybrat si parcelu, kde lze orientovat dům delší stranou (s většinou oken) směrem na jih a dům na ní umístit tak, aby nebyl zastíněn ani v zimě.

Orientace domu ke světovým stranám

Z hlediska úspory energie je nejvýhodnější orientace oken na jih (případně jihozápad). Západní (a do jisté míry i východní) okna naopak způsobují výrazné nežádoucí tepelné zisky v létě, a je proto dobré minimalizovat jejich plochu. Do jisté míry to platí i pro jižní okna, zvláště v lehkých stavbách (např. dřevostavby), které nemají dostatečnou využitelnou tepelnou kapacitu. Vývoj v posledních letech jde spíše směrem minimalizace tepelných ztrát než maximalizace solárních zisků.

Velikost energeticky úsporného domu

Dům by měl velikostí odpovídat zamýšlenému účelu a zastavěný prostor by měl být maximálně využit. Pokud víte, že budete časem potřebovat větší prostor, je možné vytvořit si podmínky pro vestavbu obytného podkroví nebo přístavbu. Příliš velký dům jednak zbytečně váže finanční prostředky a jednak má pochopitelně vyšší spotřebu energie. V moderních dobře izolovaných domech se nedá moc ušetřit tím, že v nepoužívané části domu vypnete topení, tepelný odpor příček mezi místnostmi je poměrně malý (ve srovnání s tepelným odporem obvodových zdí), a tak i po vypnutí topení do nich prochází teplo ze zbytku domu.

Tvar energeticky úsporného domu

Dům by měl být co nejkompaktnější, mít co nejmenší poměr plochy obvodových stěn k užitečnému objemu. Například jednoposchoďový řadový domek ve tvaru krychle má jen 2/3 ochlazované plochy oproti domu stojícímu o samotě. Pro dobré využití slunečního záření je možné zvolit obdélníkový půdorys s delší stranou ve směru východ-západ. Jednotlivé domy by si neměly stínit (určité zastínění v prosinci a v lednu lze tolerovat, protože intenzita slunečního záření je v těchto měsících poměrně malá).

Závislost spotřeby tepla na tvaru domu

Dostupné zdroje energie pro dům

Elektřina je k dispozici prakticky vždy. Plyn bývá k dispozici spíše jen ve větších obcích. Jsou-li v okolí lesy či provozy na zpracování dřeva, a dřevo lze získat levně, můžete uvažovat o jeho využití; umožní znatelně snížit náklady na vytápění i emise CO2. V poslední době oblíbené dřevěné pelety jsou sice dražší než kusové dřevo, ale poskytují komfort srovnatelný s plynem nebo elektřinou. Pro využití tepelného čerpadla je výhodné mít vedle domu potok, rybník nebo zvodněné propustné podloží, umožňující pořízení čerpacího vrtu a vsakovací studny nebo efektivní přestup tepla do zemních kolektorů.

Je dobré strávit přemýšlením o tom, jaký dům chcete raději více času a pokreslit při tom mnoho papírů, než se rozhodovat v časové tísni. Inspiraci můžete čerpat z katalogů typových domů, ze stránek periodik nebo webových portálů věnovaných stavebnictví a architektuře.

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.