fbpx

Stavíme energeticky úsporný dům: 3. díl – okna, dvojskla, rolety0

Okna - nejčastější úniky tepla

Okna jsou při stavbách ale i rekonstrukcích jedním z nejdůležitějších prvků. Okny uniká často nejvíce tepla, a proto byste jejich výběr neměli podcenit. Nejde jen o správný výběr materiálu a volbu nejlépe izolovaného trojskla, ale i umístění či aplikaci rolet a žaluzií. Více v dalším dílu našeho seriálu.

Stavba domu (nebo rekonstrukce většího rozsahu) je zpravidla finančně a organizačně náročné akce. Lidé mají tendenci uvažování rozdělit na menší části a zabývat se jimi postupně (napřed postavíme hrubou stavbu a pak se budeme zabývat topením). Na dům je často nahlíženo jako na jakousi stavebnici a mnohdy si lidé neuvědomí, že ne všechny kostičky téhle stavebnice se dají libovolně kombinovat.

Seriál Stavíme nízkoenergetický dům

   – Vhodná lokalita, zdroje a tvar domu

   – Stěny domy (cihly, dřevo, beton)

   – Okna domu (umístění, rámy, trojskla, rolety)

   – Větrání a rekuperace

V poradnách EKIS se často setkáváme s lidmi, kteří by do domu nainstalovali nejraději všechny ty skvělé vymoženosti, které vidí ve firemních prospektech. Mnohokráte jsem se například setkal se snahou zateplovat zdivo Ytong lambda (již s izolačními vlastnostmi) přidáním 6cm pěnového polystyrenu nebo s kombinací kotle na dřevo, tepelného čerpadla a solárního systému. Výsledkem pak často není energeticky úspornější dům – výsledkem je zbytečně drahý dům.

Reklama

Se stavbou domu je to jako s pečením dortu. Nestačí do něj vložit samé dobré věci, musíme hlavně mít dobrý recept (projekt) a dobrého kuchaře (stavební firmu). Navíc také musíme o domech něco vědět, abychom si dokázali dobře vybrat. V této sérii článků se budeme zabývat převážně energetickými aspekty stavby nebo rekonstrukce domu.

Stavba domu – okna

Okna jsou z hlediska energetického klíčovým prvkem v bilanci domu. Jejich plocha je sice relativně malá oproti stěnám, ale jejich měrné tepelné ztráty (množství tepla, které uniká z 1m2) jsou značné. Je to způsobeno tím, že požadavky na ně kladené, jsou značně protichůdné. Okna chceme otvírat, ale v zavřeném stavu musí být těsná, mají propouštět světlo a sluneční teplo dovnitř, ale současně zamezit úniku tepla ven, nesmí dovnitř propouštět hluk, ale přitom mají být poměrně lehká a tenká.

„S okny je potíž – chceme, aby propouštěla co nejvíce světla dovnitř a zároveň zabraňovala únikům tepla. A to není vše – máme další protichůdné požadavky.“

Okna prošla v posledních zhruba 20 letech obrovským vývojem a jejich součinitel prostupu tepla poklesl skoro 5×. Navíc se zdá, že to není vše a existuje prostor pro další snížení.
Teplo uniká okny mnohem snáze a více mechanismy než přes obvodovou stěnu. Pro lepší pochopení toho, jak mají vypadat dobrá okna, je nutné vědět více o tom jak teplo oknem uniká. V zásadě existují 4 hlavní mechanismy úniku tepla oknem.

 

1. Infiltrace

Vzduch proniká netěsnostmi mezi křídlem a ostěním (pevným rámem zasazeným do stěny), případně i mezi ostěním a stěnou ( oknem „táhne“). U nekvalitních či špatně osazených oken  (častý případ u panelových domů) může infiltrace představovat největší část z celkové tepelné ztráty okna.

2. Konvekce

Je to pohyb vzduchu okolo skel. To, co tepelně izoluje, není sklo, ale nepohybující se vrstva  vzduchu v blízkosti skel.  V důsledku rozdílu teplot vzduch okolo skla začne proudit a přenáší tak teplo.

Obr.3 Půlkulaté dřevěné okno
Obr.3 Půlkulaté dřevěné okno (www.slavona.cz)

3. Vedení

Vzduch je poměrně špatný vodič tepla, a proto se tento způsob znatelně projeví jen tam, kde jsou skla blízko u sebe (méně než 10 mm).

4. Radiace

Každé zahřáté těleso vyzařuje teplo ve formě dlouhovlnného infračerveného záření (tepelné sálání). Tento přenos tepla je srovnatelný s přenosem konvekcí.
V novostavbách se dnes užívají téměř výlučně jednoduchá okna zasklená izolačním dvojsklem. V nízkoenergetických domech se setkáme s trojsklem či dvojsklem se středovou fólií nebo naopak s dvojitými okny zasklenými zpravidla dvojsklem na vnější straně a jedním sklem na straně vnitřní.

Okno není jen zasklení, teplo uniká také skrz ostění a okenní rámy a těsnost okna značně závisí i na použitém kování.

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.