fbpx

Řešení napojení spotřebiče a komínu0

Jak připojit krbová kamna ke komínu s keramickou vložkou? Jakým způsobem zajistit těsnost spoje v místě napojení a zabezpečit dilataci u krbových kamen? Firma Schiedel přichází s inovačním řešením pro napojení krbových kamen.

Základním cílem společnosti Schiedel je spojit své jméno se známkou nejvyšší kvality. Tento cíl se daří dlouhodobě splňovat především díky technickému vývoji v oblasti materiálů a technologií, které umožňují konstruovat systémy s novými kvalitativními i užitnými vlastnostmi (příkladem za všechny mohou být systémy Absolut a Kerastar), a zároveň podpory při jejich zavádění do praxe a realizaci.

Zapojovací díl pro krbová kamna má teplotní stálost do 600 °C.

V letošním roce se společnost Schiedel začala jako vůbec první zabývat komplexní problematikou způsobů připojení spotřebičů ke komínu. Nezabývá se tak pouze tím, jak má být komínový systém správně postaven, ale především jeho optimálním použitím a spolehlivou funkcí.

Řešení přináší napojovací díl

Napojovací díl pro krbová kamna – to je elegantní a bezproblémové řešení připojení kouřovodu krbových kamen různých průměrů. Připojení spotřebiče pomocí kovového kouřovodu do komína s keramickou vložkou bylo (a stále mnohdy je) v praxi často podceňovaným problémem, kterým se nezabývali ani výrobci komínů, ani výrobci nebo dodavatelé kouřovodů.

Napojovací díl určený speciálně pro krbová kamna má i estetickou výhodu
Napojovací díl určený speciálně pro krbová kamna má i estetickou výhodu

Důsledkem jsou různé improvizace, které způsobují funkční poruchy, nezřídka také dochází k mechanickému poškození keramiky. V místě napojení, tzv. sopouchu, dochází ke styku dvou materiálů s různou teplotní roztažností, a proto je relativně obtížné zajistit těsnost spoje a zároveň dostatečnou dilataci, zvláště při vysokých teplotách spalin. Často je tak zapotřebí na sopouch připojit kouřovod výrazně menšího průměru. Naopak jsou i případy, kdy je průměr kouřovodu zcela totožný (např. u krbových vložek).

Nerezové zapojovací díly vyřeší těsnost

Systémovým řešením problému, se kterým přišla společnost Schiedel, bylo zavedení ucelené řady nerezových zapojovacích dílů, které z hlediska těsnosti a dilatace zabezpečily po technické stránce vše, co se od nich očekávalo. Osvědčily se hlavně tam, kde nebyl kladen důraz na vzhled napojení (např. u krbových vložek, v kotelnách apod.).

V této podobě však neřešily finální vzhled napojení. Z tohoto důvodu nebyly zcela ideální pro připojování stále oblíbenějších krbových kamen v obytných místnostech. Právě proto přichází společnost Schiedel s další inovací, která rozšiřuje sortiment zapojovacích dílů o nové provedení, které je určeno speciálně pro krbová kamna.

Příjemný vzhled napojení krbových kamen

Nové provedení vychází z osvědčeného způsobu montáže napojovacího dílu na vnější povrch keramického hrdla sopouchu. Napojovací díl se tedy po omítnutí stěny zasune na doraz na vnější hranu keramického hrdla. Kouřovod se poté zasune do vnitřní části prvku. Vnější pohledová část napojovacího dílu vytváří zároveň rosetu, která překrývá spáru mezi sopouchem a omítkou, a zároveň tak řeší finální vzhled celého napojení.

Konečný vzhled napojení krbových kamen je důležitou částí montáže
Konečný vzhled napojení krbových kamen je důležitou částí montáže

Díl samozřejmě umožňuje bezproblémový pohyb (dilataci) všech komponentů. Je dodáván v matně černé barvě s teplotní stálostí do 600 °C. Tímto svým provedením koresponduje s nejčastěji používanými kouřovody na trhu a stává se tak nejen po stránce technické, ale také po stránce estetické ideálním řešením pro připojení spotřebiče na pevná paliva v obytné místnosti.

Veškeré informace získáte na zákaznické lince 326 999 011 nebo na stránkách www.schiedel.cz

Autor: Komerční sdělení