fbpx

Máte po zimě zanesený komín? Čistit můžete sami, na kontrolu pozvěte kominíka0

Přestali jste na jaře topit a nevíte, co s komínem? Do čištění se můžete pustit sami, ale na kontrolu musí přijít jednou za rok kominík. Když komín zanedbáte, mohou začít hořet saze. Hrozí i otrava spalinami. Také se podívejte, jestli nejsou uvnitř pavučiny.

Baví vás představa, že si necháte postavit krb, večer si uděláte pohodlí, sednete a otevřete noviny? Nebo přemýšlíte jako ekonom a počítáte, které topení je pro vás výhodnější? Podle analytiků z Cenyenergie.cz oproti loňsku tuzemští dodavatelé zdražili elektřinu o 7 %. V roce 2011 cena plynu stoupla o 18 % a ceny tepla se v roce 2012 zvedly o 6 – 9 %. Možná tedy uvažujete, že nakoupíte fůru dřeva. Romantiku u krbu ale provází i špína kolem čištění komína a návštěvy kominíka.
Už více než rok totiž platí nové nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. A každý, kdo má komín, jej musí nechat povinně zkontrolovat odborníkem včetně kouřovodu.

„Schovejte si potvrzení o kontrole a revizní zprávu od kominíka.“

Reklama

Za více než rok fungování nových pravidel už kominíci vědí, že změna má rub i líc. „Kontroly děláme kompletně, tedy s prohlídkou i čištěním,“ vysvětluje výhody kominík František Trávník z jihomoravských Mutěnic. Na druhou stranu ale dodává i to, že důslednější kontrolou kominíci objeví mnoho závad.

Rizika zaneseného komína

Co se stane, pokud komín ve svém domě zanedbáte? Spalováním vzniká více sazí a tím stoupá i riziko požáru. Například v roce 2011 začaly seze hořet u 132 domů. Kvůli špatnému stavu komína hořelo více než pětsetkrát. Hasiči jezdí k požárům, které vznikají tam, kde je nevhodná konstrukce komínů, spáry v komíně, špatný stavu kouřovodu či nesprávně umístěné topidlo.


Kominík musí přijít jednou za rok na kontrolu. Foto: Thinkstockphotos.com

Dalším rizikem jsou nánosy sazí. Zhoršují tah komína; pokud tloušťka nánosu přesáhne tři centimetry, stává se vrstva hořlavou a vzniká takzvaný komínový požár. Protože teplota vyšplhá až na 1200 °C,  může popraskat zdivo a trhlinami mohou do interiéru pronikat spaliny. Okolí komína by se tak mohlo ohřát až na 150 °C, což je teplota, při níž se snadno vznítí hořlavé materiály. Třeba složené suché dřevo u kamen. Tah může zhoršit i obyčejná pavučina.
I spaliny jsou nebezpečné. Mohou se totiž vracet z komína zpět. Pokud máte topné těleso v obytné místnosti, můžete být dokonce ohroženi na životě. Při nedokonalém spalování fosilních paliv i biomasy vzniká i oxid uhelnatý, bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který je jedovatý, takže hrozí otrava.

Může se vám hodit:
Jak a čím topit v kamnech

Kontrola, čištění a revize spalinové cesty

Na kontrolu komína musí přijít kominík, vyčistit si jej můžete sami. Pokud máte spotřebič na pevná paliva do výkonu 50 kW včetně. Jak často je to potřeba, určuje vyhláška. Každé čtyři měsíce musí být vyčištěn komín na tuhá paliva, jednou za 12 měsíců komín na plyn do 50 kW. Nad 50 kW je to jednou za šest měsíců, to se většinou týká velkých kotelen a podniků. Komín v dočasně užívaných stavbách, jako jsou třeba chaty, stačí zkontrolovat jednou za dva roky.
Pro veřejné vývařovny či restaurace stanovuje nařízení u spotřebičů na pevná paliva kontroly a čištění nejméně jedenkrát za dva měsíce. Častěji musíte komín čistit také v případě, že používáte spotřebiče na plynná paliva, ale máte jednovrstvý (nevyvložkovaný) zděný komín. Frekvence čištění a kontrol je pak stejná jako u spotřebiče pevných paliv.

Stav spalinové cesty kontroluje kominík. Nejčastěji je to živnostník a revizní technik komínů v jedné osobě. Ten poté sepíše revizní zprávu.
Prohlédne okolí komína a jeho stavební konstrukce, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním  místům a celkový stavebně technický stav. Vlhkost, černání omítky v okolí prasklin na komínovém plášti, nerovnoměrná teplota povrchu pláště a zhoršení funkce topidel mohou signalizovat problémy. Jestliže kominík objeví závadu, kterou nemůže ihned opravit, musí ji písemně nahlásit stavebnímu úřadu nebo úřadu vykonávajícímu požární dozor. A kolik taková služba stojí? Například Kominictví Abraham z Teplic na severu Čech si za kontrolu spalinových cest počítá 420 Kč. K ceně si ale účtuje i cestu.

Kdy je potřeba pozvat kominíka na revizi spalinové cesty

  • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
  • po komínovém požáru
  • při vzniku trhlin i při podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

Revizní zpráva platí pouze jeden rok. Je tedy nutné schovat si od kominíka potvrzení o kontrole a revizní zprávu. Pokud ji nebudete mít, nebo bude neplatná, hrozí vám při požáru pokuta až 25 tisíc korun a budete muset zaplatit výjezd hasičů. Pokud si tedy můžete komín vyčistit sami, zaplatíte kominíkovi kontrolu a revizi pouze jedenkrát do roka.

Pozor na falešné kominíky

Protože hodně lidí začalo topit tuhými palivy a platí nová vyhláška, může se stát, že budete kominíka shánět dlouho. Kominíků je nedostatek. Je proto lépe objednat si tyto služby s dostatečným předstihem. Na webových stránkách Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz najdete kominíky i certifikované revizní techniky. Registrace ve společenstvu však není povinná, proto chtějte vidět živnostenský nebo výuční list. Průkazky jsou snadno padělatelné a už se vyskytly případy falešných kominíků. Druhá varianta je dát na doporučení, protože živnostenský nebo výuční list u sebe většinou kominíci nenosí.

 

Autor: Jana Poncarová