fbpx

Bezpečnost je u komínů kritérium číslo 10

Vybíráte optimální otopnou soustavu pro váš nový dům? Nepodceňujte význam komínového systému a jeho zabudování do stavby. Správná volba je zárukou splnění nejen veškerých funkčních a estetických nároků na stavbu, ale také nároků bezpečnostních.

Komín je důležitou součástí stavby, která zásadně ovlivňuje její bezpečnostní, funkční, stejně jako estetické vlastnosti. Jeho hlavním účelem je bezpečný odvod spalin mimo dům při co nejnižších tepelných ztrátách. Především v souvislosti s moderními konstrukcemi nízkoenergetických domů se stalo často diskutovanou otázkou správné provedení stavebních detailů a z toho vyplývající zajištění bezpečnosti celé stavby.

Funkčnost a bezpečnost komínů ověřuje CIKO ve vlastním Testovacím centru

Zejména v případě spalování tuhých paliv se setkáváme s naprosto protichůdnými požadavky na zabudování komína do stavby v nízkoenergetickém standardu. Řešení, které by dokázalo uspokojit nároky na parotěsnost detailů stavby a zároveň odstup hořlavých materiálů od komína s důrazem na požární bezpečnost, může v současnosti nabídnout málokterý dodavatel.

Moderní komínové systémy

Jedná se o poměrně novou problematiku ve stavebním oboru. Ucelené řešení nabízí na českém trhu pouze výrobce komínových systému CIKO. Díky mnohaletým zkušenostem a využití vlastního Testovacího centra při vývoji produktů, nabízí tento výrobce nejen komínové systémy s vynikajícími technickými parametry, ale také sofistikované řešení stavebních detailů doplněné o unikátní systém prostupů komínu hořlavými konstrukcemi.

Funkčnost a bezpečnost těchto řešení testuje CIKO ve vlastním Testovacím centru. Zde se měří nejen průběhy teplot uvnitř a v okolí komínu, ale také rychlost spalin, funkčnost přívodu vzduchu ke spotřebiči, vliv průměru komína na funkčnost sestavy a mnoho dalších parametrů. Výsledky testování jsou velmi zajímavé a mnohdy i pro odborníky z oboru překvapující. CIKO proto organizuje i semináře, na kterých se prezentují výsledky testů a řeší uvedená problematika.

Parotěsný prostup pro nerezový komín (GPK)

Nerezový komín s perotěsným prostupem

Důležité stavební detaily

Bezpečnost komínového tělesa se tedy v praxi odvíjí nejen od kvality a provedení vlastního komínového systému, ale také od správného způsobu zajištění stavebních detailů. Při správném výběru komínového systému je potom možné docílit vhodného způsobu stavby jednoduchým použitím uceleného systému prostupů:

  • prostupy kouřovodu (využívaných nejčastěji pro prostup kouřovodu stěnou nebo příčkou)
  • parotěsné prostupy (určené pro všechny typy střešních i stropních konstrukcí)
  • napojení parozábrany na komín (využitelné u cihelných i nerezových komínových systémů)
  • přerušení tepelných mostů (pod komínovým tělesem i pod jeho nadstřešní částí)

Většina těchto produktů je k dostání také v atypických rozměrech, můžeme tedy zcela bez nadsázky říci, že CIKO skutečně nabízí řešení pro každý dům.

Prostup kouřovodu (GKK)

Nerezový komín s prostupem kouřovodu

Vsaďte na zkušené výrobce

Volbu komínového systému, ať už z bezpečnostního, funkčního, anebo estetického hlediska se nevyplácí podceňovat. Pokud si chcete užívat teplo krbu svého domova bez starostí, vsaďte na zkušeného výrobce s mnohaletou tradicí.

Na www.ciko-kominy.cz najdete nejen třívrstvé komínové systémy nerezovémzděném  provedení, ale také například řešení pro rekonstrukce a kompletní komínové příslušenství.

Nerezový komín pohledem termokamery

Autor: Komerční sdělení