fbpx

Zateplení fasády domu: Postup, materiál, úspory0

Přemýšlíte nad zateplením fasády? Je pro vás vhodné vnitřní, nebo vnější zateplení domu? Jak dosáhnout efektivního zateplení a ušetřit co nejvíce nákladů na energie? Jaký je rozdíl mezi kontaktním a odvětrávaným zateplením fasády?

V běžném domě spotřebujeme necelé tři čtvrtiny energie na vytápění. Pokud máte trochu přehled o svých ročních výdajích za energie, dokážete si představit, že tato částka, která pravidelně „vyletí komínem“, není zrovna nejmenší. Žijeme v zemi, kde se zkrátka topit musí.

„Při navýšení nákladů na zateplení do 5 % lze dosáhnout reálné úspory až o 20 % vyšší“

Reklama

Klíč k tomu, jak výdaje za vytápění zmenšit, představuje dnes všude proklamované zateplení. Především vzhledem ke stále rostoucím cenám energií se pro majitele domů stává celkem účinným prostředkem k tomu, jak nějakou tu „kačku“ na vytápění ušetřit.

SERIÁL: Zateplování domu

– CENOVÝ PŘEHLED: Izolace

– Vyplatí se zateplovat bez dotací?

– Izolace: Není jen polystyren

– Kdy se vyplatí zateplovat dům

– Rekonstrukce a zateplení domu

Zateplení domu: Řešení i pro vás?

Pokud žijete v rodinném domě, který je starší než 20 let, pravděpodobně nesplňuje platné normy na tepelnou ochranu budov. „Téměř 90 % rodinných domů bylo postaveno před rokem 1990 a podle hodnocení energetické náročnosti budov spadají do kategorií D až F, tedy nevyhovující až velmi nehospodárná,“ dočtete se v Manuálu energeticky úsporné architektury, který v loňském roce vydal Státní fond životního prostředí (SFŽP) společně s Českou komorou architektů.

Třídy energetické náročnosti budov + měrná spotřeba energie v kWh/(m2.rok)

Druh budovy
A
B
C
D
E
F
G
Rodinný dům
< 51
51 – 97
98 – 142
143 – 191
192 – 240
241 – 286
> 286
Bytový dům
<  43
43 – 82
83 – 120
121 – 162
163 – 205
205 – 245
> 245

Vypadá to tedy, že naše obydlí jsou více než „zralá“ na rekonstrukci či zateplení. Pokud o rekonstrukci domu za účelem snížení energetické náročnosti už začneme uvažovat, je ideální řešit problém tepelné ochrany komplexně. Argumentem je fakt, že tepelné ztráty se u běžného nezatepleného domu realizují téměř všemi částmi stavby. Ať je to prostřednictvím střechy (asi 15 %), oken (asi 45 % – z toho 20 % větráním), podlahou (cca 10 %) nebo fasádou (asi z 30 %).

Přehled tříd energetické náročnosti budov

Třída energetické
náročnosti budovy
Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy
A
Mimořádně úsporná
B
Úsporná
C
Vyhovující
D
Nevyhovující
E
Nehospodárná
F
Velmi nehospodárná
G
Mimořádně nehospodárná

Ideální je řešit zateplení komplexně a ne na fáze, jak tomu v praxi často bývá. Například výměnu oken a zateplení fasády polystyrenem je vhodné udělat současně. Tím, že umístíme okna do izolace, zabráníme vzniku zbytečných tepelných mostů,“ říká Ing. arch. David Křeček. Nemalým lákadlem je navíc to, že pomocí promyšlených energeticky úsporných opatření můžete spotřebu energie u komplexně upraveného domu snížit o 60–90 %.

Zateplení fasády uspoří třetinu energií

My se dnes trochu blíže podíváme na zateplení fasády. Jde o typ zateplování, který „je nejvíc vidět“ a tak se o něm přirozeně nejčastěji diskutuje. Jak už bylo naznačeno, kvalitním zateplením fasády můžete dosáhnout nemalých úspor na vytápění. Kromě toho přináší ale řadu dalších výhod, podle Ing. Juraje Hazuchy, odborníka na problematiku pasivních domů, zajistí například:

  • Ochranu nosných konstrukcí před povětrnostními vlivy a prodlouží životnost domu. Tím, že je zateplení aplikované z exteriéru, nedochází k teplotním výkyvům a následné roztažnosti. Potlačeno je také namáhání vlivem vlhkosti a promrzání.
  • Snížení tepelných ztrát prostupem, eliminaci tepelných mostů s výsledkem výrazných úspor energie.
  • Zvýšení povrchové teploty vnitřních stěn, což má za následek zvýšení vnitřního komfortu a také potlačení rizika růstu plísní.
  • Kromě toho získá váš dům novou fasádu, vylepšíte jeho vzhled a zvýšíte jeho hodnotu.

Polystyren patří k nejběžnějším tepelně-izolačním materiálům
Polystyren patří k nejběžnějším tepelně-izolačním materiálům

Vnitřní zateplení fasády

Pokud se rozhodnete pustit do zateplování, bude vás nejdříve čekat rozhodnutí několika důležitých otázek. První z nich bude ta, zda zvolíte zateplení vnější nebo vnitřní. To ale nebude příliš složité rozhodnout, pokud nechcete zateplovat například dům s historickou fasádou. V takovém případě se využívá vnitřního zateplení, které se volí právě v případech, kdy objekt zvenčí zateplit nelze.

Tento typ zateplení není příliš častý už proto, že s sebou nese řadu nevýhod. Rizikem je například vznik tepelných mostů. „Je třeba si uvědomit, že vnitřním zateplením o něco zmenšíme prostor v interiéru a toto řešení je nezbytné konzultovat s tepelně-technickým inženýrem. Existuje totiž reálné nebezpečí vzniku plísní a trhlin v konstrukci díky většímu tepelnému namáhání a v extrémních případech by mohlo dojít až k ohrožení statiky budovy,“ říká David Křeček

Příklad vnitřního zateplení
Příklad vnitřního zateplení. Foto: Archiv Davida Křečka

Vnější zateplení fasády

Nejběžnějším a nejvýhodnějším typem zateplení je vnější zateplení fasády, které se realizuje z vnější strany na nosnou konstrukci budovy.

Vnější zateplovací systém má dvě různé formy provedení. Jde buď o tzv. ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems), což je jednoplášťový neboli kontaktní zateplovací systém. Jde o klasický systém, kdy se všechny vrstvy pláště budovy celoplošně spojují. Druhá varianta – tzv. odvětrávaný neboli dvouplášťový systém – je od předchozího typu odlišný právě v tom, že se mezi vrstvou tepelné izolace a vnější fasádní vrstvou ponechává vzduchová vrstva.

  • Kontaktní systém zateplení fasády

Při realizaci kontaktního systému zateplení, jak už název napovídá, se izolační materiál aplikuje těsně k nosné konstrukci budovy, a to buď lepením, nebo kotvením pomocí plastových hmoždinek. Zřejmě nikoho nepřekvapí, že nejčastěji se při tomto typu zateplování setkáme s dnes všude dostupným expandovaným polystyrenem.

Aby mohl být izolant na budovu aplikován, je třeba, aby byla stěna naprosto suchá (někdy je předem nutné provést sanaci) a rovná. U novostaveb se izolační materiál aplikuje přímo na hrubé zdivo, při rekonstrukcích je nutné případné starší omítky oklepat a připravit nový pevný podklad. Po ukotvení izolačního materiálu se spáry zatmelí a do stěrky se aplikuje výztužná tkanina (perlinka), která se v závěrečné fázi opatří tenkovrstvou omítkou.

U omítky je třeba dát pozor jak na její složení, výztuhu, lepidlo, tak hlavně na její barvu. Polystyren na jižní straně totiž velmi trpí pod tmavou fasádou – silně se zahřívá a roztahuje vzhledem ke své teplotní roztažnosti. Z tohoto důvodu se většinou volí omítka do odrazivosti 0,3 (30 %), u tmavších vždy existuje riziko vzniku malých trhlin na fasádě. Tomu lze naštěstí zabránit silnější, kvalitní omítkou.

Vnější zateplení fasády
Vnější zateplení fasády

  • Odvětrávaný systém zateplení fasády

Pokud plánujete realizovat zateplení ve formě odvětrávaného systému, zvolíte zřejmě některý z typů měkčí izolace, jako je například minerální vlna, přírodní vláknitá izolace nebo foukaná celulóza. Tyto typy izolačních materiálů se běžně aplikují do předem připraveného roštu připevněného k nosné části zdiva.

K tomu, aby odvětrávaný typ fasády dobře plnil svou funkci, je třeba ponechat mezi izolantem a vnější vrstvou fasády odvětrávanou mezeru. Ta je důležitá především proto, aby zde fungoval tzv. komínový efekt a případná vlhkost mohla být díky němu dobře odvětrávána ven. Šířka mezery závisí na velikosti spár mezi fasádními obklady, které se pak nad odvětrávanou mezeru aplikují na vodorovné latě.  Obklad už může být dřevěný, keramický, cementopískový či jiný.

Jak docílit efektivního zateplení?

Zateplení ale není o pouhém nalepení pár centimetrů polystyrenu a aplikací vnější omítky. Pokud se investujete do zateplování domu, vždy byste si měli vše dobře promyslet a nejlépe probrat s odborníkem efektivnost celého řešení.

Bohužel mnoho dnes realizovaných opatření nemá dlouhodobý význam, jelikož jsou provedeny v nedostatečné míře a nekomplexně. Domy, které se dnes zateplují například 12 cm polystyrenu, budou při postupném zpřísňování normových požadavků již v roce 2020 na jejich hranici nebo je nebudou splňovat,“ upozorňuje Juraj Hazucha.

Aby tedy zateplení a s ním i zvýšení hodnoty vašeho objektu mělo smysl, je dobré nešetřit na tloušťce izolace. „Ekonomicky opodstatněné jsou dnes tloušťky zateplení i víc než 20 cm,“ dodává Hazucha. Nejdražší položkou je při zateplování samotná práce. To potvrzuje i architekt Křeček: „Pokud zvýšíme tloušťku tepelné izolace z 8 na 16 cm, tak navýšíme cenu pouze o 20 % a pokud zvolíme izolaci tloušťky 24 cm, zvýšení ceny bude pouze o dalších 10 %,“ říká. Rozhodně se proto vyplatí zvolit materiál větší tloušťky.

Peníze se nám vrátí tím dříve, čím více se rozhodneme do zateplení domu „vrazit“. Již při navýšení nákladů do 5 % lze dosáhnout reálné úspory až o 20 % vyšší! Takové řešení navíc pojistí i to, aby se ještě dlouho před předpokládaným dožitím fasády, neuvažovalo o jejím opětovném vylepšení. Ono úsloví: „Nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit kupovat levné věci“ platí i v tomto případě.

Při zateplování se vyplatí navýšit tloušťku izolace
Při zateplování se vyplatí navýšit tloušťku izolace

Kdy je vhodné zateplovací práce provádět?

Podle Juraje Hazuchy se do zateplování můžete pustit téměř kdykoliv. „Zateplovací práce mohou probíhat po celý rok kromě období mrazu, protože většina povrchových úprav vyžaduje na správné vyzrání teplotu minimálně 5 °C. Naopak v letních měsících je vhodné fasádu v průběhu aplikace omítek chránit před přílišným zahřáním sluncem,“ říká odborník.

Časově se zateplovací práce pohybují běžně v rozmezí několika týdnů až měsíců. Záleží především na složitosti a velikosti plochy fasády. Záležet bude ale i na tom, zdali se do zateplování vrhnete svépomocí, nebo zvolíte profesionální provedení firmou. Pokud jste šikovný kutil a se zateplovacími pracemi již máte nějaké zkušenosti, není problém vše zvládnout na vlastní pěst. Jistotou je ale pochopitelně najmutí proškolené firmy, jejíž zkušenosti se uplatní při celém realizačním procesu.

Autor: Redakce Nazeleno.cz