Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Partneři sekce

Zateplení domů - jaké se vyplatí?

Bydlíte ve starším rodinném domě a potýkáte se stále vyššími náklady na vytápění. Chcete dům zateplovat a využít dotace v programu Nová zelená úsporám? Nezapomeňte si spočítat, kolik za zateplení zaplatíte, kolik energie ušetříte a kdy se vám investice vrátí. Jak na to?

12. 06. 2013 | David Daniel

Ve zkratce:

Dotační program Nová zelená úsporám je (snad) za dveřmi. Jaká opatření pro získání dotace budete muset na svém domě provést? Jak moc se vyplatí různé varianty zateplení obvodových stěn? Připravili jsme pro vás několik základních kalkulací různých možností zateplení domu.

Pořízení vlastního bydlení je zpravidla jednou z největších investic v životě člověka. Kromě volby vhodné dispozice nebo konstrukce domu řešíme stále více také energetickou náročnost stavby, a to i v případě rekonstrukcí.

Kolik energie dům „spotřebuje“ totiž není navždy dané. Důvodů, proč klást důraz právě na aspekt energetické spotřeby domu, je několik: kromě snižování emisí CO2 jde hlavně o stále se zvyšující náklady na vytápění. V nehospodárné stavbě totiž mohou dlouhodobé náklady na energie podstatně přesáhnout její vlastní cenu.

 „Na dotaci z programu Nová zelená úsporám dosáhnete, pokud snížíte energetickou náročnost domu alespoň o 50 % oproti původnímu stavu.“

Na trhu se objevují stále nové a nové technologie, materiály a postupy, které nabízejí mnoho variant, jak uspořit energii na vytápění. Není proto problém najít produkty se skutečně dobrými parametry; některá „převratná“ řešení se ale při podrobnějším zkoumání mohou ukázat jako málo vhodná pro daný dům, anebo je u nich poměr nákladů a výsledného efektu příliš velký – a investice do nich neracionální. Hledisko hodnotící návratnost investice by proto mělo být jedním ze zásadních při volbě typu stavby nebo jednotlivého opatření.

Více o zateplení na Nazeleno.cz:

   – Izolace - přehled plastových materiálů

   – Minerální izolace a high-tech možnosti

   – Izolační materiály pro řešení detailů

   – Nová zelená úsporám - co radí odborník

Úspornost bydlení otestuje energetický audit

Pro uvažování o úsporném bydlení je určující, zda chceme vylepšovat stav starší, nehospodárné stavby, anebo jestli plánujeme energeticky šetrnou novostavbu. V prvním případě budeme srovnávat energetickou bilanci původní a vylepšené stavby – z ní vyplyne energetická a finančně vyjádřitelná úspora a také návratnost investice do úsporných opatření.

Při rekonstrukci staršího rodinného domu bychom měli nejprve s pomocí energetického auditu zjistit, jak na tom stavba z hlediska spotřeby energie je (odborný posudek lze využít při žádostech o dotace). Určující hodnotou je přitom roční spotřeba energie na metr čtvereční obytné plochy – ta budovu zařadí do energetické kategorie podobně, jako je tomu u štítku elektrospotřebičů (novostavba by se měla vejít do kategorie C, tedy spotřebovat maximálně 142 kWh na metr čtvereční tepla)

Energetický audit

Hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění udávané v kWh/m2 musí být doloženy:

  • autorizovaným inženýrem v oborech pozemní stavby,
  • technikem prostředí a technologických zařízení budov (projektantem),
  • autorizovaným architektem nebo energetickým auditorem.

Údaje musí být doloženy na základě údajů z projektové dokumentace a budou počítány podle ČSN EN ISO 13790, případně převzaty z výpočtů pro Průkaz energetické náročnosti budovy (ENB). Povinnost zpracovat Průkaz energetické náročnosti budov se týká všech novostaveb a rozsáhlejších rekonstrukcí, jak definuje vyhláška 78/2013 Sb. V současné době se však jedná o zmírnění těchto požadavků a Průkaz energetické náročnosti by neměl být vyžadován například při prodeji nemovitosti. V takovém případě by mělo stačit doložit jen tři poslední faktury za energie.

V současnosti mohou Průkaz energetické náročnosti budov vydávat pouze odborníci, kteří mají oprávnění udělované Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Jejich seznam včetně kontaktů je na stránkách MPO (http://www.mpo-efekt.cz/cz/energeticke-expertizy).


Spotřeba energie v nehospodárném rodinném domě

Efektivitu úsporných opatření lze ukázat na konkrétním příkladu staršího, samostatně stojícího rodinného domu. Stavba je zděná, bez dodatečné izolace, nepodsklepená, má sedlovou střechu, starší dřevěná okna a dveře.  Rozměry domu jsou následující:

  • podlahová plocha je 130 m2,
  • plocha vnějších stěn je 260 m2,
  • sedlová střecha má plochu 200 m2.

Stavba prošla energetickým auditem, jehož výsledky nejsou zrovna optimistické:

  • rodinný dům spadá do energetické třídy E, která je hodnocena jako nehospodárná, ročně spotřebuje 195 kWh tepla na metr čtvereční plochy,
  • náklady na energie dosahují zhruba 122 000 Kč (vztaženo na průměrnou cenu 1 kWh elektřiny, při využití tarifu D26d se můžete dostat i na polovinu této částky)
  • největší podíl na spotřebě energie má vytápění a ohřev teplé užitkové vody.

Snížení spotřeby energie o 20 % oproti původnímu stavu znamená možnost získání dotace
Snížení spotřeby energie o 50 % oproti původnímu stavu bude znamenat možnost získání dotace ve výši 25 % nákladů na provedené práce (Foto: ThinkStockphotos.com)

Zateplení domu kontaktní vnější izolací

Zásadní roli ve škále opatření, která povedou k úspoře energií, hraje zateplení vnějšího pláště stavby. U samostatně stojícího domu vznikají největší ztráty na vnějších stěnách a v oknech, a proto první investice míří právě sem. Jakou efektivitu mohou mít? Při celkové ploše vnějších obvodových zdí domu (260 m2) je nejjednodušším účinným opatřením dodatečná kontaktní vnější izolace. Nejčastěji je zřizována z vrstvy polystyrenuvnější izolační omítky. O úsporách energií pak rozhodne tloušťka izolační vrstvy.

U osmicentimetrové vrstvy polystyrenu můžeme počítat s cenou  zhruba 1 100 Kč za metr čtvereční izolace  včetně řemeslnických prací, celkem pak zaplatíme asi 286 000 Kč. Roční spotřeba energie v takto zatepleném domě klesne na 160 kWh/m2, což odpovídá roční úspoře cca 21 700 Kč (opět při uvažované ceně energie 4,83 Kč/kWh). Návratnost investice bude zhruba 14 let. Komplikací ale je, že celková úspora energie bude méně než 20 %, nevznikne vám proto nárok na dotaci z programu Nová zelená úsporám.

První investice u samostatně stojícího domu směřuje většinou do izolace vnějších stěn
První investice u samostatně stojícího domu směřuje většinou do izolace vnějších stěn (Foto: Thinkstockphotos.com)

Pokud použijeme dvanácticentimetrovou vrstvu polystyrenu, zvýší se cena na zhruba 1 250 Kč za metr čtvereční izolace, celkem pak zateplení vyjde na 325 000 Kč. Roční spotřeba energie přitom klesne na 152 kWh/m2, roční úspora bude cca 26 500 Kč a návratnost investice cca 12 let.

S dvaceticentimetrovou vrstvou polystyrenu bude cena 1 400 Kč za metr čtvereční izolace. Celkově vyjde zateplení na 364 000 Kč a dům ušetří ročně na topení cca 31 000 Kč a dosáhne spotřeby 145 kWh tepla na metr čtvereční. Návratnost investice je bez dotace cca 12 let. Pro pořádek připomínáme, že ceny jsou kalkulovány pro elektrické vytápění s cenou 4,83 Kč/kWh. Při využití dvoutarifů určených pro akumulační vytápění a ohřev teplé vody by návratnost byla zhruba dvojnásobně dlouhá. Navíc v ani jednom případě se nedostanete na úroveň podmínek programu Nová zelená úsporám a nebudete moci čerpat dotace na zateplení domu.   

Pouhé zateplení střechy příliš nepomůže

Podobně lze kalkulovat úsporná izolační opatřenístřechy a podlah, i tady lze počítat s náklady na investici a jejich návratností. Lze například uplatnit dodatečnou izolaci s pomocí minerální vlny. Například pro sedlovou střechu domu (plocha asi 200 m2) je ale poměr mezi cenou a výsledným efektem poměrně nepříznivý a návratnost investice dlouhá – s použitím dvaceticentimetrové vrstvy minerální vlny lze dosáhnout úspor zhruba 13 kWh na metr čtvereční plochy a uspořit tak řádově tisícovky. Ani na dotaci v případě, že bude zateplena pouze střecha investor nedosáhne. Cena celkového zateplení přitom přesáhne 200 000 Kč. Pouhé zateplení střešního pláště nemá velký efekt a návratnost je dlouhá, má smysl pouze v kombinaci s jinými úspornými kroky.

Komplexní zateplení domu: Bude možné čerpat dotace

Vyšší efekt a úspory energie přinese rekonstrukce nedokonale izolované podlahy – tady můžeme při volbě levnějšího opatření (polystyren) s náklady cca 130 000 Kč a zlepšit energetickou bilanci asi o 15 kWh/m2. O stejnou hodnotu lze také snížit energetickou spotřebu při výměně starých netěsných oken a vchodových dveří za moderní s lepšími izolačními vlastnostmi.

Pouhé zateplení stěn domu nejspíš nebude pro čerpání dotací stačit

Větší smysl ale dává komplexní zateplení celé stavby – střechy, vnějších stěn, podlahy, dveří a oken. Pokud roční energetická spotřeba stavby klesne pod hranici 70 kWh/m2 a dům se dostane do energetické třídy B (úsporná budova), lze počítat s dotací z programu Nová zelená úsporám ve výši minimálně 25 % nákladů na provedená opatření. Pokud navíc instalujete větrací systém s rekuperací tepla a snížíte energetickou náročnost domu o více než 75 % (zateplení obvodových stěn 200mm polystyrenem, zateplení podlah, střechy či stropu, eliminace případných tepelných mostů a výměna oken nejlépe za izolační trojskla), můžete se dostat až na dotace ve výši 50 % nákladů na provedená opatření.

Úsporná opatření při rekonstrukci mají svá specifika

Realizace úsporných opatření ve starších stavbách má řadu specifik a vždy se jedná o komplikovaný odborný problém. Představa, že stačí dům „obalit“ vrstvou polystyrenu a dosáhnout tak potřebných úspor, je falešná a může vést ke komplikacím a hlavně může znamenat promarněnou investici. Proto je lepší se při plánování zateplení obrátit na odborníka z řad autorizovaných projektantů a inženýrů. Zpracování projektu a energetického auditu je navíc nejspíš bude jednou z podmínek pro čerpání dotací.  

Tagy: Stavba a rekonstrukce, Izolace, Nízkoenergetické domy, Bytové domy, Jak revitalizovat, Zateplovací systémy

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií

Katalog firem

CONDA s. r. o.

Společnost CONDA s. r. o., je výhradním dodavatelem pěnového skla GEOCELL pro Českou a Slovenskou republiku.…

<!-- -->
KOREK spol. s r.o., org. sl.

Jsme specialisté na dodatečné zateplení budov kontaktním tepelně izolačním systémem a v rámci revitalizace…

<!-- -->
A-GLASS pěnové sklo

Společnost REC Group s. r. o., je českým výrobcem tepelné izolace - pěnového skla A-GLASS

<!-- -->
Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. na českém trhu vyrábí a prodává izolační materiály…

<!-- -->
Chcete být na tomto místě? Zvolte zvýhodněný zápis!