fbpx

Ušetříte stavbou nevytápěné garáže?0

Garáž, která je začleněna přímo do půdorysu domu, může také hrát významnou roli při spotřebě energií. Garážovými vraty totiž odchází až 25 % tepelné energie z garáže ven a dochází tak k ochlazování celého domu. Jak tomu zabránit? Řešením jsou garážová vrata s tepelnou izolací.

V tuzemsku se vžil názor, že v nové garáži rodinného domu se nemusí a nebude topit, garáž bude takzvaně „studená“ a garážová vrata budou bez zateplení. Je to odůvodněno správnou snahou snížit investiční náklady na novostavbu a budoucí provozní náklady domu. Ale když je to takto, tak nač stavět garáž? Pak přece stačí přístřešek.

„Křídlo garážových vrat Alutech Standard SRD-S dosahuje koeficientu tepelné vodivosti U=0,61 W/m2K.“

Praxe je však obvykle  jiná. V České republice se ve většině případů staví dle typových projektů rodinných domů, kde je garáž většinou začleněna do půdorysu domu nebo je přistavěna jako přístavba k domu pod jednou konstrukcí střechy. Pokud se v takovém případě staví „studená garáž“ a bohužel to tak často je, pak taková garáž už z fyzikálního hlediska studená nikdy nebude.

Teplo se šíří přes tepelné mosty a  garáž stojí jako součást půdorysu buď v teplé obálce budovy nebo se opírá jednou stěnou o dům. Pokud nejsou stěna, podlaha a strop garáže dobře izolovány tepelnou izolací, bude se teplo šířit z domu do garáže přes obvodové stěny, podlahy a případně stropy. Poté si lidé pořídí relativně drahá garážová vrata se slabou tepelnou izolací a ztenčeným panelem, protože to přece stačí.

Co je výsledkem této snahy o úsporu?

Garážová vrata tvoří cca 1/4 plochy obvodových stěn garáže. Odchází jimi tedy cca 25 % tepelné energie zevnitř garáže ven, protože v garáži se často významně větrá a průměrná roční teplota v naši zeměpisné šířce je 7,5 – 8,9 °C! Přes garáž tak dochází k ochlazování celého domu (přes styčné stěny) a úspora tepla je přinejmenším pochybná.

Dobře izolovaná garážová vrata vám ušetří náklady na vytápění domu
Dobře izolovaná garážová vrata vám ušetří náklady na vytápění domu

V jiné verzi je do garáže často plánován jeden topný radiátor pro temperování garáže nad bodem mrazu. To je dobrá úvaha, pokud je ovšem učiněno i to ostatní. Tedy dobře zatepleno. Jinak se v garáži topí sice málo, ale  nepřetržitě od podzimu do jara. A zkuste v takové garáži teplovodní vytápění vypnout. Všechno zmrzne. To pak souvisí i s garážemi bez topení. V garáži míváme různé barvy, přípravky na údržbu vozidla, balenou vodu další věci, které nesmí projít bodem mrazu.

Jak by to tedy ve skutečnosti mělo být?

Vyplatí se vám buď stavět studený přístřešek skutečně levně a pečlivě jej vyčlenit z tepelné obálky domu, nebo stavět temperovanou garáž a dopředu naplánovat její tepelnou ztrátu.

V takovém případě je dobré si pořídit dobrá a spolehlivá garážová vrata. Zcela nová sekční garážová vrata Alutech Standard SRD-S s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi uvedla v letošním roce na trh společnost Technopark. Vrata  jsou  vyrobena ze zesílených panelů o tloušťce 45 mm, které jsou vyplněny polyuretanovou pěnou o vysoké hustotě bez obsahu freonů. Křídlo vrat tak dosahuje koeficientu tepelné vodivosti  U=0,61 W/m2K (!) a získává lepší mechanickou odolnost proti větru i poškození nárazem (pro srovnání: Eurookno s běžnými trojskly dosahuje U celého okna = 0,8-0,9 W/m2K.)

Garážová vrata Alutech Standard SRD-S výborně izolují

Další  výhodou vrat SRD-Standard je jejich perfektní utěsnění ve stavebním otvoru díky EPMD polymeru použitému při výrobě všech těsnicích prvků. Ty zůstávají pružné i po letech provozu i při nízkých teplotách, a tak vzhledem k minimální infiltraci venkovního chladného vzduchu nedochází k dalším ztrátám tepla.

Dále jsou vrata vybavena patentovaným systémem bočních tažných pružin, které zjednodušují (a tedy i zlevňují) celkovou konstrukci vrat. Garážová  vrata Alutech  Standard SRD-S s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi můžete u Technoparku koupit včetně pohonu a dálkového ovládání za 18 208 Kč bez DPH (při  rozměru 2 000 x 2 500 mm).

Izolace garážových vrat přináší další úspory energie

Úspory tepla s ohledem na cenu energií jsou v současné době velmi aktuální. Bylo prokázáno, že 25 % tepelné roční bilance novostaveb rodinných domů se přímo dotýká výplní otvorů, tedy oken, dveří, ale i garážových vrat.

Současná nabídka oken i dveří pro nízkoenergetické a pasivní stavby se oproti minulým letům výrazně zlepšila. Okna nebo vstupní dveře s koeficientem prostupu tepla U pod 1,1 W/m2K, vhodná pro nízkoenergetickou stavbu, lze zakoupit u mnoha firem. Najít kvalitní výrobek s prostupem tepla U=0,8 W/m2K a nižším, vhodný pro pasivní dům, již tak jednoduché není. Požadované nízké prostupy tepla přinášejí vysoké nároky na kvalitu skleněných výplní oken i dveří, distančních rámečků skel, rámů oken, utěsnění okenních a dveřních křídel i provedení jejich montáže do stavebního otvoru.

U sekčních garážových vrat a nových typů vstupních dveří je situace výrazně jednodušší. Je to především díky tomu, že nemusí být vybavena skly a je možné je vyrobit z panelů vyplněných kvalitní polyuretanovou pěnou, která se jeví jako velice efektivní a dlouhodobě stálý tepelný izolant. Záleží samozřejmě také na tloušťce takového panelu.

Alutech Standard SRD-S: Koeficient prostupu tepla jen U=0,61 W/m2K

Společnost TECHNOPARK CZ s.r.o. uvedla na trh nová sekční garážová a průmyslová vrata i vstupní dveře značky Alutech vyráběné z panelů o tloušťce 45 mm, vyplněných polyuretanovou pěnou o vysoké hustotě a bez obsahu freonu. Díky tomu bylo možné docílit certifikovaného koeficientu prostupu tepla křídly vrat U jen 0,61 W/m2K. U vrat se vstupními dveřmi je pak U křídla vrat 1,0 W/m2K.

Vrata jsou standardně dodávána s panty a konzolami vodicích koleček z nerezové nebo pozinkované oceli, dle typu vrat. Celkový koeficient prostupu tepla vraty však závisí i na technickém řešení zámku sekcí vrat, typu použitých těsnění mezi sekcemi a způsobu utěsnění vrat ve stavebním otvoru.

Garážová vrata z nabídky Technoparku  jsou vybavena řadou těsnění vyrobených z polymeru EPMD, který zůstává dlouhodobě plastický i při nízkých teplotách a zajišťuje tak výbornou těsnost garážových vrat ve stavebním otvoru. To je důležité pro zamezení infiltrace studeného venkovního vzduchu, kdy díky „průvanu“ dochází k dalším tepelným ztrátám.

Tato vrata a dveře se na trhu prodávají za nižší nebo stejnou cenu jako podobná vrata jiných výrobců s výrazně horšími tepelně izolačními vlastnostmi.

S Alutech Standard SRD-S dosáhnete 33% tepelné úspory

Pro srovnání a ilustraci uvádíme tepelné snímky sekčních garážových vrat a vestavěného okna. Snímky byly pořízeny tepelnou kamerou značky Fluke při teplotě venkovního vzduchu – 6 °C, vnitřní teplotě uvnitř domu +22 °C a vnitřní teplotě garáže +15 °C.

Sekční garážová vrata – byla vyrobena z panelu o síle 42 mm vyplněného polyuretanem a utěsněna běžným gumovým těsněním. Výrobce udává křídla vrat = 1,1 W/m2K. Na snímku je patrný výrazný tepelný most způsobený betonovou podlahou garáže a průnikem teplého vzduchu z garáže v horní části otvoru způsobený špatným dotěsněním horní sekce vrat k otvoru garáže. Dále jsou patrné tepelné ztráty mezi sekcemi díky nedokonalému utěsnění spáry mezi sekcemi a  konstrukce zámku panelu.

Vrata Alutech Standard SRD-S na rozdíl od běžných sekčních garážových vrat omezují tvorbu tepelných mostů
Vrata Alutech Standard SRD-S na rozdíl od běžných sekčních garážových vrat omezují tvorbu tepelných mostů

Vestavěné okno – skleněná výplň trojskly, naplněno argonem, distanční rámečky skel z nerez oceli, rám okna europrofil 92 mm.Výrobce okna udává celého okna = 1,1 W/m2K.  Tepelné ztráty jsou způsobené špatným seřízením okna a průnikem teplého vzduchu ven, nedostatečnou izolací soklové části okna a rámem okna.

Sekční garážová vrata z nabídky firmy Technopark dosahují křídla vrat = 0,61 W/m2K, což je o 33 % vyšší tepelná úspora oproti vratům s křídla vrat = 1,1 W/m2K. Pokud vezmeme v úvahu i použité nové těsnící EPMD materiály a  kvalitu utěsnění vrat v otvoru, pak reálná úspora tepla při použití vrat Alutech bude ještě vyšší. Taková garážová vrata jsou pak vhodná i do energetický úsporných staveb.

Více informací získáte na stránce www.technopark.cz nebo na e-mailu info@technopark.cz, popřípadě na bezplatné infolince 800 832 466.

Autor: Komerční sdělení