fbpx

Termovize: Cena, využití a k čemu se hodí?0

Budete zateplovat dům? Nebo jste již vyměnili okna, zateplili fasádu, ale teplo z vašeho domu stále uniká? Nekvalitní utěsnění, praskliny zdí nebo nedostatečnou izolaci odhalí termovize. Jak termokamery pracují a za jakých podmínek je možné jejich služby využít? Kolik termovize stojí a kde si ji objednat?

Zateplování domů je v současné době stále aktuálnější vzhledem k rostoucím výdajům na vytápění. Únikem tepla v zimě vznikají velké ztráty, kterým se snažíme zamezit výměnou oken, zateplením fasády nebo izolací střechy. Odhalit skuliny, jimiž teplo uniká, není vždy snadnou záležitostí. Pokud si nejsme jisti, kudy se teplo z domu ztrácí, je vhodné obrátit se na odborníky a nechat si úniky energií zkontrolovat termovizní kamerou.

„Termovizi je vhodné provádět v chladnějším počasí, kdy rozdíl teploty interiéru budovy a vnějšího prostředí je minimálně 15 °C po dobu alespoň 2 dnů.“

Reklama

Termokamera má ve stavebnictví široké možnosti preventivního, diagnostického a kontrolního využití. S její pomocí můžeme kromě úniků tepla a chyb v konstrukci domu zjistit také například špatné utěsnění otvorů po demontáži plynových kamen, poškození a praskliny zdí ukrývajících se pod omítkou, nedostatečně izolované zdroje tepla a teplé vody, ale třeba také zmapovat místa, která jsou ohrožena vznikem plísní, protože se v nich drží vlhko. Využití služeb termokamery a vypracování posudků kompetentními odborníky má navíc tu výhodu, že při reklamaci poskytují jasný argument například o špatně odvedené práci při výměně oken a předchází tak vyčerpávajícím soudním sporům.

SERIÁL: Zateplování rodinného domu

    – Zateplení domu: Co zateplit?

    – Termovize: bez ní jde zateplování těžko

    – Zateplení domu: Kdy se vyplatí?

    – Zateplení střechy a fasády

Jak funguje termovize?

Podívejme se na princip termovize blíže. Termovizní snímání pracuje se „schopností vnímat“ a zaznamenávat infračervené záření, které vyzařují všechny předměty s teplotou vyšší než je absolutní nula, tj. -273 °C. Termokamera jej přitom nesnímá pouze z povrchu objektu, ale také z okolí, které snímaný objekt odráží a z prostoru mezi ním a kamerou. Vše pak převádí na elektrický signál a zpřístupňuje lidskému oku.

Ve výsledku se na displeji termokamery zobrazí barevný snímek – termogram, ze kterého odborník určuje teplotní rozdíly. Velkou roli pro přesnost měření přitom hraje tzv. emisivita snímaného objektu. Platí, že pro měření je nejideálnějším tzv. černé těleso s hodnotou emisivity 1 (nejblíže k ní má například lampová čerň, ale i voda nebo sklo), spolehlivost měření klesá úměrně s materiálem s nižší emisivní hodnotou – u lesklých těles (například leštěný chrom nebo leštěný bronz) dosahuje pouze jedné desetiny.

V praxi to znamená, že snímek zobrazuje v širokém spektru dle barev teplotní škály, přičemž černá barva odpovídá nejchladnějším místům v objektu, bílá nejteplejším, ale věrohodnost závisí na typu snímaného materiálu.

Termogram
Termogram. Zdroj: www.epogee.co.uk

Za jakých podmínek lze termovizi použít

Diagnostická metoda formou termovize má i další úskalí, která podstatným způsobem omezují její využívání. Ideální podmínky pro měření jsou specializovanými firmami až na drobnější odchylky definovány jednotně. Základní doporučení hovoří o co nejchladnějším počasí, rozdíl teploty interiéru budovy či bytu a vnějšího prostředí by měl být minimálně 15 °C, a to po dobu alespoň dvou dnů.

Za nejvhodnější čas k měření jsou považovány večerní hodiny, případně velmi brzké ranní hodiny. V každém případě by na snímaný objekt nemělo předtím svítit slunce a minimálně dvě hodiny před měřením by se nemělo v objektu ani větrat. Mezi vhodné podmínky nepatří deštivé počasí, příchod sněhové nadílky, či rychlost větru, která přesahuje tři metry za sekundu. Mohlo by dojít k přílišnému ochlazení konstrukce.

 Termokameru není nutné kupovat. Termovizi provedou na obejdnávku stavební firmy
Termokameru není nutné kupovat. Termovizi provedou na obejdnávku stavební firmy

Kolik termovize stojí?

Přestože popularita termovizní diagnostiky roste a existuje již řada firem, které se na tuto oblast specializuje, není dosud po ruce jejich ucelená databáze. Zájemci se mohou obracet především na stavební firmy v okolí svého bydliště. Za úplatu pak firma provede termovizi včetně zpracování odborného posudku.

Oslovit je možné rovněž specializované firmy, které provádějí termovizní diagnostiku celorepublikově – k ceně měření a odbornému posudku se obvykle připočítává i dopravné. Výše částky za službu se mění společnost od společnosti a často není ani uváděna, protože se odvíjí od individuálního přání objednatele a rozsahu práce. Přesto můžeme říci, že základní cena termovize se pohybuje od 1 300 do 5 000 korun, za standardní diagnostiku zateplovacího systému se účtují asi 2 000 korun. Samotnou termokameru lze pořídit od 40 do několika set tisíc korun.

Autor: Redakce Nazeleno.cz