fbpx

Tepelné mosty: Jak se jich zbavit?0

Tepelné mosty budov nejsou vůbec příjemné – uniká jimi tepelná energie, což nás stojí nemalé peníze. Tepelné mosty navíc mohou způsobit plesnivění izolace a v extrémním případě narušit i konstrukci domu. Jak zabránit vzniku tepelných mostů? Jakou izolaci použít?

Tepelné mosty jsou místa v konstrukci budovy, kterými ve zvýšené míře uniká tepelná energie z interiéru do okolního prostředí. Způsobují tak nejen tepelné ztráty a tím i vyšší spotřebu energie, ale také pokles vnitřní povrchové teploty někdy až pod rosný bod a následnou kondenzaci vodních par, které mohou mít za důsledek vznik plísní.

„Tepelné mosty způsobují značné tepelné ztráty.“

Reklama

Odstranění tepelných mostů vyžaduje poměrně značný zásah do konstrukce, a proto se vyplatí přemýšlet nad skladbou vnějšího pláště stavby včetně vlastností jednotlivých vrstev z hlediska propustnosti plynů i par a předejít tak budoucím investicím. Je také nutné myslet na způsob odvětrávání izolace či zvolit difúzně otevřenou stavbu, která „se odvětrává sama“.

Izolace a zateplení

    – Zateplení domu: Co zateplovat?

    – Tepelné izolace: Není jen polystyren

    – Izolace fasády, stropu a sklepa

    – Hydroizolace: Jaké materiály zvolit?

Česká republika je charakteristická rozdílnými klimatickými podmínkami nejen během roku, ale i co se oblastí týče. Nelze tak stanovit ideální skladbu vnějšího pláště budovy, který bude odvětrávaný či difúzně propustný a zároveň nebude vytvářet tepelné mosty. Každou konstrukci je nutné „šít na míru“ dané oblasti. Firmy zabývající se izolacemi často nabízejí několik variant vhodných pro různé regiony. „Nicméně investoři na tuto skutečnost často nehledí, a pokud připravujeme konkrétní nabídku, lokalitu stavby někdy neznáme, neboť ji investor často tají kvůli konkurečnímu tlaku,“ komentuje situaci na trhu Karel Sedláček z Isover.

Typy tepelných mostů

Tepelné mosty můžeme dělit podle vzniku. Buď se jedná o mosty způsobené netěsnostmi plášti dělící konstrukce, kdy se jedná o odvětrávání vnitřního vzduchu do exteriéru (tepelným mostem tak můžeme nazvat i otevřené okno). V tomto případě se tedy jedná o tepelné ztráty vzniklé prouděním.

Tepelnými mosty uniká tepelná energie
Tepelnými mosty uniká tepelná energie

Další typ tepelných mostů vzniká v momentě, kdy je samotná stavba dělící konstrukce nevhodně navržená (například pro místní klimatické podmínky), nebo mosty vzniknou vlivem později přidaného prvku do konstrukce nemovitosti. Nejčastějšími situacemi, při kterých tepelné mosty vznikají, je ukončení zateplovacího systému při základech, okenních otvorů či pozednice. Tepelné mosty mohou vést do všech směrů – tedy stěnami i střechou do okolí, ale i sklepem či garáží.

Izolace a tepelné mosty

Izolaci lze porovnávat z mnoha hledisek. Pokud se bavíme o tepelných mostech, pak nás zajímá zejména životnost izolace, její schopnost absorpce a opětovné odpařování i odolnost vůči plísním (odolnost vůči tlaku, tahu a protipožární vlastnosti tedy protentokrát opomineme). Jak se bude izolace chovat v konstrukci, záleží i na celkové skladbě materiálů.

Příklad skladby materiálů při difůzně otevřené konstrukci
Příklad skladby materiálů při difůzně otevřené konstrukci. Zdroj: Isover

V době, kdy se klade velký důraz na minimální tepelné ztráty, se zvyšuje tloušťka izolací a ta sebou nese riziko zadržování vodních par. Je tedy důležité, aby v konstrukcích nedocházelo ke kondenzaci vodních par nebo aby konstrukce zůstala difúzně otevřená, pokud je dům takto stavěn. Místo kondenzace totiž ukazuje na existenci tepelného mostu.

Záleží i na pokládce jednotlivých vrstev. „Tepelné mosty přesušujeme křížem kladenou izolací u šikmých střech a aplikací zátek u fasád. Kotvící prvky používáme v závislosti na sortimentu a aplikaci – jiné jsou pro fasády kontaktní, větrané a jiné pro šikmé střechy,“ vysvětluje Karel Sedláček.

Propustnost jednotlivých typů izolací

Minerální kamenná vlna a minerální skelná vlna
 • vysoká paropropustnost (nízký difúzní odpor)
 • neměla by být dlouhodobě vystavována vlhku
 • nižší kondenzace vlhkosti v konstrukci či interiéru
 • nižší pravděpodobnost následného vzniku plísní

Pěnový polystyren – eps

 • střední propustnost pro vodní páru
 • neměl by být dlouhodobě vystavován vlhku
 • nízká objemová hmotnost

Extrudovaný polystyren – xps

 • vysoká paropropustnost (nízký difúzní odpor)
 • minimální nasákavost
 • lze ho použít ve vlhkém prostředí, kde působí jako tepelná izolace
 • nutné chránit před UV zářením

Pěnové sklo

 • zcela neprodyšné pro všechny plyny včetně vodní páry a radonu, koeficient difúzního odporu µ je neměřitelně vysoký až nekonečný
 • zcela vodotěsné a nenasákavé

Skladba materiálů určuje kvalitu bydlení

Jedním z typů staveb, se kterými se v poslední době můžeme setkat stále častěji, jsou difúzně otevřené konstrukce, jedná se hlavně o dřevostavby. Tento typ konstrukce umožňuje prostup více plynů na molekulární bázi, například mezi suchým vzduchem a vodní párou. Difúzně otevřené kostrukce tak nevyžadují parozábranu (ale použít ji můžete), neboť díky složení materiálů nedochází ke kondenzaci, není tedy nutný systém dokonalého utěsnění či řízené cirkulace vzduchu. Skladba materiálů, kterou zvolíte, ale závisí na typu objektu a zejména izolovaného místa.

Desky Isover FASSIL NT (dříve Orsil FASSIL NT) jsou vhodné pro izolace vnějších stěn předvěšených fasádních systémů, ale je nutné je chránit před nadměrným působením větru při montáži větrané fasády
Desky Isover FASSIL NT (dříve Orsil FASSIL NT) jsou vhodné pro izolace vnějších stěn předvěšených fasádních systémů, ale je nutné je chránit před nadměrným působením větru při montáži větrané fasády. Zdroj: Isover

Specilalitou u těchto konstrukcí je totiž nutnost postupného snižování difúzního odporu, respektive zvyšování paropropustnosti materiálu směrem ven, tedy od interiéru k exteriéru. Pokud se rozhodnete objekt uzavřít izolací a fasádou, které nejsou prostupné, pak je nutné použít difúzně otevřený záklop a difúzně otevřenou finální úpravu, nebo odvětrávanou fasádu, kde musí být větraná mezera, kterou umístíte mezi tepelnou izolaci a poslední záklop. Tak dosáhnete ideálního mikroklimatu v domě a optimálních podmínek pro izolaci, aniž by došlo ke vzniku tepelného mostu.

Ploché střechy, kontaktní fasády či podlahy jsou vždy bez větrané mezery, nicméně pokud to jde, tak větranou mezeru doporučujeme (šikmé střechy, větrané fasády, atd.). Pokud totiž izolace Isover zvlhne, izoluje sice méně po dobu, kdy je v ní zadržována voda, ale po vyschnutí se stává opět 100% funkční,“ upřesňuje Karel Sedláček.

Izolace a zateplení

    – Zateplení domu: Co zateplovat?

    – Tepelné izolace: Není jen polystyren

    – Izolace fasády, stropu a sklepa

    – Hydroizolace: Jaké materiály zvolit?

Autor: Redakce Nazeleno.cz