fbpx

Tepelná izolace soklu: nové materiály i řešení od Isoveru0

Společnost Isover uvedla letos na trh novou izolační desku Isover EPS SOKL 3000. Kromě vysoké mrazuvzdornosti a minimální nasákavosti jde o řešení s optimálním poměrem cena/výkon.

Energeticky úsporné domy, takzvané domy s kvalitním a dostatečným zateplením, jsou předmětem častých diskuzí, a to zejména ve spojitosti s úsporami energií a snížením nákladů na vytápění. U těchto staveb narůstá na významu řešení jednotlivých detailů a eliminace tepelných mostů. Velmi důležité je pak zateplení soklové části. Navrhování soklu staveb prochází poměrně zásadním vývojem. Změny se týkají jak používaných materiálů, tak navrhovaných technických řešení.

Co vlastně dnes vyžadujeme od soklu:

 • dostatečnou pevnost
 • odolnost proti působení vody (vzlínající i odstřikující)
 • odolnost proti působení mrazu
 • odolnost proti agresivnímu prostředí rozpuštěných solí
 • možnost mechanického čištění
 • dostatečnou tepelně izolační schopnost celého detailu
 • ekonomické řešení s optimálním poměrem cena/výkon

V posledních dvaceti letech se nově od soklu vyžaduje taky dostatečná tepelná izolace

Požadavky na sokly jsou oprávněné a logické, jejich splnění však již tak jednoduché není. V posledních dvaceti letech je nově u soklu vyžadována také dostatečná úroveň tepelné izolace, která má v detailu řadu funkcí. Používá se standardně jak u jednovrstvých zděných stěn, tak u zateplených sendvičových konstrukcí.

Funkce tepelné izolace soklu:

 • nedochází k promrzání obvodových základů a části terénu pod stavbou
 • podstatné snížení tepelných ztrát v detailu, tj. zvýšení vnitřní povrchové teploty detailu a tím zamezení vzniku plísní
 • výrazné omezení kondenzace v detailu napojení základu na zdivo
 • základová část se dostává do chráněné nezámrzné oblasti a tím se prodlužuje její životnost
 • zamezení transportu vlhkosti do vyšších částí nad terénem
 • umožnění souvislého omítnutí pod úroveň terénu
 • umožnění jednoduchého a spolehlivého detailu ukončení hydroizolace

 

Typické správné řešení pro zateplené stěnové konstrukce

 

Typické správné řešení pro zateplené stěnové konstrukce

Problémy způsobené špatným zateplením soklu

Jako jednu z hlavních změn v navrhování detailu soklu můžeme uvést aplikaci hliníkové zakládací lišty u zateplovacích systémů ETICS. Tento prvek byl z nových detailů konečně odstraněn, protože způsoboval řadu problémů.

Typické problémy hliníkových zakládacích (soklových) lišt:

 • hliník je skoro nejlepší tepelný vodič, lišta je tedy výrazným tepelným mostem
 • hliník má vysokou tepelnou roztažnost, často tak dochází k trhlinám v zateplovacím systému u napojení na hliníkovou soklovou lištu
 • hliník nemá vysokou požární odolnost, je tedy také slabým místem z hlediska požární bezpečnosti
 • hliník je cenově náročný materiál

 


Příklad aplikace izolačních desek Isover EPS SOKL 3000 tloušťky 180 mm v detailu nízkoenergetické stavby (upravený terén bude nad úrovní vodorovné hydroizolace).

Tepelně izolační materiály pro sokl a spodní stavbu

Současná nabídka izolantů Isover pro sokl a spodní stavu obsahuje jak perimetrické izolace (Isover EPS SOKL, Isover EPS SOKL 3000, Isover EPS Perimetr), tak desky extrudovaného polystyrenu XPS. Všechny uvedené izolanty se vyznačují velmi nízkou nasákavostí a mrazuvzdorností.

Hlavní výhodou XPS desek je jejich vysoká pevnost v tlaku, která určuje možnost jejich použití i ve větších hloubkách. Naopak mezi výhody desek Isover EPS SOKL SOKL 3000 patří standardní výroba tlouštěk do 200 mm, konstantní úroveň lambdy pro všechny tloušťky na úrovni 0,034 a 0,035 W/(m.K).

Maximální hloubka použití základních materiálů pro sokl a spodní stavbu:

 • Isover EPS SOKL 3000: 3,0 m
 • Isover EPS SOKL: 4,5 m,
 • Isover EPS Perimetr: 4,5 m
 • XPS SYNTHOS 30: 12,0 m
 • XPS STYRODUR 3035CS: 12,0 m

Isover EPS SOKL 3000 pro ekonomické zateplení soklu

Při zateplování soklu je důležité promyslet i ekonomickou stránku řešení, tedy optimalizovat poměr cena/výkon. Z tohoto důvodu společnosti Isover v letošním roce uvedla na trh novou izolační desku Isover EPS SOKL 3000.

Izolační deska vychází z osvědčené koncepce desky Isover EPS SOKL, tedy formátu 1000×500 mm s povrchovou vaflovou strukturou pro vysokou přídržnost lepidel a tmelů. Nová deska Isover EPS SOKL 3000 je určena pro maximální hloubku pod terénem 3 m, což vyhovuje podstatné většině aplikací. Izolační desky Isover EPS SOKL Isover EPS SOKL 3000 se vyrábějí v tloušťkách 20-200 mm, což umožňuje splnění požadavků i pro energeticky úsporné stavby.

Více na www.isover.cz

Ing. Pavel Rydlo

Autor: Komerční sdělení