fbpx

Tepelná izolace pro sokl a spodní stavbu0

Trh s izolačními materiály se opět rozrostl. Společnost Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. významně rozšířila portfolio svých produktů a poskytuje nejširší výběr izolačních materiálů. Rozšíření nabídky se dotklo i izolačních materiálů pro sokly a spodní stavbu. O jaké produkty se jedná? Jaké jsou jejich přednosti?

Společnost Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. významně rozšířila své portfolio produktů. Poskytuje zákazníkům nejširší výběr izolačních materiálů pro všechny typy aplikací ve stavebních objektech. Rozšíření nabídky se týká také izolačních materiálů pro sokl a spodní stavbu, kde Isover vedle extrudovaného polystyrenu XPS nabízí také výrobky z expandovaného polystyrenu EPS.

„Isover EPS Sokl, Isover EPS Perimetr a Isover EPS DD Universal jsou novými izolačními materiály pro sokly a spodní stavbu.“

Soklové desky Isover EPS Sokl, desky Isover EPS Perimetr a drenážní desky Isover EPS DD Universal jsou speciálním typem EPS desek napěňovaných do forem pro náročné tepelné izolace konstrukcí v přímém styku s vlhkostí. Desky se zejména vyznačují minimální nasákavostí, vysokou pevností v tlaku a mrazuvzdorností. Desky jsou určeny i pro vysoce zatížené konstrukce (průmyslové podlahy apod.). Desky není nutno stejně jako desky z extrudovaného polystyrenu XPS chránit hydroizolací. Desky jsou vyráběny výhradně v samozhášivém provedení.


Aplikace drenážních desek Isover EPS DD Universal

Desky Isover EPS Sokl

Soklové desky Isover patří mezi základní stavební materiály pro každou stavbu. Jsou určeny pro sokl jak zateplených stěn v rámci zateplovacího systému ETICS, tak nezateplených zděných konstrukcí. Zde oceníme jejich vysokou odolnost proti průrazu a působení vlhkosti.

Hlavní funkce:

 • odstranění obvyklého tepelného mostu v oblasti přechodu stěny na betonový základ
 • vytvoření spolehlivého detailu ukončení hydroizolace nad terénem
 • umožnění provedení souvislého omítkového souvrství až pod úroveň terénu

Obě strany soklových desek jsou opatřeny vaflovou strukturou pro výbornou přídržnost lepidel a tmelů. Desky se zpracovávají shodně jako běžné fasádní EPS desky. K lepení se zpravidla používají cementové lepící tmely dle jednotlivých systémů ETICS. V případě aplikace na hydroizolace se k lepení používají lepící PUR pěny. Na soklové desky se nejčastěji aplikuje vyztužující vrstva a následně soklová ušlechtilá tenkovrstvá omítka.

Desky Isover EPS Perimetr

Desky Isover EPS Perimetr jsou určeny pro tepelné izolace budov spodní stavby, zejména suterénních stěn, základových desek apod.

Hlavní funkce:

 • tepelná izolace spodní stavby
 • ochrana hydroizolace (nahrazují ochrannou přizdívku)

Hrany desek jsou standardně opatřeny polodrážkou, která zamezuje vzniku tepelných mostů. Povrch tvoří systémový rastr po 50mm, který usnadňuje dělení desek. Desky Perimetr Isover se aplikují shodným způsobem jako desky XPS. Pokládají se v jedné vrstvě, natěsno na vazbu. K podkladu (ke stěně) se připevňují vhodným lepidlem. Vodorovné aplikace se provádějí jako volně položené.


Kombinace Drenážních a soklových desek zajišťuje nejvyšší stupeň ochrany objektu proti mrazu a vlhkosti se zajištěním souvislého omítnutí pod úroveň terénu

Drenážní desky Isover EPS DD Universal

Drenážní desky Isover jsou universálně použitelné jako soklové i drenážní. Jejich hlavním cílem je zajistit jak tepelnou izolaci, tak plošné odvedení vody k drenážnímu potrubí.

Hlavní funkce:

 • vytvoření plošné drenáže
 • ochrana hydroizolace (nahrazují ochrannou přizdívku)
 • zateplení spodní stavby (suterénu, základů) – tj. vyřešení obvyklého tepelného mostu
 • elegantní a jednoduché řešení detailů ukončení hydroizolace nad terénem
 • umožnění provedení souvislého omítkového souvrství až pod úroveň terénu

Další výhody oproti jiným typům plošné drenáže (např. nopové folie):

 • desky Isover EPS DD Universal je možno na lícové straně spolehlivě omítat (vaflová struktura)
 • drenážní desky jsou mechanicky velmi pevné a při sedání přilehlého násypu se nedeformují (není je nutno chránit další konstrukcí)

Obvod desek je standardně opatřen polodrážkou. Povrch desek tvoří z jedné strany drenážní rastr, druhá strana je opatřena vaflovou strukturou povrchu (pro vysokou přídržnost lepidel a tmelů). Drenážní desky jsou vyráběny ve dvou variantách, bez filtrační geotextilie (Isover EPS DD Universal) a s filtrační geotextilií (Isover EPS DD Geotex), kde filtrační textilie chrání drenážní rastr před zanášením.

Desky se lepí na hydroizolace nejčastěji PUR lepícími pěnami, v oblasti nad terénem se následně kotví talířovými hmoždinkami. Drenážní desky se v úrovni pod terénem bez další ochrany zasypávají, v úrovni nad terénem (cca 20 cm pod terén) se shodně jako soklové desky opatřují armovací vrstvou a ušlechtilou soklovou omítkou.

Autorem článku je Ing. Pavel Rydlo

Kontakt:

E-mail: info@isover.cz
Bezplatná poradenská linka: 800 ISOVER (476 837)
Web: www.isover.cz
E-mail: infor@isover.cz

Autor: Komerční sdělení