fbpx

Snižte náklady na vytápění domu díky izolaci základové desky0

Minimalizace energetických nároků domu, je jedním z hlavních cílů většiny stavebníků rodinných domů. Proto je při plánování stavby důležité zaměřit se na výběr takových materiálů a technologií, které při užívání domu pomohou zajistit co „nejlevnější provoz“ a nízké náklady na vytápění.

Cest, kterými lze snížit náklady na vytápění je mnoho. Zateplení domu, využití solární energie, rekuperace, pečlivý výběr paliva a kotle… Málokdo si však uvědomuje, že dům by se měl tepelně izolovat také od země. Začne-li se s tepelnou izolací už u základové desky, přinese to nemalé finanční úspory při provozu domu. Založení stavby na tepelně izolačním zásypu nepředstavuje žádnou extrémní finanční investici. Navíc dochází k úsporám, protože není nutná další podlahová izolace.

S inovativním zakládáním přichází do ČR společnost LIAS Vintířov, která zakládá rodinné domy na tepelně izolačním zásypu z lehkého mrazuvzdorného keramického kameniva Liapor. Pro účely zakládání se využívá kamenivo Liapor frakce 4-8 mm se sypnou hmotností 350 kg/m3, jehož součinitel tepelné vodivosti ve vysušeném stavu je 0,0949 W/m.K.

Přednosti zakládání na Liaporu

  • Ideální homogenní izolační vrstva bez tepelných mostů,
  • další podlahová izolace není nutná,
  • systém založení na Liaporu je vhodný pro založení staveb všeho typu (montované, monolitické, zděné),
  • mnoho referencí u nás i v celé Evropě,
  • rychlá stabilizace základové spáry,
  • jednoduchá montáž.

Postup při zakládání pomocí kameniva Liapor:

Po provedení výkopových prací se na rostlý terén ukládá drenážní vrstva kameniva v tloušťce cca 150 mm.

Připraví se drenáže, zdravotechnika a prostupy pro ostatní inženýrské sítě.

Na drenážní vrstvu se položí geotextilie z kontiunálního vlákna a provede potřebná vrstva tepelně izolačního zásypu kamenivem Liapor.

Dodávka Liaporu na stavbu se realizuje velkokapacitními sklápěči.

Samotné ukládání probíhá většinou ručně, případně malou pásovou mechanizací (závisí na velikosti stavby).

Na vrstvu kameniva Liapor se položí geotextilie z kontiunálního vlákna a následně probíhá příprava bednění, výztuže.

Betonáž základové desky.

Na takto připravenou základovou desku je možno realizovat rodinný dům.

Zakládání domu pomocí Liaporu může realizovat každý, kdo má se zakládáním domů zkušenosti. Výrobce Liaporu, společnost Lias Vintířov poskytuje stavebníkům bezplatnou technickou podporu a poradenství. Pro bližší informace, individuální cenové nabídky a objednávky kontaktujte obchodně technické poradce Lias Vintířov:

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.,

Dům jedním tahem
tel: +420 352 324 426
mob.: +420 724 172 044
e-mail: korellus@liapor.cz

 

Pro stavbu domu můžete využít také další produkty společnosti Lias Vintířov:

Autor: Komerční sdělení