fbpx

Šedý polystyren: Vynikající izolační vlastnosti, pozor ale na teplotní roztažnost0

Šedé desky pěnového polystyrenu se zvýšeným izolačním účinkem se na našich stavbách používají už devět let. Za tu dobu se šedým polystyrenem zateplily miliony metrů čtverečních. Šedý polystyren ale vyžaduje zvýšenou pozornost při aplikaci. Jinak budete výsledkem zklamáni.

Lambda o dvě třídy lepší. To byla v roce 2005 zpráva letící českým stavebnictvím. Pracovníci laboratoře dokonce nějaký čas nevěřili výsledkům na svých lambdametrech – 0,032-0,033 pro fasádní desky, 0,031 pro podlahové polystyreny. Ano šedé materiály mají velmi dobré izolační vlastnosti.

Technologie výroby šedých desek je téměř totožná s výrobou tradičního bílého polystyrenu, jen se mírně upraví nastavení výrobních zařízení a můžeme vyrábět. Jednou vhodnou podmínkou je mít dvě samostatné oddělené linky, jinak při přechodu z jednoho materiálu na druhý nějaký čas vyrábíte „Dalmatiny“.

Reklama

Technologické odlišnosti šedých desek – není polystyren jako polystyren.

Zavedení šedých výkonnějších polystyrenů si prošlo stejně jako zavedení jiných výrazně pokrokových materiálů svými dětskými nemocemi. Šedé desky se od běžného bílého polystyrenu liší v řadě vlastností. Prvotní problémy vznikaly zejména v letním období za jasných slunečných dní.

Součinitel teplené vodivosti a hustota bílého a šedého (Neopor) polystyrenu. (Obr.: Isover)

Při aplikaci za slunečných dní docházelo u některých staveb k problémům. Mezi deskami vznikaly mezírky, ačkoliv materiál byl prokazatelně stabilizovaný. Součinitel teplotní roztažnosti je pro šedý i bílý materiál shodný tj. příčina se musela pravděpodobně nacházet nějak v souvislosti s šedým povrchem a slunečním zářením. Takové vlastnosti se v rámci standardní certifikace neměří, a tak bylo třeba provést nestandardní dostatečně průkaznou zkoušku. Ta byla provedena na zařízení určeném k měření dotvarování desek tj. délkové změně. Cílem bylo zjistit, jakou teplotní diferenci může u právě nalepených desek vyvolat přímé oslunění. Fasádní deska byla na vhodném místě (slunné místo dočasně zastíněné) upevněna do stojanu a na setinném úchylkoměru byla nastavena základní hodnota 2,00 mm. Následně bylo zastínění odstraněno a po ustálení prodlužování izolační desky tj. cca 30 minutách odečtena hodnota úchylkoměru. Toto bylo provedeno jak pro základní bílé desky, tak pro šedé modifikované desky.

Šedý polystyren má větší teplotní roztažnost

Hodnoty prodloužení obou typů desek jsou více než výmluvné a vnik mezírek při fasádní aplikaci na přímém slunci bez stínění sítěmi dostatečně objasňují. Absolutní prodloužení bílé desky ve stínu/na slunci se pohybovalo okolo hodnoty 0,16 mm, u šedé desky pak 1,15 mm. Rozdíl chování v oblasti teplotní dilatace vlivem přímého slunce obou materiálů na přímém slunci je zřejmý – šedé desky na přímém slunci vykazují více než 700% navýšení prodloužení oproti deskám bílým, tj. pokud nebude lepidlo na fasádě dostatečně zatvrdlé, každá deska vlivem teplotní roztažnosti odtlačí zbývající desky v řadě výrazně více, než desky bílé.

Konečné hodnoty prodloužení šedé a bílé desky na přímém slunci. Po odečtení počátečního nastavení 2,00 mm bílá deska vykazuje prodloužení 0,16 mm, šedá pak cca 1,15 mm tj. více než sedminásobek. Vznik mezírek při nedodržení technologie je objasněn. (Foto: Isover)

Důsledek je jasný – na stěně vznikají mezi deskami mezírky. Navíc délkové prodloužení je rozdílné na vnější a na vnitřním povrchu tj. deska se snaží také prohýbat a v tomto důsledku také od stěny odskakovat. Jednoduchým a dostatečně účinným řešením výše uvedeného je stínění sítěmi. Přímému slunění je tak zabráněno a zvýšená teplotní dilatace se neprojeví. Po zatvrdnutí lepidla popř. provedení výztužné vrstvy se rozdílnost chování šedých a bílých izolačních desek EPS již pochopitelně neprojevuje.

Teplotní odolnost šedých desek EPS

Druhou oblastí, kde se šedý polystyren chová mírně jinak než bílý, je vysoká teplota. K poruchám docházelo nejčastěji při nevhodném skladování, nebo přímo na stěnách v okolí oken, kde se slunce od těchto skleněných ploch odráželo a navyšovalo tak teplotní namáhání izolační desky (opět bez stínění sítěmi). Oblast skladování byla ošetřena podmínkou, že desky se musejí skladovat takovým způsobem, aby bylo zabráněno dlouhodobému teplotnímu zatížení nad 70 °C. Je například nevhodné izolační materiál skladovat pod průhlednou folií, kde vlivem skleníkového efektu velmi vysoké teploty vznikají.

Lépe izoluje, pozor ale na aplikaci

Šedý polystyren je díky svým výrazně lepším izolačním vlastnostem materiálem, který zejména s rozvojem energeticky úsporných staveb tj. izolací tlouštěk 200-300 mm prudce navyšuje svůj tržní podíl. Nástup na vyspělých trzích jako Německo a Rakousko je velmi výrazný, jde o desítky procent, u nás je mírně pozvolnější.

Typický důsledek aplikace šedých fasádních desek na přímém slunci – mezírky mezi deskami a následné dopěnění. Stínění sítěmi je nutné. (Foto: Isover)

Při aplikaci šedého polystyrenu je ale nezbytné dodržovat technologické postupy. Jedná se zejména o stínění fasád sítěmi a vhodné skladování. Při dodržení jednoduchých technologických zásad je životnost zateplení modifikovaným šedým EPS se zvýšeným izolačním účinkem plně srovnatelná s tradičními bílými polystyreny, který ve stavbách zcela spolehlivě plni svoji funkci již přes 50 let.

Autor článku Pavel Rydlo je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby a již 17 let se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví. Působí ve společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s divize Isover.

Autor: Redakce Nazeleno.cz