fbpx

Jaká je nejvýhodnější tloušťka izolace pro zateplení?0

Čím silnější izolaci při zateplení domu použijete, tím lépe. S tloušťkami izolace většími než 20 cm však skokově rostou náklady. Sdružení Ekowatt proto doporučuje nevýhodnější tloušťku izolace pro bytové domy.

Obecně platí, že čím větší tloušťku izolačního materiálu zvolíme, tím větší úspory tepla lze dosáhnout. Se stoupající tloušťkou ovšem také stoupá cena zateplení, která zahrnuje cenu za izolační materiál, kotvení, lišty, lepící a omítkové hmoty, pronájem lešení a práci. Zvýšením tloušťky zateplovacího systému do maximální tloušťky 20 cm (dnes chápáno jako maximum tloušťky jedné izolační desky) se však z těchto položek mění pouze cena izolačního materiálu, protože i kotvení vrstev probíhá standardními metodami.

Kolik stojí zateplení bytového domu?

Pokud přepočteme cenu za zateplení na m2 podlahové plochy bytů, může si každý obyvatel domu jednoduše přepočítat, kolik ho bude zateplení fasády stát. Cena zateplení pomocí 8 cm expandovaného polystyrenu v kombinaci s minerální vatou na průčelní fasádě vychází na 400–1 200 Kč na m2 podlahové plochy bytů (tj. na 1 000 Kč/m2 fasády), při tloušťce izolačního materiálu 20 cm vzrostou náklady přibližně o třetinu, Izolační schopnost přidané vrstvy je však dva a půl násobně vyšší. Pokud použijeme na všechny fasády minerální vatu, zvýší se pořizovací náklady o 400 Kč/m2 fasády).

Reklama

Optimální tloušťka tepelné izolace je 12 – 20 centimetrů. Při větších tloušťkách už příliš rostou náklady. 

Po překročení hranice 20 cm je nutno použít dvě vrstvy izolantu, čímž dojde ke skokovému nárůstu ceny. Větší tloušťky, případně více vrstev, tepelného izolantu mají zejména kvůli sání větru a vlastní hmotnosti větší nároky na kotvení. Vliv sání větru se liší v různé výšce budovy, podle geografické oblasti a větrné expozice budovy. Počet kotev a jejich rozmístění po fasádě má být vzhledem k proměnnému sání v různých místech fasády provedeno v souladu s projektem kotvícího plánu, který by měl být součástí projektové dokumentace.

Jaká je optimální tloušťka izolace?

Jakou tloušťku tepelné izolace je vhodné použít, abychom po odečtení investice do zateplení dosáhli co nejvyšší úspory provozních nákladů na vytápění, tedy dosáhli maximální finanční úspory? Optimální tloušťka izolace z ekonomického hlediska závisí na několika faktorech, a to zejména na původním součiniteli prostupu tepla dané konstrukce, ceně kompletní skladby zateplovacího systému, aktuální ceně energie a předpokládaném růstu cen energie.

Z hlediska návratnosti vložených prostředků v čase je nejvýhodnější použít tloušťku izolace mezi 12 a 20 cm při předpokládaném meziročním růstu cen energie o 3 %, přičemž ekonomická efektivita zateplení v tomto rozmezí se příliš neliší. V oblastech s nižší cenou tepla ze systému CZT se finanční úspora za 40 let po aplikaci opatření pohybuje v rozmezí 600 až 5 500 Kč na m2 podlahové plochy bytů, v oblastech s vyšší cenou mezi 1 800 až 12 000 Kč/m2.

Zateplování a tepelné izolace

    – Cenový přehled izolací

    – Vybíráme tepelnou izolaci

    – Tepelné mosty

    – Vybíráme úsporná okna

    – Co můžete zateplit

V oblastech s vyšší cenou tepla je ekonomicky výhodnější aplikovat vyšší tloušťku zateplení z tohoto rozmezí, jelikož rozdíl v možnosti dosažené úspory je markantnější. Investice do zateplení u objektů vytápěných levnějším teplem a při lepších vlastnostech původní zateplované konstrukce mají horší výsledky ekonomického hodnocení. V oblastech, kde je vyšší cena energie (1 000 Kč/GJ), je výhodnější používat zateplovací systémy o větší tloušťce, než v oblastech s nižší cenou energie. Jelikož ale ceny energií stále stoupají, je vhodné myslet na budoucnost a investovat do větších tlouštěk zateplovacích systémů již nyní. Platí tedy, že čím silnější izolace, tím lépe.

Článek vznikl ve spolupráci se sdružením Ekowatt.

Autor: Redakce Nazeleno.cz