fbpx

Jak na zateplení střechy: Materiál, postup, úspory0

Zateplení šikmých střech

Přístup k zateplení šikmé střechy je tak trochu oříškem už proto, že krov je u téměř u každé střechy řešen trochu jinak a střechy se liší i použitím krytin. Vzhledem k větší ploše budete, na rozdíl od ploché střechy, potřebovat větší množství izolačního materiálu, což pochopitelně předznamenává i vyšší náklady.

Zateplení v oblasti krovu ale přináší svoje výhody. Především díky němu můžete pro bydlení přizpůsobit oblast podkroví, aniž byste se museli bát, že zde v létě nebudete moct pobývat kvůli nesnesitelnému vedru a v zimě kvůli mrazu.

Při zateplování šikmé střechy je vždy nutné dbát na to, aby původní konstrukce krovu nevlhla a dřevo mohlo „dýchat“ (a voda se případně mohla odpařit). Pokud dochází k vlhnutí, hrozí riziko napadení houbami či hnilobou a tedy rapidnímu snížení životnosti. Aby k tomu nedocházelo, je třeba důkladně provést parozábranu a pojistnou hydroizolaci.

SERIÁL: Zateplování domu

– CENOVÝ PŘEHLED: Izolace

– Vyplatí se zateplovat bez dotací?

– Izolace fasády: Materiál, postup

– Kdy se vyplatí zateplovat dům

– Rekonstrukce a zateplení domu

Zateplení šikmé střechy: přehled systémů

Skladba šikmé střechy nabízí hned tři možnost umístění tepelné izolace. Může být:

  • pod krokvemi
  • nad krokvemi
  • mezi krokvemi

Zateplení šikmé střechy pod krokvemi

Výhoda zateplení pod krokvemi spočívá v tom, že tento postup je pro realizaci tím nejjednodušším a finančně snadno dostupným. Izolační materiál se v tomto případě montuje pomocí přímých závěsů na krokve, posléze se utěsňuje a opatřuje omítkou.  I tento systém má ale jednu nevýhodu – zmenšujeme totiž velikost obytného prostoru.

Zateplení šikmé střechy nad krokvemi

Jiným způsobem se zateplení střechy realizuje v případě, že provádíte celkovou rekonstrukci střechy či stavíte střechu novou. Vhodné je v tomto případě zvolit zateplení nad krokvemi, které je nejpřijatelnější z hlediska tepelné izolace.

Na krokve se nejdříve položí dřevěné bednění, na něž se umístí celoplošná parotěsná zábrana, která zamezuje pronikání vlhkosti z interiéru do izolace. Posléze se realizuje pokládka tepelné izolace, na níž se na přídavné krokve instaluje hydroizolace. Vrstva kontralatí pak zajišťuje odvětrávanou mezeru, na níž se již realizuje bednění pro střešní krytinu.

Šikmou střechu můžeme izolovat několika způsoby
Šikmou střechu můžeme izolovat několika způsoby. Zdroj: Thinkstockphotos.com

Zateplení šikmé střechy mezi krokvemi

Třetí variantou je vložení izolačního materiálu mezi krokve. „Umístění tepelné izolace pouze mezi krokve způsobuje značné tepelné mosty vlivem krokví a obvykle není možné tímto řešením splnit požadavky tepelně technické normy na hodnotu součinitele prostupu tepla šikmé střechy (0,24 W/(m2. K)). Proto se zateplení mezi krokvemi obvykle kombinuje s dalším z výše uvedených řešení obvykle se zateplením pod krokvemi,“ zdůrazňují odborníci v Manuálu energeticky úsporné architektury 2010.

Zateplení střechy: na co bychom neměli zapomenout

Na jaké zásady bychom při zateplování střechy neměli zapomenout? „Kromě dostatečné tloušťky izolace je zásadní vhodné navržení dřevěné konstrukce a detailů, aby nedocházelo k zbytečným prostupům izolační i vzduchotěsnou vrstvou. Navržení a provedení neprůvzdušné a parotěsné vrstvy je pro životnost střechy také nesmírně důležité,“ zdůrazňuje Juraj Hazucha.

Článek byl vytvořen ve spolupráci s Ing. Jurajem Hazuchou a Ing.arch Davidem Křečkem, v článku čerpáno z Manuálu energeticky úsporné architektury 2010. 

Profilový obrázek

Autor: Redakce Nazeleno.cz