fbpx

Izolace střechy a fasády domu: Jak na to?0

Zateplování domů se stalo s nárůstem cen energií nezbytností. Kdo by také nechtěl ušetřit náklady na vytápění? Chcete vylepšit izolační vlastnosti svého domu? Jaké izolační materiály použít a kolik stojí? Sledujte náš seriál, v němž energetický poradce popisuje, jak při zateplování postupovat a vše názorně ukazuje na příkladu svého domu!

Ceny energií budou ve střednědobém horizontu pravděpodobně růst. Jednou z nejrozumnějších investic každého majitele rodinného domu je proto jeho kvalitní zateplení, které minimalizuje únik tepla. U starších domů uniká nejvíce tepla přes stěny, okna a dveře. Pokud jste dům v minulosti zateplovali, možná se potýkáte s tím, že vzhledem k aktuálním normám, je staré zateplení nevyhovující. Stejný problém řeší i energetický poradce, Karel Murtinger, který se se čtenáři v několikadílném seriálu podělí o to, jak vylepšit v minulosti zateplený dům.

V prvním díle seriálu o zateplování domu jsme si ukázali, kudy může unikat teplo a jak se na zateplování připravit. Autor v něm také popsal, jaká zateplení v minulosti na svém domě realizoval a zhodnotil je. V dnešním díle Karel Murtinger popisuje, jaké izolační materiály při zateplení použít a kolik to bude stát.

Reklama

„Nucené větrání s rekuperací tepla tepelné ztráty výrazně omezí – ve starém domě je však obtížné udělat vzduchotechnické rozvody a použít centrální rekuperační jednotku.“

SERIÁL: Zateplování rodinného domu

    – Zateplení domu: Co zateplit?

    – Zateplení střechy a fasády

    – Finanční návratnost (připravujeme)

Zbavte se netěsností oken a dveří

Netěsnosti, tedy mezery mezi těsnicími profily v oknech a dveřích se dají snadno zatěsnit silikonovým tmelem, nalepením kousku těsnicího profilu, nebo v některých případech i prostým popotažením profilu v drážce. U některých dveří (dveře na balkon) pomůže renovace již opotřebeného prahu – přidání tenkého prkénka nebo překližky.

Jde v podstatě o velmi levné opatření, spotřeba tmelu je v tomto případě malá a cena se tak pohybuje v řádu korun.

Zbavte se netěsností oken a dveří za pomoci tmelu

Náklady: v řádech korun

 Zateplení stropu a podkroví

Podlahu půdy, která se v podstatě nevyužívá, je možné nejsnáze zateplit položením desek minerální vaty přímo na podlahu. Bude ale třeba vytvořit několik „chodníčků“ z desek nebo prken aby bylo možné se dostat k anténě a komínu nebo položit souvislou podlahu z desek (pokud má půda sloužit jako úložný prostor). Při trošce štěstí se tímto způsobem podaří odstranit část tepelných mostů na horní straně obvodových stěn.  Cena desek je zhruba 250 Kč/m2 při obvyklých 25 cm tloušťky. Alternativně (pokud by se půda již nikdy neměla využívat) lze uvažovat o zafoukání celulózovými vlákny CLIMATIZER. Tloušťka této přídavné izolace by měla být asi 10 až 15 cm (v příštím díle věnovaném ekonomice zateplení bude výpočet optimální tloušťky). Cena se pohybuje kolem 1 000 Kč /m3 tj. 250Kč/m2  při obvyklé tloušťce 25cm.

Autor článku popisuje praktické kroky zateplení na svém vlastním domě
Autor článku popisuje praktické kroky zateplení na svém vlastním domě

Zajímavou možností je nakrokevní izolace celé střechy. Je sice poměrně drahá (velmi přibližně 2 000 Kč/m2, záleží na tloušťce a druhu použité krytiny), nicméně takto by bylo možné elegantně vyřešit celou řadu problémů:

  • Eliminovat tepelné mosty obvodových stěn tím, že shora by stěny překryla nekrokevní izolace a rozšíření přesahu střechy by umožnilo použít dostatečně silnou izolaci na dosud neizolované římsy.
  • Podstatně zlepšit zateplení šikmých stropů, které již nejdou jinak zateplit. Současně by se dala odstranit infiltrace v těchto místech a dostatečně silná vrstva izolace nad krokvemi by zajistila, že teplota v místech trámů by nikdy neklesla pod rosný bod a nemohlo by tam docházet ke kondenzaci ani v místech, kde je vnitřní parotěsná zábrana porušená.
  • Vytvořil by se z dosud nevyužívané půdy čistý a suchý prostor pro skladování věcí, kde by teplota ani v mrazech neklesala pod asi 10°C a v letním období nestoupala nad nějakých 25°C.
  • Při tomto opatření by se udělala nová krytina, oplechování a okapy a případně i nový vstup na půdu.

Zateplete strop a podkroví

Náklady:

  • desky minerální vaty 250 Kč na m2 při obvyklých 25cm tloušťky
  • zafoukání celulózovými vlákny CLIMATIZER – cena se pohybuje kolem 1 000 Kč /m3 tj. 250 Kč/m2 při obvyklé tloušťce 25cm
  • nakrokevní izolace celé střechy – velmi přibližně 2 000 Kč/m2, záleží na tloušťce a druhu použité krytiny

Izolace soklu a sklepa

Tepelný most ve spodní části stěn je prakticky neodstranitelný a nezbude než se s ním smířit. Určité zlepšení lze dosáhnout na severní straně tepelnou izolací dosud neizolované části.

Tepelný most ve spodní části stěn je prakticky neodstranitelný
Tepelný most ve spodní části stěn je prakticky neodstranitelný

Únik tepla směrem do sklepa lze do jisté míry snížit nalepením tepelné izolace na strop sklepa. Vejde se tam maximálně asi 40 mm, takže bude nutné použít izolaci s co nejlepšími vlastnostmi, tj. polyuretanové desky. Jejich cena je velmi přibližně 600 Kč/m2 při tloušťce 4 cm.

Zamezte úniku tepla pomocí izolace na stropě sklepa (polyuretanové desky)

Náklady: velmi přibližně 600 Kč/m2 při tloušťce 4 cm

Zateplení stěny – rozšíření stávající izolace

U stěn se stávající izolací 120 mm pěnového PS je další zvýšení tloušťky izolace z ekonomického hlediska problematické (více v dalším díle, kde se budeme věnovat ekonomice zateplení). Cena kompletní fasádní izolace se pohybuje mezi 900 až 1200 Kč/m2 podle tloušťky a efekt každého dalšího centimetru izolace nad stávajících 12 cm je už poměrně malý. Tepelná izolace ve špaletách oken už asi také nepůjde zlepšit (s výjimkou dvou oken v severní stěně domu).  Určité snížení tepelných ztrát stěn přinese výše zmíněná izolace dosud neizolovaných říms.

Zateplení stěn

Náklady: cena kompletní fasádní izolace se  pohybuje mezi 900 až 1200 Kč/m2 (podle tloušťky izolace)

Na severní stěně domu lze uvažovat o přidání 80 až 140 mm (nejlépe s použitím lépe izolujícího šedého polystyrénu). Sokl zateplit minerální vatou v tloušťce asi 100 mm, s použitím systém „provětrávané fasády“.


Termovizní snímky dobře ukazují nezateplené římsy (okraje říms přímo svítí)

Větrejte úsporně za pomoci rekuperace

Se snižováním tepelné ztráty prostupem stěn, stropu, podkroví nebo říms se zvyšuje podíl tepelné ztráty větráním. Použití nuceného větrání s rekuperací tepla může tyto tepelné ztráty výrazně omezit. Ve starém domě je však velmi obtížné instalovat vzduchotechnické rozvody a použít centrální rekuperační jednotku. V úvahu proto přichází spíše malé lokální rekuperační jednotky, které se dají montovat do stěny.

Cena takovýchto zařízení se pohybují kolem 10 000 Kč. V případě mého domu je výhoda v tom, že místnosti v přízemí i podkroví jsou používány tak, že spojovací dveře mezi místnostmi zůstávají prakticky stále otevřené, a je proto možné uvažovat o instalaci pouhých dvou rekuperačních jednotek, které mohou zajistit přiměřenou výměnu vzduchu pro tři lidi, kteří v domě bydlí (a málokdy se tam sejdou všichni najednou).

Tepelným ztrátám při větrání zabrání rekuperace

Ve starších domech je obtížné dělat vzduchotechnické rozvody a použít centrální rekuperační jednotka. Řešením je použití lokálních rekuperačních jednotek. Náklady: cca 10 000 Kč za jednu malou rekuperační jednotku

 

Vytápějte efektivně

Možností vytápění je několik. Například je možné koupit nový kotel o menším výkonu a s lepší regulovatelností (modulace plamene). Výhodný by mohl být kotel kondenzační, protože topná soustava je v mém domě už teď v podstatě nízkoteplotní a další zateplení situaci ještě zlepší. Ceny kondenzačních kotlů jsou vyšší než ceny běžných kotlů, i když v poslední době se rozdíly zmenšily. Cenový přehled kondenzačních kotlů najdete například zde.

Další možnost je přidání akumulační nádrže k existujícímu kotli (cena přibližně 22 000Kč), nebo přechod na jiný systém – například tepelné čerpadlo vzduch-voda, kotel na dřevo s akumulační nádrží, nebo kotel na pelety.

Efektivní vytápění

Jednou z možností je koupit nový kotel o menším výkonu a s lepší regulovatelností. Výhodné jsou například kondenzační kotle, jejichž cenový přehled najdete zde

V dalším díle našeho seriálu o zateplování rodinného domu se budeme věnovat ekonomické stránce provedených opatření. Vyplatí se do nich investovat?

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.