fbpx

Isover: Izolace nové generace pro nízkoenergetické a pasivní domy0

Hledáte izolaci pro nízkoenergetické a pasivní domy? Nové izolace od Isover EPS GreyWall a EPS NeoFloor jsou velmi účinné izolanty, které využívají moderní nanotechnologie. Nové desky mají lepší izolační účinek a menší tloušťku izolační vrstvy. Jaké jsou jejich další výhody?

Společnost Saint-Gobain Isover CZ reaguje na rostoucí požadavky zákazníků na zlepšování tepelně izolačních vlastností a přináší na trh pod obchodním názvem Isover EPS GreyWall Isover EPS NeoFloor nové účinnější izolanty využívající prvků nanotechnologie. Miliony buněk nového pěnového polystyrenu se stopovou přísadou grafitu odrážejí teplo zpět k jeho zdroji a zlepšují tak podstatně nejdůležitější vlastnost tohoto výrobku – tepelnou izolaci (λD= 0,032 u GreyWall a λD = 0,031 u NeoFloor).

„Díky nízké energetické náročnosti výroby nové izolační desky vykazují také vynikající poměr cena/výkon.“

Desky Isover EPS GreyWall Isover EPS NeoFloor se vyrábějí pomocí nejnovějších technologií. Díky nízké energetické náročnosti výroby nové izolační desky vykazují také vynikající poměr cena/výkon.

Hlavní výhody:

  • lepší izolační účinek
  • menší tloušťka izolační vrstvy
  • menší objem izolantu = levnější doprava, rychlejší manipulace,…
  • vhodné i pro zateplení NED a PD v tloušťkách 200–300 mm

Kromě výrazně zlepšené tepelné izolace si desky zachovávají tradiční výhody EPS tj. výborné mechanické vlastnosti, minimální hmotnost, nízkou nasákavost, jednoduché a příjemné zpracování, zdravotní a ekologickou nezávadnost, jednoduchou recyklovatelnost, apod.

Příklad aplikace izolačních desek Isover EPS GreyWall u zateplené stěny celkové tloušťky 400 mm s tepelným odporem R = 8,2 m2.K/W, tj. součinitelem prostupu tepla U = 0,12 W/(m2. K). V kombinaci s trojitým zasklením jde o stěnovou konstrukci vhodnou pro nízkoenergetické a pasivní domy
Příklad aplikace izolačních desek Isover EPS GreyWall u zateplené stěny celkové tloušťky 400 mm s tepelným odporem R = 8,2 m2.K/W, tj. součinitelem prostupu tepla U = 0,12 W/(m2. K). V kombinaci s trojitým zasklením jde o stěnovou konstrukci vhodnou pro nízkoenergetické a pasivní domy

Isover EPS GreyWall pro profesionální zateplení stěn

Šedý polystyren Isover EPS GreyWall je určen pro profesionální zateplení stěnových konstrukcí (pro osvědčené fasádní zateplovací systémy ETICS – nyní však s vyšším izolačním účinkem) a pro podobné aplikace s nejvyššími nároky na izolační účinnost.

Tyto izolační desky se používají zejména pro tepelné izolace energeticky úsporných staveb, tj. pro nízkoenergetické a pasivní domy v běžných tloušťkách izolace 200–300 mm. Zároveň se tento nový materiál používá pro kvalitní zateplení stávajících staveb, často také pro zateplení objektů dotované z programu Zelená úsporám.

Hlavní výhody desek Isover EPS GreyWall:

  • levnější kotvení (místo dlouhých kotev s kovovým trnem kratší kotvy s trnem plastovým)
  • levnější oplechování parapetů
  • menší ostění zajistí lepší oslunění interiéru

Aplikace izolačních desek Isover EPS GreyWall se provádí zásadně dle technologického postupu konkrétního zateplovacího systému ETICS, včetně dodržení dalších obecných požadavků technických podkladů SG Isover CZ, platných technických norem a konkrétního projektu.


Aplikace izolačních desek Isover EPS GreyWall v zateplovacích systémech ETICS se provádí shodně jako tradičních bílých desek Isover EPS 70F

Isover EPS NeoFloor pro profesionální izolaci podlah

Šedý polystyren Isover EPS NeoFloor je určen především pro profesionální zateplení podlahových konstrukcí a další aplikace s nejvyššími nároky na izolační účinnost a vysokou pevnost v tlaku. Desky se vyrábějí ve dvou pevnostních třídách s označením Isover EPS NeoFloor 100 a Isover EPS NeoFloor 150.

Také desky Isover EPS NeoFloor jsou určeny pro energeticky úsporné objekty. Mezi nejčastější aplikace tohoto materiálu patří energeticky úsporné objekty s vysokými požadavky na tepelnou ochranu (účinnost izolace), tj. nízkoenergetické a pasivní domy, pro podlahy v běžných tloušťkách 150–250 mm.

Zároveň se nový materiál Isover EPS NeoFloor začíná používat tam, kde je třeba dosáhnout maximální izolace při minimální tloušťce. Typickým příkladem jsou např. rekonstrukce podlah, kde do stávajícího prostoru je nezbytné umístit vyšší izolační účinek.

Aplikace desek Isover EPS NeoFloor se provádí shodným způsobem jako u tradičních bílých EPS desek, nejčastěji jako těžká plovoucí podlaha s anhydritovou nebo vyztuženou betonovou roznášecí deskou dle příslušného technologického postupu.

Autor: Komerční sdělení