fbpx

Druhy a použití tepelné izolace0

Stavby se neobejdou bez kvalitní izolace – to je známý fakt, o kterém ví každý zájemce o výstavbu nebo rekonstrukci domu. Tepelné izolace, patřící k základním součástem stavby přináší na trh několik základních variant.

Základní rozdělení tepelné izolace

Vhodným výběrem a správnou aplikací izolace lze do značné míry ovlivnit kvalitu celé stavby. Jednotlivé druhy izolací se od sebe odlišují použitím, funkcí, materiálem a strukturou. Obecně se dělí na hydroizolace a tepelné izolace. Zateplovací systémy mají za úkol zabránit úniku nebo naopak vniknutí tepla podlahami, stěnami, střechami či stropy staveb. Dobrou funkčnost a předpokládaný efekt zajistí výběr správného druhu izolace a pečlivé provedení. Tepelné izolace se dělí podle materiálu na minerální vláknité, pěnové a rostlinné materiály. Díky hustotě vláken zabraňují cirkulaci vzduchu a tím i změnu teploty v požadovaném okolí.

Pěnové izolační materiály

Do pěnových materiálů patří kaučuk, pěnové sklo, pryskyřice a polymerní pěny – PVC, polystyreny, polyuretany, PE. Mezi nejvyužívanější se řadí pěnový polystyren – EPS. Využívá se v několika vrstvách na vazbu, aby došlo k vyloučení liniových tepelných mostů na styku s konstrukcí. Pokud se nepředpokládá dlouhodobé vystavení vlhku, lze ho využít i jako kročejovou izolaci. Extrudovaný polystyren (XPS) se často dodává jako desky s hranou nebo polodrážkou. Hlavní používání se soustředí na izolování základových desek, izolaci soklu či na skládání střech s obrácením pořadím vrstev.

Minerální vlna – nejužívanější izolace

Minerální vlna se řadí k nejpoužívanějším tepelným izolacím díky poměru ceny, výsledného efektu a vlastností. Vyrábí se z nerostného materiálu – tavením hornin. Kamenná vlna vzniká tavením čediče a vstřikováním různých přísad do jemných vláken. K sehnání je v deskách nebo klasických rolích. Vyniká vysokou odolností proti ohni a vysokým bodem tání. Skelná vata se zhotovuje tavením křemene.

Přírodní izolační materiály

K izolaci se využívá i řada přírodních materiálů. Konopí je rychle obnovitelnou technickou rostlinou a z vláken se zhotovují tepelně-izolační desky nebo rouna. Využívá se k izolaci nepravidelných nebo nesnadno přístupných míst ve formě foukané konopné sypké izolace.

Dalším příkladem jsou celulózové tepelně–izolační materiály vyráběné z recyklovaného novinového papíru a přísad odolných proti škůdcům, plísním, ohni a hnilobám. Dutiny se vyplňují foukáním. Návrat mezi oblíbené izolační materiály zaznamenala rovněž sláma.

Autor: Komerční sdělení