fbpx

Cihla a izolace v jednom. To je jedinečný Evoton0

Nejlepší způsob, jak zajistit dobré tepelně izolační hodnoty konstrukcí, je zabudovat izolaci přímo do cihly. Tento nápad přivedl na svět jedinečnou cihlu Evoton, kterou do Česka a Slovenska dodává společnost Readymat.

Evoton v sobě snoubí kvalitní pálený broušený blok z bavorské cihelny Erbersdobler a tepelnou izolaci z minerální vlny od firmy Rockwool. Tepelně technické parametry předurčují tuto cihlu pro energeticky úspornou výstavbu. Obvodová konstrukce pak vůbec nepotřebuje další vnější zateplování.

Izolační vlastnosti Evotonu

Tepelná izolace z minerální vlny Rockwool, zabudovaná při výrobě přímo do broušené cihly, zajišťuje při běžné tloušťce zdiva 365 mm následující hodnoty: součinitel prostupu tepla U činí 0,18 W/m²K a tepelná vodivost λ je 0,07 W/mK. Minerální vata Rockwool se vyznačuje jak velmi dobrou paropropustností, tak i odolností vůči mechanickému poškození. Perfekteně také izoluje zvuk.

„Při použití Evotonu nepotřebuje stavba vnější zateplování.“

Pro zachování kvality zabudované izolace je zásadní vytvoření hydrofobního prostředí, v němž nebude voda nepříznivě působit. Každé procento vlhkosti snižuje izolační schopnosti materiálu až o 10 %. Proto výrobce vyvinul vodoodpudivé izolační jádro – kapilární struktura cihlového střepu, která případnou vniknuvší vodu odvede mimo izolaci. Tepelně izolační vlastnosti proto může Readymat garantovat už od začátku stavby. Není třeba čekat, až dům vyschne, jako je tomu třeba u pórobetonových tvárnic. Zbytková vlhkost je pak zanedbatelná v porovnání s ostatními výrobky z kategorie masivních stavebních bloků.

Žádná malta, Evoton se spojuje celoplošným lepidlem

Provádění stavby s tímto typem cihel je rychlé a přesné. Avšak pouze při dodržení doporučeného pracovního postupu. Cihly Evoton se celoplošně lepí tenkovrstvým lepidlem Maxit 900 D, a to bez klasických stykových maltových spár. Aby se při použití broušených cihel využily všechny výhody zdění na tenkou ložnou spáru, musí se věnovat velká pozornost založení první vrstvy cihel.

Prvním důležitým krokem je proto výškové zaměření základové desky v místech, kde se budou vyzdívat stěny. Zaměření se samozřejmě dělá až po natavení izolačních pásů v místech stěn. Při nivelizaci se určí nejvyšší bod základů. Z toho bodu se pak vychází při zakládání první vrstvy cihel.

První vrstva cihel je klíčová

Ta se pak zakládá na dokonale vodorovnou a souvislou vrstvu malty (v žádném případě v pruzích), která nesmí být nikdy tenčí než 10 mm. Na založení první vrstvy se používá vápenocementová malta pevnosti M5 nebo M10. Aby maltová vrstva byla skutečně vodorovná, používá se při jejím nanášení nivelační přístroj s latí a vyrovnávací souprava. Pomocí vyrovnávací soupravy a jejích dvou přípravků s měnitelným nastavením se nastavuje tloušťka a šířka nanášené maltové vrstvy na jednotlivých místech základů. Kromě vyrovnávací soupravy je na urovnání malty potřebná hliníková lať o délce alespoň 2 m.

Od druhé vrstvy cihel už se používá lepidlo

První vrstva cihel se ukládá přímo do maltového lože. Přitom je třeba neustále dbát na správnou konzistenci malty. Osazované cihly by mělo být možné pohodlně vyrovnat, nesmí se přitom příliš vtlačovat do malty. V případě, kdy je už malta příliš tuhá, je možné na její povrch přidat vrstvu malty pro tenké spáry. Při osazování první vrstvy cihel je velmi důležité, aby výškové rozdíly mezi jednotlivými cihlami nepřesahovaly 1 mm tak, aby je bylo možné vyrovnat tenkou vrstvou malty.

Od druhé vrstvy se cihly Evoton zdí na celoplošné lepidlo. Pokud je příliš teplo a vzduch je suchý, je potřeba zabránit rychlému odsátí vody z malty navlhčením vrstvy cihel těsně před nanášením malty. Lepidlo je určeno pro celoplošnou tenkou spáru do tloušťky 1 mm a celoplošně zakrývá ložnou spáru cihelného zdiva při rovinném zdění. Zdivo vyzděné na celoplošné lepidlo vykazuje až o 30 % vyšší pevnost v porovnání se zdivem vyzděným na tenkou spáru. Navíc celoplošné pokrytí ložné spáry zabraňuje komínovému efektu.

Zásady správného zdění

Při pokládání jednotlivých cihel je třeba využít spojení pero+drážka tak, že spodní okraj ukládané cihly se opře o horní okraj cihly již uložené a spustí se po drážkách dolů na spodní vrstvu. Cihly se nesmí do konečné polohy posouvat po ložné ploše, aby nedošlo k setření tenké vrstvy malty. Protože se při zdění postupuje od obou rohů směrem ke středu, je zpravidla potřeba upravit délku poslední cihly na požadovaný rozměr. Na řezání se používá vhodný řezací nástroj, nikdy ne sekyra nebo kladivo. Doporučit lze ruční elektrickou pilu s protiběžnými listy typu aligátor – řezání za sucha nebo stolní elektrickou pilu – řezání za mokra.

Další informace o tomto výjimečném produktu a kontaktní údaje naleznete na stránkách www.evoton.cz. Doplňující technické dotazy vám ochotně zodpoví obchodní tým firmy Readymat s.r.o.

Autor: Komerční sdělení