fbpx

Zateplení stropu: Materiál, úspory + jak na to0

Dům s dřevěným trámovým stropem

Dům s dřevěným trámovým stropem

  • Položení izolace na konstrukci stropu

V případě, že má váš dům dřevěnou konstrukci stropu, je možno vložit tepelnou izolaci buď nad strop, nebo mezi stávající trámy. Podle odborníka je z hlediska řešení tepelných mostů a vyloučení rizik kondenzace vlhkosti výhodnější vložit tepelnou izolaci nad strop, tedy na podlahu půdy. Takové řešení má výhodu v tom, že není zasahováno do stávající konstrukce.

Coby izolační materiál je v tomto případě nejlepší zvolit paropropustné rohože nebo desky z minerální vaty či kamenné vlny (např. (Orsil, Rockwool, Ursa), které se volně položí na současnou podlahu půdy. Takový materiál je optimální z hlediska propustnosti vodní páry.

Shora nesmí být skladba uzavřena folií, která by působila jako parozábrana a mohlo by docházet ke kondenzaci v izolaci. Naopak – pára musí mít možnost skrze izolaci procházet, a je proto nutné zajistit kvalitní odvětrávání půdy. Z tohoto důvodu proto není vhodné využití izolačních materiálů s vysokým difúzním odporem, jako je např. polystyren.

„Mimo izolací vláknitých je možno použít i jiné vhodné materiály, například buničitou foukanou izolaci Climatizer, izolace z dřevité vlny, ovčí vlny apod. Tloušťku izolace pro různé materiály je pak potřeba stanovit dle konkrétní tepelné vodivosti λ. Vzhledem ke zmíněným normovým doporučením je potřeba počítat s minimálně 30 cm tepelné izolace,“ upřesňuje Jiří Veselý. U ovčí vlny je ale dobré dát pozor na specifický odér, který nemusí být každému příjemný.

Pokud zvažujete realizovat půdní strop jako plochu pochozí, řešení se nabízí v podobě dřevěného křížového roštu, do nějž se izolace vloží a z vrchu se rošt zaklopí prkny na sraz. Není zde ale vhodné použít desky typu OSB, protože mají velký difúzní odpor a působily by zde právě jako parozábrana.

Jednou z možností zateplení stropu je vložení izolace mezi trámy
Jednou z možností zateplení stropu je vložení izolace mezi trámy. Zdroj: Thinkstockphotos.com

  • Vložení izolace mezi stávající trámy

Druhou variantou možného zateplení stropu je vložení izolačního materiálu mezi stávající trámy ve stropní konstrukci. V takovém případě je třeba nejdříve shora otevřít strop, tedy odstranit podlahu půdy, násypy a horní záklop. V tomto případě navíc můžeme posoudit stav dřevěné konstrukce, např. zdali není napaden hnilobou.

Postup zateplení je v tomto případě obdobný, tepelně izolačním materiálem vhodným v tomto případě je např. buničitá vata Climatizer. Celulózová izolace se v takovém případě může použít i ve formě granulí, které se metodou zafoukání aplikují do dutiny stropu. Tento izolační materiál, který je na stejné bázi jako dřevo, je zároveň impregnován proti biologickému napadení, díky čemuž částečně chrání okolní dřevěné konstrukce.

Toto řešení má však svoje nevýhody. Hlavní z nich spočívá v tom, že na místě, kde jsou trámy, zůstávají nezateplené pruhy. Tato místa pak tvoří tepelné mosty, jimiž může unikat teplo. Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla U = 0,2 W/(m2K) je kvůli tomu obvykle nedosažitelná.

Tip: Rozhovor o zateplování domu

Přečtěte si velký rozhovor o zateplování domu s energetickým poradcem Karlem Murtingerem.

  • Vložení tepelné izolace pod strop

Máte vyšší strop a nevadilo by vám umístit tepelnou izolaci do interiéru a posléze vytvořit snížený podhled? Takové řešení odborník nedoporučuje.

Občas se setkáváme s dotazy klientů na možnost přidání podhledu zespodu a vložení tepelné izolace pod strop, tedy ze strany interiéru. Tento postup není doporučován. Jednak se nedosáhne potřebné tloušťky tepelné izolace, protože podhled nelze příliš snižovat a pak zde vznikají detaily nevhodné z hlediska kondenzace vodní páry,“ zdůvodňuje nevhodnost tohoto řešení Jiří Veselý.

Autor: Redakce Nazeleno.cz