fbpx

Češi jsou národ kutilů. Více zateplujeme svépomocí, podceňujeme ale tloušťku izolace0

Po zateplení domu včetně utěsnění oken dokáží české domácnosti ušetřit na nákladech za energie v zatepleném domě až o 70 % více oproti nezateplené nemovitosti. Podle odborníků se však stále používá příliš malá tloušťka izolačního materiálu.

I když náklady na energie už nestoupají tak rychle jako dřív, stále platí, že zateplení domu se bohatě vyplatí. Náklady ne teplo a energie jsou už tak docela vysoké. Podle Českého statistického úřadu utratila v loňském roce jedna osoba v domácnosti průměrně 26 847 Kč za bydlení, vodu, energie a paliva. Průměrnou domácnost tvořilo 2,26 členů. „V přepočtu na procenta se jedná o celou jednu pětinu rodinného rozpočtu. Náklady na bydlení tak představují ve struktuře výdajů vůbec nejvyšší podíl, následují náklady za potraviny a nealkoholické nápoje,“ říká Pavel Zemene ze Sdružení EPS, které sleduje a podporuje využívání pěnového polystyrenu jako izolačního materiálu v ČR.

Reklama

Podle analýzy sdružení se také stále více českých drobných stavebníků vyhýbá dodavatelským firmám a zatepluje svépomocí. Těžko přitom říci, zda jde o pozitivní či negativní trend. Zateplením svépomocí lze poměrně dost ušetřit, avšak aplikace kontaktního zateplovacího systému nemusí být tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Podle EPS také přetrvává i jiný mnohem negativnější trend – stále používáme příliš malou tloušťku izolace 15 cm a méně.

Národ kutilů zatepluje sám

Přestože výstavba nového domu svépomocí vyjde ve srovnání s náklady za dodavatelskou firmu levněji, existují argumenty, proč se jí vyhnout. A proces zateplování není výjimkou. Spíše naopak, právě on je v hledáčku několika českých kutilů, kteří si nakoupí materiál a pustí se do zateplování sami. Jistou nevýhodou je pak zjištění, že pokud se nepostupuje přesně podle doporučeného postupu, může docházet k poruchám systému, mohou vznikat bubliny nebo se může různě nadouvat. V některých případech dochází také k tvorbě plísní, jelikož nejsou k dispozici potřebné výpočty pro stanovení minimální tloušťky izolace k zamezení vzniku vhodných podmínek pro jejich tvorbu.

Zvýšením tloušťky pěnového polystyrenu z 12 na 20 cm znamená zvýšení dílčích nákladů na zateplení stěn zhruba o 3 až 4 %.

Jediným řešením je pak nákladná oprava, nebo úplné strhnutí materiálu, očištění a proces zateplení opakovat znovu. Tím se investorům mohou náklady na zateplení i zdvojnásobit.

Pokud tedy přesto chcete zateplovat svépomocí, obraťte se na někoho zkušeného, kterým vám poskytne konzultaci nad případnými problémy. Dobrou cestou je také zkonzultovat zateplení s projektantem, případně s energetickým poradcem. Ten vám navrhne hlavně optimální tloušťku izolační vrstvy a poradí, co například s izolací sklepa či stropů.

Zateplujte raději silnějším izolantem

Pro optimální návratnost a funkčnost zateplení je třeba dbát vedle kvality izolačních materiálů také na jeho správnou tloušťku. Podle Sdružení EPS ČR tvořila v první polovině letošního roku průměrná síla fasádního pěnového polystyrenu zhruba 12,4 cm, což je málo. Tloušťka 15 cm je přitom doporučená optimální pro splnění požadované energetické náročnosti budovy.

Tloušťka izolačního materiálu se stále podceňuje. Průměrná hodnota v ČR – 12,4 cm – je většinou málo. (Foto: Thinkstockphotos.com)

Původem problémů s nedostatečnou tloušťkou pěnového polystyrenu bývá podle odborníků zpravidla neznalost investorů. Snaha ušetřit na počátečních investicích je šetřením na nesprávném místě. Zvýšením tloušťky pěnového polystyrenu z 12 na 20 cm znamená u průměrného rodinného domu zvýšení dílčích nákladů na zateplení stěn zhruba o 3 až 4 %.

Naopak snížením tloušťky izolantu pod doporučenou hodnotu sice na počátku majitel domu ušetří zhruba 3 až 4 % nákladů na zateplení, ale na nákladech na vytápění nakonec v rámci životnosti domu výrazně prodělá. Současné propočty přitom kalkulují se stávajícími cenami energií. S jejich pravděpodobným budoucím růstem se výhodnost navýšení tloušťky polystyrenu dále zvyšuje.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi