fbpx

FASÁDU NAVŽDY? Jistě, určujete ji výběrem0

Obvodové stěny tvoří ochranu domu proti nepřízni počasí. Musí udržet vnitřní teplo a bránit prostupu venkovního chladu, vlhka i nadměrného tepla. K izolování obvodového pláště existuje několik konstrukčních systémů. Podle jakého kritéria vybrat ten správný?

Fasádní zateplovací systémy mají různou skladbu. V zásadě je dělíme na dva typy. Jsou buď jednoplášťové – “kontaktní“ s celoplošně spojenými vrstvami bez vzduchové dutiny, nebo dvouplášťové, tzv. provětrávané – “nekontaktní“. V současné době se čím dál větší oblibě těší provětrávané fasády a lze říci, že je na českém trhu z čeho vybírat. Podstatou řešení je vzduchová mezera mezi izolací a obkladem, která odvádí přebytečnou vlhkost. “Pokud se rozhodneme pro zaizolování domu provětrávanou fasádou, jsme na dobré cestě, ale ještě nemáme úplně vyhráno. I zde je pár úskalí, o kterých bychom měli vědět“, říká Ing.arch. Šárka Křivinková z firmy Novabrik Czech.

Čím začít

Dvouplášťový systém tvoří vymezovací rošt (který vyrovná případné nerovnosti stávajícího obvodového zdiva), dále pak izolace, vzduchová mezera a samotný kryt – pohledová část fasády. Vymezovací rošt můžeme realizovat ze dřeva či kovu. Obecně často panuje obava z životnosti dřeva. Dřevěný rošt je v ideálních suchých podmínkách, čili nehrozí žádná destrukce materiálu. Důležité je však dbát instrukcí montážních návodů při realizaci kotevního roštu (ať už je jakýkoliv). Právě správná montáž má velký vliv na bezpečnost a finální vzhled fasády.

Další volba, před kterou stojíme je výběr izolace. Izolace musí být difúzně otevřená – nesmí zabraňovat průchodu vodních par, jinak poruší celý smysl odvětrané fasády. Materiály na bázi minerální vlny mají řadu výhod, především velmi dobré tepelně-izolační i akustické vlastnosti. Nehořlavý materiál je podstatný pro požární odolnost objektu, disponuje dlouhodobou tvarovou stálostí, nepodléhá působení plísní, hmyzu a hlodavců. K moderním izolačním materiálům patří kanadská izolační pěna Icynene. Aplikuje se stříkáním, následně expanduje (zvětší svůj objem) a vytvoří dokonale těsný bezesparý kryt.

Správná volba

Posledním krokem k úplnosti je výběr samotného krytu fasády. Z hlediska funkčnosti je nezbytné, aby fasádní obklad nezadržoval srážkovou vodu v ložných spárách jednotlivých pohledových prvků. Celá skladba fasády musí zůstat takzvaně “v suchu“ za každého počasí. Co nám může napovědět, je tvar cihly případně lamely, který by měl být navržen odborníky. Dalšími kritérii volby jsou životnost, stálobarevnost a bezúdržbovost. Velkou výhodu mají materiály skládané bez malt a lepidel, které časem nepopraskají nebo se neodlepí a dilatačně se přizpůsobí stavbě. Naprosto dokonalé zateplení domu vytvoříte kombinací izolace Icynene (chytrá izolace) a cihel Novabrik.

www.novabrik.cz

Autor: Komerční sdělení