fbpx

Novinky veletrhu FOR PASIV0

Zakládání a stěny pasivních domů

Dnes se většina domů dělá bez podsklepení, zakládají se na betonové desce. U pasivního domu s masivním (a tedy hodně tepelně vodivým) zdivem je velmi důležité přerušit tepelný most mezi zdivem a základovým betonem. Do jisté míry se problém tepelného mostu vyskytuje i u dřevostaveb, pokud by se nosná dřevěná konstrukce dotýkala chladné základové desky, docházelo by nejen k tepelným ztrátám, ale hrozila by v tomto místě i kondenzace vlhkosti, což je pro dřevo nebezpečné.

Pěnové izolační sklo (Foto: autor)

Problém tepelného mostu u základů se dá řešit různými způsoby. Zdá se, že v poslední době se začíná výrazněji využívat založení stavby na násypu z pěnového skla ve formě štěrku. Pěnové sklo je známo již dlouho, nicméně současný rozmach jeho využití souvisí zřejmě s poklesem ceny. Pěnové sklo se vyrábí z recyklovaného odpadního skla, které se napění přídavkem vhodného nadouvadla. Pěnové sklo má uzavřené buňky a je nenasákavé, mrazuvzdorné a celkem pevné. Únosnost tohoto materiálu je v rozmezí 0,63-1,2 Mpa. Je přitom poměrně lehké, sypná objemová hmotnost je 150 kg/m³, což je méně než desetina obvyklé hmotnosti kamenného štěrku. Hodnota součinitele tepelné vodivosti je přibližně λ= 0,08 W/(m.K). Na následujících obrázcích je možné vidět nasypání pěnového skla do základů a pak betonáž základové desky na násypu. Vrstva pěnového skla je oddělena od podložní zeminy i betonu geotextilií.

Postup vytvoření základové desky na násypu pěnového skla můžete vidět také na následujících videích:

 

Materiály pro stěny s velkou tepelnou kapacitou

Kromě již dříve popsaných vápenopískových bloků či systému ztraceného bednění Velox jsem objevil ještě jeden systém pro vytvořené lité betonové stěny. Jde o ztracené bednění s vnější izolací tvarovkami z pěnového polystyrénu, která nemá nevýhodu systému Velox – tj. na vnitřní straně používá jen tenkou desku s velkou tepelnou vodivostí, která má zanedbatelný tepelný odpor, a umožní tedy maximálně využít tepelně akumulační schopnost betonu.

Firma Heluz uvedla na trh bloky z nepálené hlíny HELUZ Natur Energy, které mají kromě značné tepelné kapacity i schopnost zachycovat a uvolňovat vlhkost ze vzduchu a tak zlepšovat vnitřní klima. Dají se používat například pro vnitřní nenosné stěny dřevostaveb, kde slouží pro tepelnou a vlhkostní akumulaci.

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.