fbpx

Novinky veletrhu FOR PASIV0

Tepelné izolace

Firma CIUR, dosud známá především jako výrobce celulózových vláken CLIMATIZER obohatila svou nabídku i o granulovanou minerální vatu a další zajímavou, a nepochybně užitečnou izolaci s názvem EASY-FILL 034 . Jde o kuličky pěnového polystyrénu s příměsí grafitu se součinitelem tepelné vodivosti  λ=0,034 W/(m.K). Jak už název napovídá, kuličky dobře zaplňují prostor (doslova tečou), jsou nenasákavé a jen málo se sesedají.

Žádné revoluční novinky jsem ale v tomto oboru nenašel. Vývoj zřejmě směrem pomalé evoluce směřuje ke zvyšování užitné hodnoty a rozšíření záběru. Firmy, které dříve nabízely izolaci jen mezi krokve a pod krokve, rozšiřují svůj záběr i o nadkrokevní izolace a stále častěji deklarují vhodnost svých izolačních systémů i pro pasivní domy. V katalozích se díky tomu objevují i doporučené tloušťky izolací pro pasivní domy. V souvislosti s tím se stále více objevují i materiály pro přerušení tepelných mostů (například ve styku oken a dveří se stavebními otvory). Loni jsem psal o materiálu Compacfoam. Jde o hodně tuhý pěnový polystyrén, vyrábí se v několika druzích s různou hodnotou tepelné vodivosti a pevnosti v tlaku. Na následujícím obrázku obr.6) je například ukázáno jeho použití ve formě pevných podložek pro výše zmíněnou předsazenou montáž oken. Tento materiál může sloužit také jako podložka pro různé kotvení a uchycování (obr.5). Podobné použití má materiál Purenit, což je tvrdá pěna PIR s tepelnou vodivostí λ=0,08 W/(m.K) a pevností v tlaku až 7,5 MPa .

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.