fbpx

Novinky veletrhu FOR PASIV0

Okna pro pasivní a nízkonergetické domy

Na veletrhu FOR PASIV vystavovatelé ukázali celou řadu zajímavých novinek hlavně v oblasti oken, izolačních materiálů a stavebních technologií pro pasivní domy.

Jako minulý rok letos se souběžně s veletrhem FOR PASIV v areálu v Praze-Letňanech konaly také akce s názvem STŘECHY PRAHA a SOLAR PRAHA. Není to tak špatný nápad, zvláště v případě výstavy STŘECHY PRAHA která svým tématem i vystavenými produkty veletrh pasivních domů vhodně doplňuje. Co nového se na veletrhu objevilo a jaké trendy bylo možné vypozorovat:

Reklama

Okna – „čtyřskla“ s foliemi

Říká se, že okna jsou nejslabší částí obálky domu, novinky v tomto oboru proto sleduji zvláště pečlivě. Potěšilo mne, že neotvíravá okna nejsou už nic neobvyklého a zvláště lidé, kteří staví pasivní dům, zcela běžně počítají s tím, že část oken bude neotvíravých.

Firma Izolační skla vystavovala izolační čtyřsklo – Interm Sporo Super (přesně řečeno nejsou to čtyři skla ale dvě vnější skla a dvě fólie mezi nimi). Toto zasklení má deklarovaný součinitel prostupu tepla U=0,3 W/(m2.K), celkový činitel prostupu solární energie 42,5 % a činitel prostupu světla 60,2 %. Vnitřek je plněn kryptonem a celková tloušťka je 44 mm. Více informací najdete zde.

Pro přesklení starých oken nabízí tato firma izolační sklo INTERM TF s meziskelní tepelnou fólií HEAT MIRROR, z hlediska tepelných ztrát je to vlastně trojsklo, které při použití kryptonu jako náplně dosahuje U=0,6 W/(m2.K) při tloušťce 25mm nebo U= 0,8 při tloušťce 19mm. Další informace v PDF také na webu firmy. Tenčí sklo se může hodit například tam kde potřebujeme vyměnit starší dvojsklo. Viz následující video:

Velký hit – bezrámová okna

Firma Izolační skla nabízí i neotvíravá okna v takzvaném bezrámovém provedení. Jde o systém, který umožňuje zasadit zasklení opatřené na obvodu ochranným a kotevním rámečkem ze sklolaminátového kompozitu přímo do stavebního otvoru, takže rámeček je společně s okrajovým distančním rámečkem a obvodovým tmelem skla, zakryt povrchovou úpravou ostění. Tím se maximalizuje prostup světla a minimalizuje tepelný most na okraji zasklení. Tento způsob osazení oken umožňuje používat například výše zmíněná superizolační skla s velkou tloušťkou nebo velkými rozměry či neobvyklými tvary. Trochu jako bezrámové zasklení vypadá i okno Progression firmy Slavona, u nějž je celý rám okna schován za vnější tepelnou izolací.

Lidé začínají objevovat výhody neotvíravých oken

Střešní okna mají díky svému sklonu větší tepelné ztráty než okna osazená ve stěně. Firma Fakro proto nabízí do pasivních domů okna FTT U8 zasklená čtyřsklem. Reklamní slogan tvrdí, že jde o nejteplejší střešní okno na trhu. Uvádí celkový součinitel prostupu tepla pro celé okno i s rámem je U=0,58 W/(m2.K), vlastní zasklení pak má U=0,3. Je vidět, že rám znatelně zhoršuje tepelné vlastnosti toho okna. V této souvislosti se nabízí otázka, zda by v pasivních domech, vybavených rekuperačním větráním, nebylo lepší také u střešních oken uplatnit bezrámové zasklení a okna následně čistit z nějakého výlezu na střechu či komínové lávky. Potěšilo mne také, že se stále dají koupit špaletová okna, dnes již pochopitelně s dvojsklem ve vnějším křídle.

V pasivních domech, které mají na stěnách značně silnou vrstvu tepelné izolace se zpravidla okna vsazují do izolační obálky, jde o tzv. předsazenou montáž. Na výstavě bylo k vidění několik různých systémů pro takovouto montáž okna (například konzoly JB-D od firmy SFS intec). Předsazenou montáž můžete vidět na třetím obrázku v následující galerii.

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.