fbpx

Jak vybrat dřevostavbu0

Přemýšlíte nad pořízením vlastního domu a líbí se vám myšlenka na život v dřevěném domě? Jak dřevostavbu vybrat? Jaké jsou výhody a nevýhody montovaných domů? Vyplatí se? + ROZHOVOR s architektem

Lehké rámové domy jsou nejčastěji realizovanými dřevostavbami u nás. Konstrukční systém, jehož základem je rastr dřevěných sloupků spřažených s konstrukčními deskami, má mnoho zajímavých technických vlastností. Jednou z velkých předností je krátká doba výstavby. Existují různé způsoby, kterými lze dům na bázi dřeva realizovat. Při použití určitých výrobních technologií můžeme snížit dobu strávenou na staveništi na naprosto nutné minimum. Z hlediska rychlosti výstavby nemají montované prefabrikované dřevostavby téměř konkurenci.

Reklama

„Z technického pohledu dosahují montované domy shodných či dokonce lepších vlastností než například skeletové dřevostavby.“

Lehké rámové stavby lze zhotovit dvojí cestou. První možností je postavit dům z jednotlivých prvků přímo na staveništi. Jde o ověřený způsob výstavby s dlouhou tradicí, který oproti klasickým zděným domům přináší výraznou úsporu času potřebného k realizaci. Vzhledem k náročnosti některých detailů prováděných na stavbě je důležité spolupracovat se zkušenými a spolehlivými dodavateli.

SERIÁL: Dřevostavby

Co obnáší výstavba dřevostavby?

Dřevostavba: Bydlení za 3 měsíce

– Přehled konstrukčních systémů

Výhody a nevýhody dřevostaveb

Požární ochrana dřevostaveb

Druhou variantu představují montované domy. Díky výhodám prefabrikace je většina prací provedena ve výrobní hale mimo staveniště, kde je dům připraven do podoby hotových dílů s veškerým vybavením. Stěnové dílce jsou opatřeny dveřmi, okny, rozvody a dalšími prvky. Na staveniště je dům přivezen ve formě skládačky, kterou lze smontovat v řádu několika dní. Jednotlivé díly se zpravidla připravují na výšku jednoho podlaží, délka panelů je limitována pouze dopravními možnostmi a rozměry kamionu.

V případě prefabrikace můžeme spíše než o výstavbě mluvit o výrobě. Jde o odlišný přístup ke stavění, než se kterým se běžně setkáváme: dům je na konkrétní místo přivezen už prakticky hotový. Pohled na sestavování stěnových panelů může vyvolávat pocit nedůvěry ke konstrukci, není totiž nepodobný montáži nechvalně proslulých husákovských paneláků. Obavy jsou však zbytečné: z technického pohledu dosahují montované domy shodných či dokonce lepších vlastností než například skeletové dřevostavby. Podmínkou pro sestavení dřevěné konstrukce je předem připravený základ, na který se dům osadí a na němž se montovaný dům zhotoví během velmi krátké doby.

Tento způsob výstavby se hojně uplatňuje především ve Spojených státech, odkud k nám byl importován. Sluší se zmínit, že u nás realizované montované domy dosahují výrazně vyšší kvality než jejich technologické předlohy, které se zhotovují v Americe.

FOTOGALERIE: Jak se staví montovaný dům


Na staveniště s připravenou základovou deskou přijíždí kamion z výroby naložený předpřipravenými panely. Některé mají již osazená okna a dveře, jinde bude montáž otvorových výplní probíhat až dodatečně. Z jednotlivých panelů se poskládá vnější plášť a příčky přízemí, druhý den se montují štítové stěny a krov. Na konci druhého dne od montáže je dům připraven pro instalaci střešní krytiny a dokončovacích prací. Foto: Radek Beneš

Dřevěný dům na klíč

Systém prefabrikace dřevěných konstrukcí je v dnešní době velmi propracovaný. Zkušení dodavatelé jsou schopni v hale připravit technicky sofistikovaný dům. Majitelé si předem mohou vybrat všechny finální povrchy, dlažbu, fasádu, úpravu stěn a další vybavení domu. Snahou výrobců montovaných domů je provést pokud možno co nejvíce prací mimo staveniště, takže stěny se osazují okny, dveřmi, někdy i obklady.

Prefabrikace může být ale i částečná. Jednotlivé součásti lze přivést v určité míře rozpracovanosti a konečné úpravy se provádějí na místě. Dům je také možné předat v určité fázi rozestavěnosti s tím, že majitelé některé práce provedou svépomocí, například s nedokončeným podkrovím, které si vlastníci mohou časem upravit.

Většina prefabrikovaných domů se však dodává jako celá stavba na klíč. Zvolená technologie k tomu přímo vybízí. Výraznou výhodou využití nabídky komplexní dodávky od jednoho dodavatele je i celková záruka na zhotovené dílo.

Dřevostavba jako stavebnice

Průmyslová výroba umožňuje snáze sledovat jednotlivé výrobní procesy a dodržovat normové předpisy. Jednodušeji se zajišťuje kontrola pomocí externích institucí, které mohou udílet certifikační osvědčení. V případě České republiky je takovým certifikačním ústavem Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, který ve spolupráci s Asociací dodavatelů montovaných domů vytvořil tak zvaný Dokument národní kvality.

Hlavní devizou montovaných domů je především bezkonkurenční rychlost výstavby. Dům se dá poskládat doslova během pár dní jako lego. Vzhledem k rychlosti a způsobu sestavení je možné stavbu zhotovit i během příznivějšího počasí v zimním období – dostat dům standardní velikosti pod střechu je otázkou dvou tří dnů, zbytek prací už pak může probíhat bez ohledu na povětrnostní situaci.

Pro zachování krátké doby strávené na staveništi i pro technologickou jednotu jsou v prefabrikovaných domech používány pokud možno suché procesy, tedy takové technologie, při kterých není nutné čekat na vysychání materiálů jako je beton či omítky. Ke slovu tedy přicházejí nejčastěji konstrukční desky na bázi dřeva a sádry včetně například suché skladby podlah. Díky tomu není dřevěná konstrukce ohrožena procesy s použitím většího množství vody.

FOTOGALERIE: Typové dřevostavby


Ačkoliv jsou montované dřevostavby určeny především k opakované výstavbě podle téhož projektu (tak zvané typové domy), má stavebník možnost zasáhnout do určité míry také do dispozičního řešení nebo vnějšího vzhledu stavby. Není tedy pravdou, že musí vznikat pouze domy podobné jako vejce vejci; pro individualizaci domu stačí často zvolit jiný materiál pro fasádu nebo změnit rozvržení oken. Foto Baufritz, DOMY D.N.E.S., ELK a Haas Fertigbau

S krátkou dobou sestavení souvisejí i další výhody. Oproti tradičnímu zhotovení dřevěné konstrukce odpadá riziko nežádoucího nárůstu vlhkosti konstrukce dané nepříznivým počasím. Vzhledem k tomu, že v našich klimatických podmínkách musíme s deštivým počasím počítat, není tento bod bez významu. V temperovaném prostředí pod střechou se všechny práce provádějí daleko jednodušeji a lze docílit vyšší přesnosti provedení.

Výrazným plusem je také smluvně přesně stanovená délka prací a s tím související jejich cena. Pokud zákazník během výroby nemění své požadavky, probíhají přípravné práce a montáž podle předem přesně stanoveného harmonogramu. Vnější vlivy, především zmíněné počasí, hrají minimální roli.

Jak vybrat dřevostavbu?

Na českém trhu se již etablovala řada spolehlivých výrobců, kteří mají dlouholeté zkušenosti s dřevostavbami a jejich montované domy jsou z technického hlediska zdařile propracované. Členství takových dodavatelů v již zmíněné Asociaci dodavatelů montovaných domů je pro stavebníka zárukou, že má co do činění s firmou prověřenou, podléhající dohledu nezávislého orgánu a schopnou dodržovat přísné požadavky Dokumentu národní kvality.

Každý konstrukční systém má ale svá pro a proti. Technologie prefabrikované výroby přímo vybízí k opakované montáži téhož domu. Dodavateli to umožňuje zvýšit efektivitu výroby a snížit cenu, stavebník zase může vidět svůj budoucí dům v reálu, pokud se pro něj rozhodl někdo před ním a pokud mu firma takovou návštěvu umožní. Určitou nevýhodou může být jen částečná možnost zasáhnout do dispozičního řešení a provést dílčí změny. Kdo se rozhodne pro dům na klíč, musí také počítat s tím, že výrobce za něj provede výběr například obkladových materiálů či podlah; případná změna je samozřejmě možná, ovšem za příplatek.

Obava z prefabrikace není namístě

V nepřeberné šíři typů dřevěných konstrukcí má každý způsob výstavby své uplatnění a opodstatnění. Každý zákazník a každý konkrétní projekt vyžaduje určité řešení – nelze prosazovat jeden typ konstrukce na úkor druhého. Prefabrikace v podobě panelových domů se v minulosti nedbale poznamenala na tváři našich sídel a není divu, že se přes tuto zkušenost odkážeme mnohdy jen těžko přenést. Možností je ale naštěstí celá řada, paleta nabídek je velice obsáhlá a prefabrikované dřevostavby v rozmanité škále typů dřevěných konstrukcí mají a budou mít své nezastupitelné místo.

Národní kvalita je zárukou úspěšné stavby

Kdo nechce riskovat promarněnou investici a za své vydělané peníze chce kvalitní a bezproblémový dům, musí si vybrat stejně kvalitního dodavatele. Kde ale takového najít? Rozhodneme-li se pro montovaný dům, máme výběr jednodušší. Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) totiž sdružuje společnosti, které se prostřednictvím Dokumentu národní kvality zavázaly dodržovat technickou kvalitativní úroveň montovaných staveb na bázi dřeva formou nepovinné certifikace. Ta na výrobce klade přísnější požadavky než certifikace zákonná! Důvod? Nejde jen o respektování obecně závazných předpisů pro výstavbu, které by mělo být samozřejmostí, ale i o kultivování trhu s dřevostavbami. Dodavatelé dřevostaveb sdružení v ADMD tak musejí neustále zlepšovat parametry svých staveb a zvyšovat jejich kvalitu ve prospěch zákazníka.

Protože se firmy sdružené v ADMD chtějí výrazně odlišit od těch výrobců, kteří nejsou schopni dodržovat technické parametry ovlivňující kvalitu dřevostaveb a jejich životnost, zvolili si Dokument národní kvality jako závazný předpis – kdo nedokáže dostát jeho požadavkům, členem Asociace být nemůže. Výtah z Dokumentu národní kvality najdete na www.drevoastavby.cz v sekci Slovníček pojmů.

Hypotéka i pro montované domy

Na zvyšující se zájem o dřevostavby reagovala z finančních ústavů jako první Česká spořitelna a připravila pro zájemce o montovanou dřevostavbu nový produkt – speciální hypotéku. „Samotná výstavba domu je totiž velmi rychlá a často předběhne administrativní kroky, což doposud komplikovalo její financování,“ říká Veronika Jančová z České spořitelny.

Díky nové službě Financování montovaných domů banka uvolní až 90 procent ceny díla ještě před tím, než se zapíše rozestavěný dům do katastru nemovitostí. Zbylých 10 procent ceny může klient čerpat po zápisu do katastru. Jedinou podmínkou je vybrat si jako dodavatele některého z členů Asociaci dodavatelů montovaných domů. Nejde přitom o žádné omezení nebo zvýhodnění, pouze o snahu banky chránit své peníze a neinvestovat je do stavby, která by například vinou nespolehlivého dodavatele nemusela vůbec vzniknout.

Memento paneláků

Prefabrikace znamená přípravu stavby nebo její části mimo stavební pozemek. Jednotlivé díly jsou následně jako stavebnice smontovány na staveništi. Hlavním důvodem pro použití tohoto způsobu výstavby je úspora času a zefektivnění výroby. Pro snížení nákladů je výhodné použití prefabrikátů ve velkém množství. Typickým příkladem rozsáhlého uplatnění těchto principů je výstavba panelových sídlišť. Paneláky postupem času v obludném množství zaplavily prakticky všechna města v naší zemi. Projektanti se na čas ocitli v područí politických rozhodnutí a moci dodavatelů, kteří diktovali povinnost použití prefabrikovaných panelů i pro stavby k tomuto účelu naprosto nevhodné. Obrovská produkce uniformních budov s problematickou kvalitou přirozeně způsobila nedůvěru k dalšímu uplatnění prefabrikace.

Průmyslová příprava domu mimo staveniště má ale i dnes nesporné výhody, jichž lze efektivně využít i pro dřevostavby. Je vždy důležité, aby jeden způsob výstavby nepřevládl nad ostatními, jak se stalo v minulosti. Toho se ale nemusíme obávat – současné průmyslově vyráběné dřevostavby nabízejí jen jednu z možných cest stavění.

ROZHOVOR: Zděný dům je drahý a neekonomický, říká Ing. arch. Petr Vala

Jak vnímáte jako předseda Asociace dodavatelů montovaných domů současný zájem o dřevostavby? Co stavebníky nejvíce zajímá?

Zakořeněná nedůvěra k dřevostavbám v mysli současných stavebníků stále přetrvává. Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) se více než deset let snaží dělat dřevostavbám osvětu a musím říci, že se to v posledních letech daří čím dál lépe. Počet dřevostaveb se rok od roku zvyšuje. Stavebníka zajímá především rychlost realizace domu, cena a kvalita. Rychlost stavby v řádů měsíců šetří čas i náklady, další plus mluvící pro dřevostavbu spočívá v konstrukci základové desky: dřevostavba má nižší hmotnost, a tak lze použít jednodušší základy. I náklady na dopravu materiálů na stavbu jsou minimální. Při bydlení jsou pak vzhledem k univerzálnosti panelů drobné rekonstrukce, přestavby a opravy jednoduché, rychlé a levné.

Jakými dalšími argumenty byste přesvědčil „nevěřící Tomáše“ mezi námi?

Pokud je dodržena technologie výstavby a jsou správně použity izolace ve skladbách stěn, mají dřevostavby minimální tepelné ztráty. Dnes v době neustále rostoucích cen za energie přemýšlíme ekologicky a ekonomicky. A právě dřevostavba splňuje vysoké nároky na moderní ekonomický dům beze zbytku.

A kvalita? Stavět rychle v případě dřevostaveb neznamená v žádném případě stavět méně kvalitně. U dřevostaveb se životnost neliší od zděných domů, při správném projektování a provedení vydrží desetiletí či staletí. Stavebníci by měli vybírat firmy certifikované, které mají na našem trhu již jméno nebo jsou propagovány ADMD, protože kvalita staveb jejích členů je prověřována podle Dokumentu národní kvality.

Jak rychlost výstavby dřevostaveb stíhají banky s uvolňováním financí hypoték? Byrokracie někdy rychlost stavby brzdí…

Úředníci nejsou bohužel znalci této technologie, a tak někdy dřevostavbu banka  u hypotéky podhodnotí; velmi často se lze bohužel setkat s diskriminací při pojištění stavby ze strany pojišťoven. Snažíme se věci řešit: Hypotéku České spořitelny lze od 1. srpna použít na financování montovaných domů na bázi dřeva od předních dodavatelů této technologie sdružených v ADMD, a to bez zajištění jinou nemovitostí. Doposud montované domy byly složitě financovány předhypotečním úvěrem či zajištěním jinou nemovitostí. Asociace slibuje, že se bude snažit, aby podobné produkty nabízely i jiné peněžní ústavy. Dalším krokem našeho snažení pak bude pojištění dřevostavby.

Za jak dlouho po zahájení stavby se průměrně může začít bydlet?

Do domu na klíč se můžete stěhovat za dva až tři měsíce. Hrubou stavbu firma předá do jednoho měsíce a pak je na vás, jak dlouho bude trvat dokončení. U domů zděných se průměrná délka výstavby pohybuje kolem dvou let, i když existují firmy schopné postavit zděný dům rychleji. V tomto případě však nebývají dodrženy postupy výstavby, které zděná stavba vyžaduje. Konstrukce těchto staveb pak nebývá stabilní a často se objevují praskliny na nosné konstrukci.

Staví se dnes dřevostavby ještě rychleji než v době před deseti nebo pěti lety?

Určitě. Před deseti lety ještě nebyla tak široká nabídka materiálů. Dnes působí na trhu několik desítek společností, která se specializují přímo na výrobu materiálů pro dřevostavby. Neustále se inovují, vyvíjejí a certifikují nové systémy, aby byla zaručena kvalita i jednoduchost realizace.

Také odborníci před deseti lety chyběli, i to je v současné době ale už minulost. Dřevostavby jsou zařazeny ve studijních programech, pořádá se řada odborných kurzů a seminářů. Za zmínku stojí i lepší organizace práce ve výrobní hale i na stavbě. Určitě se zlepšila předpřipravenost stěnových panelů v halách, což výrazně krátí dobu prací na staveništi. I kvalifikace pracovníků na stavbě je nyní na vyšší úrovni. Dříve také stavbu mohlo brzdit financování, dnes už je vše snazší.

Dá se odhadnout, jak dlouho trvají dokončovací práce v interiéru?

Některé firmy dokonce dodávají stěnové panely včetně povrchových úprav (vnitřních i vnějších), oken a dveří. Celkovou dobu ovlivňuje vnitřní uspořádání domu, stupeň prefabrikace i stavební systém. Jiné to bude u panelové výstavby, jiné u staveništní montáže. Průměrně ale postavení obvodových stěn a stropů trvá pět pracovních dnů, další týden se osazují okna a dveře, následuje montáž střechy a osazení krytiny (asi 14 dnů). Pak přijde na řadu fasáda a souběžně s ní probíhají dokončovací práce uvnitř domu. Vše se odvíjí od velikosti domu a zmíněné technologie.

Většina klientů chce bydlet rychle, ekonomicky, zdravě a ekologicky, a to vše za dobrou cenu. Pracovně vytížený člověk nemá čas „skákat“ dva roky kolem zděné stavby, chce bydlet rychle, nechce drahé neekonomické stavby, kterými jsou právě zděné domy. Myslím si, že klienti nejčastěji volí firmy ADMD proto, že jsou to spolehlivé a prověřené společnosti se zárukou kvality. Důkazem je podíl dřevostaveb, který zaujímají dřevostavby členů ADMD na trhu.

Autor: Jana Poncarová