fbpx

Soveko Plast pomáhá vytvářet přírodu zítřka0

Příroda je náročný zákazník. Společnost SOVEKO PLAST se jí už po dlouhá léta snaží vycházet vstříc poskytováním technologií, které obnovují a udržují přirozený koloběh vody v přírodě. Také vám nabízí špičkové služby v oblasti projektování, výroby, montáže a servisu čistíren odpadních vod, septiků, zemních filtrů či atypických platových nádrží.

 

Základní informace:

SOVEKO PLAST, sr.o.
 
Adresa:
Fráni Šrámka 1209/5
70900 Ostrava-Mar. Hory
 
Telefon: (+420) 596 619 637

Reklama

 
Filosofií společnosti SOVEKO PLAST je poskytovat technologie, které obnovují a udržují přirozený koloběh vody v přírodě. Zařízení z nabídky firmy šetrně vracejí člověku zdroje, které by jinak zůstaly neužitečné pro něj i životní prostředí. SOVEKO PLAST spojuje dlouholeté zkušenosti zakladatelů firmy v projektové a realizační činnosti s perfektně sehraným realizačním týmem, uznávanými odborníky a renomovanými projekčními organizacemi v oboru.
 
Plnou kompetenci v oblasti svého působení podporuje SOVEKO PLAST svým členstvím v ČKAIT a autorizaci pracovníků v oborech pozemní stavitelství, elektro a voda, úzkou spoluprací s Vysokou školou báňskou Ostrava na problematice vývoje nových technologií odvádění a čištění odpadních vod nebo členstvím v Asociaci čistírenských expertů ČR.
 

Čím vším se SOVEKO PLAST zabývá?

  • Projekcí, montáží, servisem a provozováním čistíren odpadních vod typu Bio-Cleaner. Součástí této dodávky je i možnost zajišťování zkušebního provozu včetně jeho vyhodnocení.
  • Projekcí, montáží, servisem a provozováním odlučovačů ropných látek.
  • Projekcí, vývojem a realizací odlučovačů tuků, septiků, zemních filtrů a atypických akumulačních nádrží pro čistou (vodojemy, požární nádrže) a špinavou vodu (žumpy, nádrže pro chemický, potravinářský a stavební průmysl).
  • Projekcí, vývojem a realizací přečerpávacích stanic na čistou i špinavou vodu, včetně dálkového přenosu stavů a ovládání přečerpávacích stanic.
 

Co vám nabízí?

V rámci kampaně Raiffeisen stavební spořitelny nabízí SOVEKO PLAST nejoblíbenější zařízení své produktové řady. Jde o čistírnu odpadních vod BIO CLEANER. Jedná se o typ čistírny odpadních vod, které je v ČR nainstalováno již více než 7500ks a jehož funkce, technické a kvalitativní předpoklady výroby byly ověřeny Technickým a stavebním úřadem, s.p. Praha. Tato řada ČOV 4 – 15 EO je určena pro likvidaci splaškových vod z nejmenších zdrojů znečištění jako např. rodinné domky, drobné provozovny nebo penziony. Umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček, myček nádobí atd..

 
 
V místech kde je nutno zaručit naprostou čistotu vypouštěných odpadních vod, lze zařadit za čistírnu odpadních vod jako druhý stupeň čistění bio filtr EKO-BIO. Ten zaručuje svou koncepcí, moderním způsobem dočištění a velmi snadnou údržbou vynikající výsledky. Biologický filtr lze dále využít jako následný čistící prvek za septik a tím zabezpečit u tohoto typu technologie čistění stejnou účinnost jako u standardní čistírny odpadních vod. Svým pojetím je tak toto zařízení nejen šetrné k samotnému životnímu prostředí, ale díky čištění formou rohoží, které není nutno vyměňovat, nýbrž pouze proplachovat, šetří zákazníkům i značné finanční prostředky spojené s údržbou a četností vývozu kalu.
 

 

Autor: Redakce Nazeleno.cz